Türktarım

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi

Yayın Süresi : Aylık yayınlanır
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına İmtiyaz Sahibi, Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Yayın Koordinatörü : Osman GÜZELGÖZ - Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı
Yayın Yönetmeni : Sürur KIR
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Satı SEZDİRMEZ
Haber Koordinatörü : Sema ÖZAY
Editör : Hüsamettin KURT
Redaksiyon : Ali TOMAY
Grafik Tasarım : Özlem ÜNAL SAVAŞ
Muhabirler : Canan YALÇIN SEVER, Ayşegül SİVRİKAYA, Mehmet OĞUZ
Baskı Sorumlusu : Muhsin KARADAŞ
Adres : Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Cad. Bankacılar Sk. No:10 06170 - Yenimahalle / ANKARA
Telefon : (0-312) 315 65 55
Faks : (0-312) 344 81 40
ISSN : 1303 - 2364
Bu dergi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin katkılarıyla basılmaktadır.