Olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

EYLÜL-EKİM 2018 / TARIM HUKUKU
Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zaman aşımı ile ilgili hükümler, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinde yer bulmaktadır. Bir taşınmazın o...

Merve TÜRKMEN KAPLAN 

Komşular yasal öncelik sahibi

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / TARIM HUKUKU
Ön alım hakkı, üçüncü kişiye satılan bir malı bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren bir haktır. Kanun ile özellikle tarımsal nitelikteki t...

Merve TÜRKMEN KAPLAN 

2-B araziler kavramı nedir ve hangi koşullarda satın alınır?

MAYIS-HAZİRAN 2018 / TARIM HUKUKU
Son günlerde sıkça gündeme gelen ve çeşitli mecralarda 2-B adlı yasa olarak adı geçen ancak bir yasa olmayan 2-B araziler deyimi aslında, 6831 sayılı ...

Merve TÜRKMEN KAPLAN 

Arazi toplulaştırmada itiraz sürelerini kaçırmayın

OCAK-ŞUBAT 2018 / TARIM HUKUKU
Tarım hukuku, tarımsal üretimin ve işletmelerin özelliklerinden dolayı tarım kesimindeki ilişkileri, kendi sistemi içinde özel kurallarla düzenleyen ö...

Merve TÜRKMEN KAPLAN