KASIM-ARALIK 2023 / KAPAK KONUSU

Örtü altı varlığı bakımından dünyada dördüncü, Avrupa’da İkinci sıradayız


Murat ÖZKAN    

20.02.2024 


İklim koşullarının belli bir oranda kontrol altında tutulması ile yıl boyunca üretimin sağlanabildiği örtü altı yetiştiricilikte son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) de ülkemizde seracılığın gelişmesi, jeotermal enerji gibi çeşitli enerji kaynaklarının sektörce kullanılması yönünde çalışmalar yürütüyor. Seralarda en çok hangi ürünlerin yetiştirildiği, hangi bölgelerde yatırımlar yapıldığı, desteklemelerin neler olduğu gibi örtü altı üretime dair bilgileri BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Dairesi Başkanlığından Sebze ve Seracılık Birim Koordinatörü Ezgi Çoban’dan aldık.

Örtü altı üretimiyle ilgili genel olarak neler söylersiniz? Ülkemizde sera varlığı olarak nasıl bir durum mevcut? 
 
Dünya nüfusunun hızla artması birim alandan daha fazla ürün elde edilmesini gerekli kılıyor. Diğer taraftan ekonomik gelişmelerle birlikte gıda talebinde hızlı bir değişim söz konusu. Tüketicilerin yılın her mevsiminde kaliteli sebze ve meyvelere talebinin olması seracılık sektörünün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bunun yanında tarımsal üretimin iklim ve doğa koşullarına bağlı olması ve doğal risklerin giderek artması (hastalık ve zararlı etmenleri, çevre kirliliği, doğal afetler vb.) üretimin kontrollü yapılmasını zorunlu kılıyor. Seracılığın dünyada önemli bir sektör hâline gelmesinin en önemli etkenlerinin başında yetiştirme ortamının kontrol edilebilir olması ve bu sayede verimin üst düzeylere çıkarılabilmesidir. 
 
Son yıllarda gelişen topraksız tarım ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?
 
Sera işletmeciliğini kısıtlayıcı en büyük etmen, sera içinde bitki gelişmesi için en uygun sıcaklığı sağlamakta kullanılan yakıt ile ısıtma sistemlerinin bakım giderleri. Bu nedenle seralar ağırlıklı olarak güney sahil şeridimizde yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte Ege, Marmara, Karadeniz Bölgeleri ile uygun mikro kliması olan yörelerde de örtü altı yetiştiriciliği yapılıyor.
 
Ülkemiz örtü altı varlığı bakımından dünyada dördüncü, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Üretim alanlarımız 2002 yılında 540 bin dekar iken 2022 yılında yüzde 50’lik artışla 811 bin dekar alana ulaştı. Toplam örtü altı alanının 531 bin dekarı sera alanı, bu alanın ise 22 bin dekarını modern sera alanları oluşturuyor. Modern seralardaki ortalama işletme büyüklüğü de 27 dekar. Örtü altı işletmelerinin yüzde 79’u yüksek sistem (cam ve plastik sera, yüksek tünel), yüzde 21’i alçak tünellerden oluşuyor. 
 
Ülkemizde modern seracılığa geçişle birlikte topraksız tarım tekniği de yaygınlaştı. Topraksız tarım yöntemiyle yetiştiricilikte toprak yorgunluğu sorununun olmaması, kontrollü ortam tesis edilmesi nedeniyle hastalık ve zararlılarla mücadelenin daha kolay ve asgari seviyede kalması, su-gübre kullanımında ihtiyaç duyulan miktarın kullanılması, daha kaliteli ve daha fazla ürün elde edilmesi gibi avantajları bulunuyor. 
 
2023 yılı itibarıyla 51 ilimizde 22 bin dekar alanda topraksız tarım yöntemi ile üretim yapıldı. Topraksız tarım metodu ile üretim yapan işletmelerin yüzde 30’u Antalya, yüzde 12’si Afyonkarahisar, yüzde 11’i Mersin ve yüzde 9’u İzmir’de bulunuyor. İlk başladığı yıllarda Akdeniz sahilinde yaygın olan topraksız tarım alanları daha sonra jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelere doğru yöneldi.

