Türk kültüründe ağaç ve orman

KASIM-ARALIK 2023 / YAPRAK
Türkçede ağaç sözcüğü su ve yeşillik kavramlarıyla ilintilidir. Yaşıl, yeşil ve yeşermek sözcükleri buna bağlı olarak gelişmiştir. Orhun Yazıtlarınd...

Çağımızın usta ulus yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk

KASIM-ARALIK 2022 / YAPRAK
“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini zâmin...

Cumhuriyet ulus iradesi

EYLÜL-EKİM 2022 / YAPRAK
Tarih, cumhuriyet, demokrasi, ilerleme, kalkınma, gönenç gibi kavramların üzerine derinliğine düşünülmesi, içlerinin boşalmasına izin verilmemesi adet...

Günay GÜNER 

Başkomutan Muharebesi Büyük Taarruz

TEMMUZ-AĞUSTOS 2022 / YAPRAK
Sömürgecilik, dönüştüğü biçimiyle emperyalizm, anamalcı ilişkilerin yayılmacı aşamasıdır. Temel gerçekliği, özellikle endüstrileşmenin sonucunda, oluş...

Günay GÜNER 

19 Mayıs 1919 Bağımsızlık Savaşı

MAYIS-HAZİRAN 2022 / YAPRAK
Tarihte önemli dönüm noktalarında büyük insanlar, kararlarını ikileme (tereddütte) düşmeden verirler. Tarihi yaptıklarının farkındadırlar. Sıradan ins...

Günay GÜNER 

23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı

MART-NİSAN 2022 / YAPRAK
Türk Devrimi insanlık tarihini belirleyen çok önemli bir dönüşümdür. Türkiye’nin öz gereksinimlerinden kaynaklanan, bu gereksinimlere yanıt veren, aşı...

Günay GÜNER 

Türk Ulusunun Sarsılmaz İradesi: Cumhuriyet

EYLÜL-EKİM 2021 / YAPRAK
Türk toplumu, insanlık tarihi içinde, güçlü devlet yapısı kurma yeteneğiyle tanınır, bilinir. Bu yeteneğinin temel dayanakları arasında iki nitelik va...

Günay GÜNER 

Mazlum ulusların zaferi 30 Ağustos 1922

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 / YAPRAK
Tarihsel olayları insanlığın ilerleme sürecindeki etkisiyle ölçmek ve anlamlandırmak gerekir. Ulusların özgürlük, bağımsızlık savaşları “idareyi masla...

Günay GÜNER 

Bağımsızlık ateşi 19 Mayıs 1919

MAYIS-HAZİRAN 2021 / YAPRAK
“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”mız kutlu olsun! Bu büyük bayramın tarihi ilginçtir. İlk kutlanışı 1926 yılında, Samsun’dadır ve adı Gazi Gün...

Günay GÜNER 

Su ve Kuraklık

MART-NİSAN 2021 / YAPRAK
Su, canlı yaşamının vazgeçilmezlerindendir. Su olmadan yaşam olmaz. Evrende dünya benzeri gezegen arayışında bile aranan temel madde sudur. Su var mı ...

Günay GÜNER 

Tarım ve çevresel denge

OCAK-ŞUBAT 2021 / YAPRAK
İçinden geçmekte olduğumuz salgın koşulları, yaşamın nelere bağlı bulunduğunu, hangi yanlışların nelere mal olabileceğini, neyi, ne zaman, ne düzeyde ...

Günay GÜNER 

Çiftçi eğitiminde bir öncü İsmail Mahir Efendi

KASIM-ARALIK 2020 / YAPRAK
Her gelişme döneminin tohumları bir önceki dönemde atılır. Türkiye Cumhuriyeti için de bu durum geçerlidir. Her şey hareket halindedir ve sürekli deği...

Günay GÜNER 

Gıda savurganlığı ve ötesi

EYLÜL-EKİM 2020 / YAPRAK
Gıda savurganlığı konusunda çok yazıldı, söylendi ama somut bir ilerleme sağlanamadıkça daha da yazılıp konuşulacağı açık. Gerçekten bu sorun kadar ya...

Günay GÜNER 

Tarım, dijital dönüşüm, bütünsellik

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / YAPRAK
İnsanlık hızlı teknolojik gelişme içinde ve bunun sonu yok. Deyim yerindeyse ucu açık bir süreç. Aralıksız izlemek, çalışmak, yenilikleri araştırmak, ...

