Dr. M. Erhan EKMEN Yazıları
 turktarim@tarim.gov.tr

Ankara’da 1967 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsili Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Su Ürünleri Bölümünde lisans ve Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Ekonomi lisans eğitimi aldı. Bunlara ilaveten mesleki alanda çok sayıda sertifikalı eğitime katıldı.
Askerlik sonrası özel sektörde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra TBMM’de 5 yıl milletvekili danışmanlığı ve THK’da genel başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu. Devlet memurluğu görevine Ankara Üniversitesi’nde başladıktan sonra Tarım Bakanlığı’na geçti. Bakanlıkta daha çok Avrupa Birliği, dış ilişkiler ve projeler ile ilgili işlerde çalıştı. AB’ye uyum çalışmaları kapsamında iki ayrı Fasılda Müzakere Heyetinde ve birçok Alt Çalışma Grubunda başkan ya da üye olarak görev aldı. AB projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve MFİB’de değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar yaptı. Üretici örgütlenmesi alanında rekabet gücü, değer zinciri ile ilgili AB ve mili bütçeli projeleri yürüttü. Halen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde, tarımsal istatistik metodolojileri alanında çalışmalarını sürdürmektedir.
Çeşitli seminerlerde ve uluslararası konferanslarda mesleki konularda eğitimler vermekte ve sunumlar yapmaktadır. Tarım ile ilgili konularda günlük gazetelerde ve dergilerde bilimsel ve mesleki içerikli makaleler yazmaktadır. Bu güne kadar yayımlanmış 1 kitabı ve 300’e yakın makalesi bulunmaktadır.

Günay GÜNER Yazıları
 turktarim@tarim.gov.tr

1963 yılında, Erzincan'da doğdu Babasının öğretmen olması nedeniyle, öğrenimi sırasında birçok ilde yaşadı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Etkinlik ve Verimlilik Analizi: Toprak Mahsulleri Ofisi Örneği" başlıklı teziyle iktisat dalında yüksek lisans (master) yaptı.
1980'lerde başladığı şiir ve inceleme ağırlıklı yazın çalışmalarını sürdürüyor. Çağdaş Türk Dili, Patika, Öğretmen Dünyası, Damar, Kıyı, İzlek, Varlık, Edebiyat ve Eleştiri, Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, Afrodisyas Sanat, Bilim ve Gelecek, Mülkiye, Folklor/Edebiyat, Turnalar, Anadolu Ekini, Agora, Kavram Karmaşa, Pencere, Şair Çalışıyor, Akademi Gökyüzü, Berfin Bahar, Şiiri Özlüyorum, Mühür, Tan Edebiyat, Radikal Kitap, Üvercinka gibi dergi ve gazetelerde ürünleri yayımlandı, yayımlanıyor. Telgrafhane.org, sanattanyansimalar.com, telgrafhanesanat.org, isveçpostasi.com bilgisunar gazete ve dergilerinde köşeyazıları yazıyor. Şair Çalışıyor ve Akademi Gökyüzü edebiyat dergilerinin Ankara temsilciliğini yaptı.

Hasan SOYDAN Yazıları
 turktarim@tarim.gov.tr

1965 yılında Amasya’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimden sonra Samsun Veteriner Sağlık Lisesinden mezun olarak, 1982 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak memuriyet yaşamına başlamıştır.
1995 yılında OMU Ziraat Fakültesinde tamamladığı lisans eğitiminden sonra görevini Ziraat Mühendisi olarak sürdürmektedir. Farklı yerlerde görev yapan yazar, İstanbul ili, Küçükçekmece Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevine devam etmektedir.
Tarım Tarihi konusunda yaptığı çalışmalardan Halkalı Ziraat Mektebi adlı eseri 2011 yılında, Osmanlıca mesleki süreli yayınları içeren Zirai Matbuat adlı üç ciltlik eseri de 2015 yılında yayınlanmıştır.
Başarılı çalışmalar yapıp arkasında iz bırakan meslek insanlarını konu edindiği ve “Yaşama Değer Katanlar” adını verdiği biyografik çalışmaların birinci kitabını Tevfik Türesin adına hazırlamış,
Sultan Abdülhamid Çiftlikleri adlı kitabını da yayınlanmak üzere hazırlamıştır.
Ayrıca farklı dergilerde Tarım ve Kültür Tarihi konulu makaleleri yayınlanmış olup, “Osmanlı’dan Günümüze Tarım Tarihi” konulu çalışmalarına devam etmektedir.

Mehmet BİLİR Yazıları
 mehmet.bilir@tarimorman.gov.tr

1977 yılında Balıkesir'de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Balıkesir'de bitirdi. 1994 yılında Manisa Beydere Ziraat Meslek Lisesi'nden Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. 1995'te Ankara Elmadağ İlçe Tarım Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu, 2002 yılında aynı üniversitede bağcılık alanında yüksek lisans eğitimini, 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku (Bilişim Hukuku) alanında ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ziraatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Yönetmeni, Tarım Yazarları Gazetecileri ve Yayımcıları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Harman, Tarım ve Köy, Türktarım Dergileri Yazı/Yayın Kurulu Üyelikleri, Ziraat Mühendisliği ve Türk Ziraat Haber Dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü görevlerini yerine getirdi, adı geçen dergilerde köşe yazıları/yazılar yazdı. TRT Bu Toprağın Sesi Programı'na tarımsal bilişim ve içerik danışmanlığı yaptı. Başkanlığımız Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü bünyesinde Basılı Yayınlar Listesi, Web Tarım TV test yayınları, Tarım Gönüllüleri Veritabanı, Tarım Uzmanları Listesi gibi bazı projeleri uyguladı, Tarım Sektörü Rehberi'nin yazılımı, veri toplanması ve değerlendirmesi konularında Bilgi İşlem Koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. Halen Başkanlık bünyesinde Tarım ve Orman Uzmanı olarak çalışmaktadır. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi'nin yazılımını hazırladı, geliştirme/iyileştirme faaliyetlerini ve yazılım desteğini sürdürmektedir. Başkanlığımız Dijital Tarım Kütüphanesi Projesinin koordinasyonunu yürütmektedir. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Merve TÜRKMEN KAPLAN Yazıları
 turktarim@tarim.gov.tr

Merve Türkmen Kaplan, Karacasu/Aydın Lisesi’ni bitirdikten sonra 1999 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. 2002’de Hukuk Fakültesinden mezun olup, 2005 yılında ruhsatını alarak avukatlık mesleğine adım atmıştır.