Hititlerde iktisadi hayatın temelini tarım oluşturuyordu

KASIM-ARALIK 2018 / TARİHTEN NOTLAR
arih boyunca dışarıdan aldığı göçlerle farklı kültürleri birleştiren ve yeni birçok uygarlığın doğmasına sebep olan Anadolu; başta Hititler, Frigler, ...

Hasan SOYDAN 

Topkapı sarayı’nda saban, ahır ve gül bahçesi

EYLÜL-EKİM 2018 / TARİHTEN NOTLAR
Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temelini toprak üzerindeki iktisadi faaliyetlerin bütünü olan tarım teşkil etmiştir. Tarımsal faaliyetlerden elde edi...

Hasan SOYDAN 

Endülüs zirâatı ve İbn Avvâm

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanoğlunun en temel ve en eski faaliyet alanlarından biri olan ziraat uygulamaları medeniyetlerin oluşumunda en önemli etkenlerden biri olmuştur. Ge...

Hasan SOYDAN 

Kütüphanecilik ve tarım kütüphanelerinin tarihsel serüveni

MAYIS-HAZİRAN 2018 / TARİHTEN NOTLAR
İnsanoğlunun sahip olduğu bilgilerin yazılarak kayıt altına alınması, muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılması ve araştırmacılara sunulması küt...

Hasan SOYDAN