T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Dergisi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı adına İmtiyaz Sahibi, Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Yayın Koordinatörü : İsa SERTKAYA
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı
Yayın Yönetmeni : Osman GÜZELGÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Sema ÖZAY
Editör : Canan YALÇIN SEVER
Redaksiyon : Ayşegül SİVRİKAYA
Grafik Tasarım : Özlem ÜNAL SAVAŞ
Muhabirler : Hülya OMRAK, Müge ÇEVİK, Hilal DOĞAN, Hüsamettin KURT
Baskı Sorumlusu : Muhsin KARADAŞ
Katkıda Bulunanlar : Merve ŞAHİN

Adres :
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
İvedik Cad. Bankacılar Sk. No:10 06170
Yenimahalle / ANKARA
Telefon : (0-312) 315 65 55
Faks : (0-312) 344 81 40
ISSN : 1303 - 2364
Yayın Periyodu : İki Aylık
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Dergide hukuki sorumluluklar yazarlara aittir. Dergi ismi kaynak gösterilerek iktibas yapılabilir. Bakanlığımıza bağlı kuruluşların faliyetlerini tanıtan afişler dergimizde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Bu dergi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin katkılarıyla basılmaktadır.