Bakırçay’ın nazlısı Kırkağaç kavunu

EYLÜL-EKİM 2022 / PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Tohumdur insanı büyüten, yeşertip dal verdiren. Ekersin ve beklersin. Bilirsin kök verip toprağı çatlatacağını. Bilirsin, kendi ellerinle can suyu ver...

Kemal ÇİFÇİ