Cumhuriyet’e giden yolda kağnılar

EYLÜL-EKİM 2019 / YAPRAK
Türk Bağımsızlık Savaşı öyle destansı bir savaştır ki bu denli haklısını, özverilisini tarih pek az kaydetmiştir. Bir halk düşününüz; yüzyıllar boyunc...

Günay GÜNER 

Buğdayın Ozanı Ceyhun Atuf Kansu

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / YAPRAK
Ulusların gururlarını, onurlarını yücelten ozanları vardır. Bu ozanlar ayaklarını yurt toprağına bastıkları, geleneklerinin temsilcisi tarihsel değerd...

Günay GÜNER 

İnsan-toprak ilişkisi üzerine

MAYIS-HAZİRAN 2019 / YAPRAK
İnsan ile toprak ayrılmaz bir bütündür. İnsanlığın ilk yazılı kaynaklarına kadar uzanır. Gılgamış Destanı’nda insanın topraktan, balçıktan yaratıldığı...

Günay GÜNER 

Göbeklitepe ve tarım

MART-NİSAN 2019 / YAPRAK
Göbeklitepe, ortaya çıkarılan kazıbilimsel (arkeolojik) buluntularıyla dünya bilim gündemine oturdu. Göbeklitepe, Şanlıurfa ilinin yaklaşık olarak 22 ...

Günay GÜNER 

Ormanların yaşam gücü

OCAK-ŞUBAT 2019 / YAPRAK
Ormanlar, güzelim yaşam alanları. Evliya Çelebi, Anadolu’nun tarihte nasıl bir orman bölgesi olduğunu, ilginç benzetmelerle anlatır. Binbir canlının e...

Günay GÜNER 

Köy temalı edebiyata yaklaşımlar

KASIM-ARALIK 2018 / YAPRAK
Yazın uzmanları, insanlığın kültürel gelişim sürecinde, sözlü kültürün önemi üzerinde yoğun biçimde dururlar. Sözlü kültür denen olgu, aynı zamanda kı...

Günay GÜNER 

Türk ulusunun egemenlik kararı cumhuriyet

EYLÜL-EKİM 2018 / YAPRAK
Ulus devletlerin temel düşünsel kaynağı 1789 Fransız Devrimi aynı zamanda monarşilerin, derebeylik kökenli rejimlerin çöküşü; bireyin öne çıktığı kapi...

Günay GÜNER 

Özgürlük savaşımızın zaferi 30 Agustos 1922

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / YAPRAK
30 Ağustos 1922 tarihiyle simgeleşen zafer, yeryüzünde emperyalizme karşı kazanılmış ilk zaferdir. ...

Günay GÜNER 

19 Mayıs 1919 Bağımsızlık Ateşi

MAYIS-HAZİRAN 2018 / YAPRAK
Tarihsel süreç, kendi zorunluluklarına, maddesel çatışmalarına bağlı biçimde işlerken, nesnel olana ulaşabilmek, gerçeklik bilgisini edinmeyi gerektir...

Günay GÜNER 

Tarım ve Coğrafya

OCAK-ŞUBAT 2018 / YAPRAK
İbn-i Haldun “Coğrafya kaderdir” der. Büyük ölçüde doğrudur. Hatta büyük uygarlıkların, kültürlerin genellikle deniz kıyılarında, ırmak kıyılarında do...

Günay GÜNER