MART-NİSAN 2024 / KAPAK KONUSU

Hayvancılık yol haritası ile piyasa arzı güçlenecek


Hülya OMRAK    

04.06.2024 


Yeni Hayvancılık Yol Haritası arz-talep dengesinin sağlanacağı hem tüketiciyi hem üreticiyi rahatlatacak hedefleri içeriyor. Biz de bu yeni yol haritasının hedeflerini, uygulanacak kararları Et ve Süt Kurumu boyutuyla konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile bir araya geldik.

Tarım ve Orman Bakanı tarafından önümüzdeki 5 yıllık süreç için hayvancılık yol haritası açıklandı. Bu yeni yol haritası üzerine sizin değerlendirmeleriniz neler olur?
 
Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı Hayvancılık Yol Haritasını, ülkemizin hayvansal üretimini geliştirecek bir planlama süreci olarak değerlendiriyorum. Bu planlama sürecinde biz Et ve Süt Kurumu olarak sektör paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir üretim potansiyeli oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda üreticilerin planlanabilir bir üretim yapabilmesi, tüketicilerin de kırmızı ete uygun fiyata ulaşmasını sağlamak için üretici ve vatandaş arasında bir denge görevi görmeye devam ediyoruz.
 
Hayvancılık Yol Haritası ile ilgili yürütülecek çalışmaları hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlatacak sonuçlar ortaya koyması açısından kıymetli buluyoruz. Alınan kararların uygulanmaya başlamasıyla birlikte verimli, kaliteli ve sağlıklı hayvansal üretimin oluşacağına inanıyorum.
 
ATILACAK YENİ ADIMLARLA ARZ GÜÇLENECEK
Hayvancılık yol haritası kapsamında alınan kararlar piyasayı hangi yönde etkileyecek, vatandaş ve üretici boyutuyla değerlendirir misiniz?
 
Bakanımız tarafından açıklanan hayvancılık yol haritası ile yeterli düzeyde kırmızı et üretiminin sağlanması hedefleniyor. Hayvansal üretim planlaması, desteklemelerin etkin kullanımı ve verimlilik odaklı yaklaşımlar hem üretici hem de tüketici açısından olumlu sonuçlar yaratacak ve arzı güçlendirecektir.
 
Bakanlığımızın ilgili birimlerince ülke hayvancılığının geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar neticesinde planlı üretim, hayvancılık işletmelerinde altyapıların güçlendirilmesi, kaliteli kaba yem üretimi konularında önemli adımlar atılmış olacak.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde uygulanacak yeni destekler (aşı, kayıt vb.) sayesinde küçükbaş hayvan üretimlerinde sürdürülebilirlik sağlanacak ve kırmızı et üretiminde sığır etine alternatif oluşacaktır. Ayrıca, genomik test laboratuvarları ve aşı üretim merkezleri, hayvan sağlığını, verimi ve genetik kaliteyi etkileyeceğinden, üretim maliyetlerini azaltacak ve kaliteyi artıracaktır.

Haber Görseli

FİYATLARI DENGEDE TUTUYOR, TÜKETİCİYİ KORUYORUZ
Regülasyon kurumu olarak, kırmızı et piyasasını siz yönlendiriyorsunuz diyebiliriz. Türkiye’de kırmızı et sektörünü güçlendirmeye yönelik Et ve Süt Kurumu olarak önümüzdeki süreçle ilgili çalışmalarınız neler?
 
Et ve Süt Kurumu, 1952 yılından bugüne ülkemizde kırmızı et sanayiinin gelişimine önemli katkılar sunmuş köklü bir kurum. Kurumumuz, ülkemizin kırmızı et ihtiyacının karşılanması ve spekülatif fiyat hareketliliğine yönelik gerçekleştirdiği regülasyon faaliyetleri ile kırmızı et piyasalarında fiyatların aşırı düştüğü dönemlerde üretici maliyetlerinin üzerinde bir fiyat politikasıyla üreticiyi korumaktadır. Et fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde ise piyasaya kurumumuz tarafından kırmızı et tedariki yapılarak fiyatların dengelenmesi ve tüketicinin korunması sağlanmaktadır.
 
Karkas maliyetleri ve piyasadaki fiyat gelişmelerini Et ve Süt Kurumu olarak yakından takip ediyoruz. Üreticileri korumak, dönemsel arz fazlalığının fiyat maliyet dengesini bozmasını engellemek amacıyla karkas alım fiyatlarını da her zaman piyasa ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz.
 
Sürdürülebilir hayvancılık sisteminin güçlendirilmesi amacı ile 2022 yılında faaliyete geçirdiğimiz Sözleşmeli Besicilik Projesi’nin sektör için örnek olduğunu düşünüyorum. Üreticilerimize alım ve fiyat garantisi sunan bu modeli önümüzdeki süreçte daha yaygın bir regülasyon enstrümanı olarak kullanmaya devam edeceğiz.
 
