Endülüs zirâatı ve İbn Avvâm

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanoğlunun en temel ve en eski faaliyet alanlarından biri olan ziraat uygulamaları medeniyetlerin oluşumunda en önemli etkenlerden biri olmuştur. Ge...

Hasan SOYDAN 

Kütüphanecilik ve tarım kütüphanelerinin tarihsel serüveni

MAYIS-HAZİRAN 2018 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanoğlunun sahip olduğu bilgilerin yazılarak kayıt altına alınması, muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılması ve araştırmacılara sunulması küt...

Hasan SOYDAN