Günay GÜNER 

Yaşamın vazgeçilmezi tarım

MAYIS-HAZİRAN 2020 / YAPRAK
Tüm dünyaca, insanlıkça kendimizi bir büyük yıkımın, korona virüs denen salgının ortasında bulduk. İnsanlık adeta yaşam savaşı verir durumda. Kuşkusuz...

Günay GÜNER 

Türk kültüründe koç-koyun motifi

MART-NİSAN 2020 / YAPRAK
Tarih, çok ilginç ve öğretici bir alandır. Sanıldığının tam tersine, alabildiğine nesnellik içerir. Nesnelliğin başlıca dayanakların somut kalıtlar, k...

Günay GÜNER 

Yapay zekâ,tarım ve bilinç

OCAK-ŞUBAT 2020 / YAPRAK
Albert Einstein ön yargıları parçalamanın atomu parçalamaktan zor olduğunu söylemiş ya biraz değiştirerek, şablon, basmakalıp yaklaşımlar için de söyl...

Günay GÜNER 

Kırsal kültürde anaların dili

KASIM-ARALIK 2019 / YAPRAK
Dil yalnızca bir iletişim aracı değildir. Dil çağrışımlar, anılar, imgeler birikimidir. Dil düşüncedir. Düşüncenin oluştuğu başlıca yerdir, alandır. D...

Günay GÜNER 

Cumhuriyet’e giden yolda kağnılar

EYLÜL-EKİM 2019 / YAPRAK
Türk Bağımsızlık Savaşı öyle destansı bir savaştır ki bu denli haklısını, özverilisini tarih pek az kaydetmiştir. Bir halk düşününüz; yüzyıllar boyunc...

Günay GÜNER 

Buğdayın Ozanı Ceyhun Atuf Kansu

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / YAPRAK
Ulusların gururlarını, onurlarını yücelten ozanları vardır. Bu ozanlar ayaklarını yurt toprağına bastıkları, geleneklerinin temsilcisi tarihsel değerd...

Günay GÜNER 

İnsan-toprak ilişkisi üzerine

MAYIS-HAZİRAN 2019 / YAPRAK
İnsan ile toprak ayrılmaz bir bütündür. İnsanlığın ilk yazılı kaynaklarına kadar uzanır. Gılgamış Destanı’nda insanın topraktan, balçıktan yaratıldığı...

Günay GÜNER 

Göbeklitepe ve tarım

MART-NİSAN 2019 / YAPRAK
Göbeklitepe, ortaya çıkarılan kazıbilimsel (arkeolojik) buluntularıyla dünya bilim gündemine oturdu. Göbeklitepe, Şanlıurfa ilinin yaklaşık olarak 22 ...

Günay GÜNER 

Ormanların yaşam gücü

OCAK-ŞUBAT 2019 / YAPRAK
Ormanlar, güzelim yaşam alanları. Evliya Çelebi, Anadolu’nun tarihte nasıl bir orman bölgesi olduğunu, ilginç benzetmelerle anlatır. Binbir canlının e...

Günay GÜNER 

Köy temalı edebiyata yaklaşımlar

KASIM-ARALIK 2018 / YAPRAK
Yazın uzmanları, insanlığın kültürel gelişim sürecinde, sözlü kültürün önemi üzerinde yoğun biçimde dururlar. Sözlü kültür denen olgu, aynı zamanda kı...

Günay GÜNER 

Türk ulusunun egemenlik kararı cumhuriyet

EYLÜL-EKİM 2018 / YAPRAK
Ulus devletlerin temel düşünsel kaynağı 1789 Fransız Devrimi aynı zamanda monarşilerin, derebeylik kökenli rejimlerin çöküşü; bireyin öne çıktığı kapi...

Günay GÜNER 

Özgürlük savaşımızın zaferi 30 Agustos 1922

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / YAPRAK
30 Ağustos 1922 tarihiyle simgeleşen zafer, yeryüzünde emperyalizme karşı kazanılmış ilk zaferdir. ...

Günay GÜNER 

19 Mayıs 1919 Bağımsızlık Ateşi

MAYIS-HAZİRAN 2018 / YAPRAK
Tarihsel süreç, kendi zorunluluklarına, maddesel çatışmalarına bağlı biçimde işlerken, nesnel olana ulaşabilmek, gerçeklik bilgisini edinmeyi gerektir...

Günay GÜNER 

Tarım ve Coğrafya

OCAK-ŞUBAT 2018 / YAPRAK
İbn-i Haldun “Coğrafya kaderdir” der. Büyük ölçüde doğrudur. Hatta büyük uygarlıkların, kültürlerin genellikle deniz kıyılarında, ırmak kıyılarında do...

Günay GÜNER