Değindiğiniz Sözleşmeli Besicilik Projesi’nin detaylarını anlatır mısınız?
 
Sözleşmeli Besicilik Modeli ile mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla 6 Eylül 2022 tarihli 31945 sayılı Resmî Gazete’de sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bu Karar kapsamında maliyete göre fiyat politikası ile alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, üretim planlaması yapıyor. Kurumumuzla sözleşme imzalayan besiciler kazancını teminat altına alıyor. Hayvan sağlığı ve refahı konusunda üreticilerimize Kurumumuz tarafından yerinde eğitim hizmeti sunuluyor. Bu sayede hayvancılığın temelini oluşturan aile işletmeleri de güçlendirilmiş oluyor.

Haber Görseli

ÜRETİCİLERE BESİLİK TEDARİKİMİZ DEVAM EDİYOR
 
Planlı üretimi sağlamak ve üreticilerimize besilik materyal temin etmek amacı ile 2024 yılı besilik hayvan ithalatı yetkisi Bakanlığımız tarafından Et ve Süt Kurumuna verildi. Aylara ve bölgelere göre planlaması yapılan besilik hayvan ithalatı ile üreticilerimize besilik tedarikimiz devam ediyor. Kısa vadede besilik dana açığını ihtiyaç nispetinde ve ihtiyaç dönemlerine göre çiftçi maliyetlerini dikkate alan satış fiyat politikasıyla tedarik ederek üreticilerimize teslim edeceğiz. Hayvancılık Yol Haritası çerçevesinde, üreticilerimizin damızlık hayvan ihtiyacını karşılama noktasında TİGEM ile ortak çalışmalarımız olacak.
 
Et ve Süt Kurumu, et piyasalarındaki görevinin yanı sıra süt piyasalarının regülasyonu ve süt üreticilerinin korunması amacıyla 2016 yılından itibaren çalışmalar gerçekleştiriyor. İki yılda bir yayımlanan “Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kurumumuza çiğ süt piyasasının düzenlenmesi için görev veriliyor. Sütün artmasından kaynaklı arz ve talebin bozulduğu dönemlerde sütünü pazarlamakta sıkıntı yaşayan üreticilere, süt regülasyonu ile alım garantisi verilerek süt üretiminde sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor. Ayrıca, damızlık hayvanların kesimi ile anaç hayvan sayısındaki azalmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Haber Görseli

Ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Et ve Süt Kurumu, Çiftlikten Sofraya Güvenle misyonuyla ürettiği geleneksel Et ve Balık Kurumu markalı, zengin ürün yelpazesi ile 72 yıldır tüketicilerin gönlünde yer etmiştir. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetler kapsamında, ESK satış mağazaları, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, İstanbul, Bursa ve Ankara illerinde faaliyet gösteren kasap reyonu olan PERDER üyesi zincir marketlere, et sanayicileri, endüstriyel yemek üreticileri ve kasaplar aracılığıyla geniş tüketici kitlesine kaliteli ve ekonomik ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Koyun ve kuzu etinde iç tüketimi artırmak amacıyla, üreticilerimizden aldığımız küçükbaş hayvanlardan ürettiğimiz sucuk, kavurma ve köfteleri tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bölgesel üretimlere özel, ileri işlem görmüş ürünlerimizden biri olan ve Ağrı kombinamızda üretilen Ağrı Yaprak Döneri, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Yine Erzurum kombinamızda üretilen Et ve Balık Kurumu markalı Pasin Izgara Köfte, Türk Patent ve Marka Kurumundan Marka Tescil Belgesi aldı.
 
Sürdürülebilir üretim konusunda neler yapılabilir?
 
AB Yeşil Mutabakatı ile değişen politik yaklaşımların bir sonucu olarak yakın gelecekte tüm dünyada hayvansal üretimde ve gıda arzında daralma yaşanacağı öngörülüyor.
 
Bugün olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da 85 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacının sağlıklı,  güvenilir ve sorunsuz şekilde karşılanması ve ülkemizde hayvansal ürünlerde arz açığı yaşanmaması için ilgili kurumlar gerekli tedbirleri almakta ve bu konuda kararlılıkla çalışmalar devam etmektedir.
 
Verim ve kalite odaklı, hayvan sağlığı ve refahını ön planda tutan sürdürülebilir üretimi sağlayacak yeni politikalar Bakanlığımız birimlerinin kendi alanları ile ilgili ortaya koydukları gayretli ve kararlı adımlarla ülkemizde sürdürülebilir et ve süt ürünleri arz güvenliği konusunda önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum.

Et ve süt kurumu hayvancılık yol haritası kırmızı et arzı