Köy temalı edebiyata yaklaşımlar

KASIM-ARALIK 2018 / YAPRAK
Yazın uzmanları, insanlığın kültürel gelişim sürecinde, sözlü kültürün önemi üzerinde yoğun biçimde dururlar. Sözlü kültür denen olgu, aynı zamanda kı...

Günay GÜNER 

Türk ulusunun egemenlik kararı cumhuriyet

EYLÜL-EKİM 2018 / YAPRAK
Ulus devletlerin temel düşünsel kaynağı 1789 Fransız Devrimi aynı zamanda monarşilerin, derebeylik kökenli rejimlerin çöküşü; bireyin öne çıktığı kapi...

Günay GÜNER 

Özgürlük savaşımızın zaferi 30 Agustos 1922

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / YAPRAK
30 Ağustos 1922 tarihiyle simgeleşen zafer, yeryüzünde emperyalizme karşı kazanılmış ilk zaferdir. ...

Günay GÜNER 

19 Mayıs 1919 Bağımsızlık Ateşi

MAYIS-HAZİRAN 2018 / YAPRAK
Tarihsel süreç, kendi zorunluluklarına, maddesel çatışmalarına bağlı biçimde işlerken, nesnel olana ulaşabilmek, gerçeklik bilgisini edinmeyi gerektir...

Günay GÜNER 

Tarım ve Coğrafya

OCAK-ŞUBAT 2018 / YAPRAK
İbn-i Haldun “Coğrafya kaderdir” der. Büyük ölçüde doğrudur. Hatta büyük uygarlıkların, kültürlerin genellikle deniz kıyılarında, ırmak kıyılarında do...

Günay GÜNER