İmar barışı nedir ?

KASIM-ARALIK 2018 / TARIM HUKUKU
Son zamanlarda sıkça gündemde olan konulardan biri de imar barışıdır. Peki imar barışı nedir, Kanun’un getirdiği düzenlemeler ve uygulanma şekli nasıl...

Merve TÜRKMEN KAPLAN 

Olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

EYLÜL-EKİM 2018 / TARIM HUKUKU
Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zaman aşımı ile ilgili hükümler, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinde yer bulmaktadır. Bir taşınmazın o...

Merve TÜRKMEN KAPLAN 

Komşular yasal öncelik sahibi

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / TARIM HUKUKU
Ön alım hakkı, üçüncü kişiye satılan bir malı bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren bir haktır. Kanun ile özellikle tarımsal nitelikteki t...

Merve TÜRKMEN KAPLAN 

2-B araziler kavramı nedir ve hangi koşullarda satın alınır?

MAYIS-HAZİRAN 2018 / TARIM HUKUKU
Son günlerde sıkça gündeme gelen ve çeşitli mecralarda 2-B adlı yasa olarak adı geçen ancak bir yasa olmayan 2-B araziler deyimi aslında, 6831 sayılı ...

Merve TÜRKMEN KAPLAN 

Arazi toplulaştırmada itiraz sürelerini kaçırmayın

OCAK-ŞUBAT 2018 / TARIM HUKUKU
Tarım hukuku, tarımsal üretimin ve işletmelerin özelliklerinden dolayı tarım kesimindeki ilişkileri, kendi sistemi içinde özel kurallarla düzenleyen ö...

Merve TÜRKMEN KAPLAN