Kımıl Türküsü

MART-NİSAN 2020 / BİR TÜRKÜ BİR HİKAYE
Üretimi ve verimi sınırlayan en önemli faktörlerinden biri ürünlerde zarara neden olabilecek hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayva...

İbrahim BAĞCI 

Ali Paşa Ağıtı

OCAK-ŞUBAT 2020 / BİR TÜRKÜ BİR HİKAYE
Tarım, insanların temel ihtiyacı olan beslenme gereksiniminin karşılanabilmesi için en önemli yöntemdir. Tarımın yapılabilmesi için insanların kendile...

İbrahim BAĞCI 

Harmana sererler sarı samanı

KASIM-ARALIK 2019 / BİR TÜRKÜ BİR HİKAYE
Harman zamanı, Anadolu insanı için birçok anlam ifade eder. Emeklerinin karşılığını aldıkları bu zaman aslında biraz da olsa dinlenmeye geçtikleri bir...

İbrahim BAĞCI 

Burçak tarlası

EYLÜL-EKİM 2019 / BİR TÜRKÜ BİR HİKAYE
Türk Kültürü’nün aynasıdır türküler. Toplumun sosyoekonomik yaşamından izler taşır. Türkülerde toplumun yaşamını, kültürünü birebir bulabilirsiniz. Aş...

İbrahim BAĞCI