 

Haber Görseli

Sera yatırımlarında hangi şehirler veya bölgeler ön plana çıkıyor? Örtü altı üretim sistemlerindeki ürün deseni hakkında bilgi verir misiniz?
 
Ülkemizde 2022 yılı itibarıyla 74 ilimizde örtü altı üretim yapıldı. Örtü altı yetiştiriciliği yapılan iller sıralamasında Antalya (308 bin dekar) ilk sırada yer alıyor. Antalya'yı 227 bin dekar ile Mersin 127 bin dekar ile Adana takip ediyor (TÜİK).
 
Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Burdur, İzmir, Aydın ve Hatay illerindeki örtü altı varlığı toplam örtü altı varlığımızın yaklaşık yüzde 92’sini oluşturuyor. 
 
Sera alanlarımızın yüzde 91'inde sebze, yüzde 8'inde meyve ve yüzde 1’inde ise süs bitkileri yetiştiriliyor. Seralarda sebze üretimi sera yapısına, iklim ve diğer çevre faktörlerine bağlı olarak tek mahsul, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere üç değişik dönemde yapılıyor. 
 
Örtü altında sebze üretimi 2022 itibarıyla 8,2 milyon ton, meyve üretimi yaklaşık 1,2 milyon ton olmak üzere toplam 9,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Sebze üretiminde domates 4,1 milyon ton üretim ile ilk sırada, hıyar 1,2 milyon ton ile ikinci sırada yer alırken bu ürünleri biber ve karpuz takip etti. Meyvelerde ise 866 bin ton üretim ile muz ilk sırada yer aldı (TÜİK, 2022).
 
Topraksız tarım sebze yetiştiriciliğinde en başta domates ve biber, son zamanlarda ise çilek ve marul yetiştiriciliği yapılıyor. Ülkemizde geleneksel örtü altı işletmelerinde yetiştirilen ürünlerin yüzde 85’i iç piyasada tüketilirken, modern seralarda üretilen ürünlerin yüzde 90’ı ihraç ediliyor.
 
JEOTERMAL SERALARDA YILIN 11 AYI ÜRETİM YAPILABİLİYOR
 
Seralarda ısıtma sistemleri ve enerji kaynakları bakımından ülkemizin avantajları mevcut mu? Jeotermal OSB’ler konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hangi çalışmalara ağırlık veriliyor? 
 
Ülkemizde jeotermal ısıtmalı seracılığa olan ilgi her geçen gün artıyor. Jeotermal seralarda yaklaşık olarak yılın 11 ayı üretim yapılabiliyor. Jeotermal akışkan, kış aylarında sera işletmesinin ısıtılmasında, yaz aylarında ise seranın soğutulmasında kullanılıyor.
 
Ülkemiz jeotermal kaynak potansiyeli açısından Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer almakla birlikte, bu potansiyelini tarım sektörüne yakın zamanda yönlendirmeye başladı. Hâlihazırda ülkemizde, jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı 9 bin 943 dekar. Yüzeye çıkarılmış olan jeotermal akışkanın ise 30 bin dekar serayı ısıtma potansiyeli bulunuyor.
 
Jeotermal kaynağın bulunduğu lokasyonlarda sera yatırımları tesis edilerek buralarda doğal kümelenme oluşuyor. Günümüzde kurulu işletmeler Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tesis edilirken Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Denizli, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Konya, Manisa, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat illerinde önemli sayıda sera yatırımları yapılıyor.
 
Örtü altı yetiştiricilikte yatırım ve üretime dair hangi destekler sağlanıyor?
 
Örtü altı yetiştiricilik yapmak isteyen üreticilerimize, “yatırım aşamasında sağlanan destekler”, “indirimli tarımsal krediler”, “tarıma dayalı yatırımlarının desteklenmesi kapsamında verilen destekler” ve “üretim aşamasında verilen destekler” bulunuyor. Yatırım aşamasında seracılık organize ihtisas bölgelerinin kurulumuna yönelik çalışmalar, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Millî Emlak Genel Müdürlüğünce yayımlanan 324, 335 ve 393 sıra sayılı Millî Emlak Tebliğleri uyarınca teknolojik ve jeotermal sera yatırımı yapacak müteşebbislere belirli kriterler çerçevesinde hazineye ait taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilebiliyor. 
 
