OCAK-ŞUBAT 2024 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

04.04.2024 


Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çoban, Türkiye ormancılık tarihi,Yem bitkileri

Haber Görseli

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇOBAN

Kitapta; küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve mera ile sürü yönetimi yani çobanlık, birlikte ele alınmış. Özellikle çobanlara ve hem hayvansal hem de bitkisel üretim yapanlara kılavuzluk edecek biçimde hazırlanan kitap, 8 temel bölüme ayrılmış. Kitap; “mera, çayır, yaylak, kışlak, otlak, biçenek, otlama, otlatma, otlatma hakkı, çayır ve mera yönetimi, otlatma mevsimi, otlatma kapasitesi, üniform otlatma, uygun hayvan cinsi ile otlatma, tespit, kırkım, çoban” terimlerinin tanımlamalarıyla başlıyor.  İlgililerin anlayacağı sade bir anlatımla oluşturulan eserde;  “çobanın görevleri, hayvan hakları, hayvan refahı ve hayvan davranışları, çayır ve mera varlığının önemi, otlatılan hayvanlar için bakım işlemleri, otlatılan çayır ve meralarda bakım işlemleri, mera ıslah ve geri dönüşüm projeleri” başlıklarının detaylı açıklamaları yer almakta. Nobel Akademik Yayıncılıktan çıkan kitap 296 sayfa. 

Haber Görseli

TÜRKİYE ORMANCILIK TARİHİ
 
Yücel Çağlar yazdığı bu kitapta; ormana duyarlılığın bir zorunluluk olduğunu vurgularken şimdiye kadarki uygulamaların değişmesi gerektiğine de dikkati çekiyor. Kitap, somut verilerden hareketle; ormancılık konusunu sorunları ve çözümleriyle birlikte ele alması, orman ve ormancılığa dair ciddi bir bilinç oluşturması bakımından önem taşıyor. Ormancılık alanında yetişmiş önemli isimlerden biri olan yazar; ormancılığın ve orman ekosistemlerinin, üniversitelerin bölümlerinde seçmeli ders olarak okutulmasını da kitabında önemle tavsiye ediyor. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınlarından çıkan kitap 368 sayfadan oluşuyor.

Haber Görseli

YEM BİTKİLERİ
 
Okuyucuyu, yem bitkilerine dair temel ve gerekli tüm bilgilere eriştiren bu çalışma, dört ana bölümden oluşuyor. Kitap; yem bitkileri kültürünün tarihçesi, bu kültürün önemi ve yem bitkilerinin tanıtımıyla başlıyor. Çalışmanın birinci bölümünde hayvansal üretim, toprak verimliliği ve ekim nöbetinin yem bitkileriyle ilişkisi ve öneminden bahsedilmiş. Yine bu bölümde yem bitkileri; yetiştirme amacı ve yetiştirme yerine, yaşam süresine, ekim mevsimine, tek tür ve karışım olarak ya da ana ürün olarak ekilmesine göre tasnif edilerek anlatılmış. Yem bitkileri tarımındaki sorunların ve alınması gereken önlemlerin de aktarıldığı kitap; yem bitkilerinin ekolojik istekleri ile baklagil yem bitkileri hakkında aydınlatıcı bilgiler veriyor. Yonca, üçgüller, korunga, gazal boynuzu, lüpen, fiğ, ayrıklar, yumaklar, salkımotu, kelpkuyruğu, tilkikuyruğu, köpekdişi, kanyaş, çayır yulafı, sorgum ile diğer familyalardan yem bitkileri için ayrılan bölümlerde ise detaylı açıklamalara yer verilmiş. Hasad Yayıncılıktan çıkan kitap 223 sayfadan oluşuyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çoban Türkiye ormancılık tarihi Yem bitkileri