Tarihten bugüne yazılı tarım kaynakları

OCAK-ŞUBAT 2020 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanoğlunun en temel ve en eski faaliyet alanlarından biri olan ziraat uygulamaları medeniyetlerin doğması ve gelişmesinde en önemli etkenlerden biri...

Hasan SOYDAN 

Osmanlıda çevre ve tarımsal amaçlı kurulan vakıflar

KASIM-ARALIK 2019 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanlığa birçok sosyal alanda hizmetler sunan vakıflar, dinî ve hukukî bir müessesedir. Topluma ahlâk, fazilet, karşılıklı sevgi, merhamet ve yardıml...

Hasan SOYDAN 

Osmanlı’nın son dönemlerinde Oryehuda Çiftliği

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / TARİHTEN NOTLAR
Alliance Israelite Universelle ve Jewish Colonization Association adlı dernekler, Doğu Yahudiliğine yardım etmek amacını güden iki dernektir. Osmanlı ...

Hasan SOYDAN 

Ziraat ve veterinerlik alanındaki görev şehitleri

MAYIS-HAZİRAN 2019 / TARİHTEN NOTLAR
Çanakkale Savaşı sırasında birçok mektep ile birlikte Baytar ve Ziraat Mektebi talebeleri cepheye götürülmüş ve bu talebeler burada şehit düşmüştür. A...

Hasan SOYDAN 

Zeki, dayanıklı ve gösterişli Arap Atı

MART-NİSAN 2019 / TARİHTEN NOTLAR
Atın Türk kültür tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bazı araştırmacılara göre atı ilk ehlîleştiren, bazılarına göre de ehlileştirerek ilk kullanan ...

Hasan SOYDAN 

At mezarları ve türbeleri

OCAK-ŞUBAT 2019 / TARİHTEN NOTLAR
At mezarları geleneği, dini olmayıp kültürel yapıyla ilgilidir. Daha çok Orta Asya geleneğinden devralınan bir alışkanlıktır. ...

Hasan SOYDAN 

Hititlerde iktisadi hayatın temelini tarım oluşturuyordu

KASIM-ARALIK 2018 / TARİHTEN NOTLAR
arih boyunca dışarıdan aldığı göçlerle farklı kültürleri birleştiren ve yeni birçok uygarlığın doğmasına sebep olan Anadolu; başta Hititler, Frigler, ...

Hasan SOYDAN 

Topkapı sarayı’nda saban, ahır ve gül bahçesi

EYLÜL-EKİM 2018 / TARİHTEN NOTLAR
Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temelini toprak üzerindeki iktisadi faaliyetlerin bütünü olan tarım teşkil etmiştir. Tarımsal faaliyetlerden elde edi...

Hasan SOYDAN 

Endülüs zirâatı ve İbn Avvâm

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanoğlunun en temel ve en eski faaliyet alanlarından biri olan ziraat uygulamaları medeniyetlerin oluşumunda en önemli etkenlerden biri olmuştur. Ge...

Hasan SOYDAN 

Kütüphanecilik ve tarım kütüphanelerinin tarihsel serüveni

MAYIS-HAZİRAN 2018 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanoğlunun sahip olduğu bilgilerin yazılarak kayıt altına alınması, muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılması ve araştırmacılara sunulması küt...

Hasan SOYDAN