Mera Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı değişikliği yapılabilmekte. Seracılık yatırımlarında, devlet yardımları hakkında karar çerçevesinde bölgelere göre değişen oranlarda teşvikler de sağlanıyor. 

 

Haber Görseli

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNE DEKARA 200 TL DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAKTA
 
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı (30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı) kapsamında, yatırım kredileri ile ilgili olarak kapalı ortamda bitkisel üretim başlığı altında 100 milyon TL üst limite ve yüzde yüz faiz indirimine kadar kredi kullandırılıyor. 
 
Kapalı ortamda bitkisel üretim başlığından yararlanmayan üreticiler temel bitkisel üretim başlığında 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredilerden yararlanabiliyor. 300 bin TL ve üzeri kredilerde ise belirlenen faiz indirim oranlarında 10 milyon TL üst limite kadar kredi kullandırılıyor. İşletme kredileri ile ilgili olarak da işletme kredisi talepleri Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında değerlendiriliyor. 
 
Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği ve IPARD (Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı) kapsamında ise illere göre değişmekle birlikte yüzde 55-65 oranında verilen hibe destekleri bulunuyor. Örtü altı üretim aşamasında ise TARSİM poliçesinin yüzde 50’si, bombus arısı kullanım desteği (100 TL/koloni), organik tarım desteği (kategorilere göre dekara 90-180 TL), örtü altı iyi tarım desteği dekara 135-270 TL, örtü altı biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği (paket destek) bin 700 TL, ÇKS’ye kayıtlı olan ve örtü altında sebze üretimi yapan küçük aile işletmelerine ise dekara 200 TL destekleme ödemesi yapılıyor.
 
Örtü altı üretimin geleceği konusunda neler söylersiniz? Bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
 
Seracılık ülkemiz için hızla atılım ve gelişme gösteren önemli bir sektör. Kaydedilen gelişmeleri sadece örtü altında yetiştirilen ürün miktarı, kalite, çeşit zenginliği ile değerlendirmek doğru olmayacaktır. Bakanlığımızın seracılık sektörüne sağlamış olduğu yapısal desteklerin yanında özel sektörün tarıma olan ilgisinin artması ile birlikte sera teknolojileri konusunda ülkemiz önemli ülkeler arasına girmiş durumda. 
 
Bakanlık olarak alternatif enerji kaynaklarının sektöre kazandırılması, organize sera bölgelerinin kurulması, sera yapım ve üretim standartlarının mevzuata bağlanması gibi tedbirler hedeflerimiz arasında. Yeni organize sera bölgelerinin kurulması amacıyla seracılık altyapısı geliştirme proje kapsamında ön etüt ve fizibilite çalışmaları yapılıyor.
 
Ülkemiz jeotermal enerji potansiyelinin sera ısıtmasında kullanımının yaygınlaştırılması ile kaliteli, güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir bitkisel üretimin artırılması, tarım ürünlerinde marka oluşturulması, üretimde yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının çoğaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda ihracatın, verimliliğin, katma değerin, kalkınmanın ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik yol gösterecek genel tanımlamalar ve teknik esaslar ile yatırımın kârlılık durumunu ortaya koyan ekonomik analizlerin yer aldığı “Jeotermal Seracılık Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi” Bakanlığımızca hazırlandı.
 
Ayrıca Bakanlığımız tarafından örtü altı yetiştiricilikte mikro havzalar bazında optimal üretimi minimum maliyetle karşılayacak uygun ürün deseni ve yetiştirme modellerinin geliştirilmesi ile büyükşehirlere yakın bölgelerde örtü altı üretimin artırılmasına yönelik iş modellerini içeren yol gösterici üretici ve yatırımcı rehberlerin oluşturulması, mevcut ve olası pazarlama kanallarının belirlenmesi amacıyla "Örtü altı Yetiştiriciliğinde Üretim Modellerinin ve Pazar Kanallarının Geliştirilmesi Projesi" yürütüldü.

seracılık örtü altı