OCAK-ŞUBAT 2018 / ÖZEL HABER

Genç çiftçi projesi tam gaz


Müge ÇEVİK     Yılmaz ORUÇ 

19.03.2018 

Genç çiftçilere teslim edilen hayvanlarda hastalıktan veya nakliyeden kaynaklı kayıplar oluştuğunda Bakanlık bu kayıpları anında telafi etmektedir.
Köye dönüşü teşvik etmeye yönelik projelerin desteklenmesi ve bu sayede “tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması” amacıyla başlatılan ve 2016-2018 yıllarını kapsayan Genç Çiftçi Projesi hedeflerine uygun şekilde ilerliyor. Projede gelinen noktaya ilişkin bilgileri almak ve yeni hedeflere ilişkin değerlendirmelerini öğrenmek üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanı Haluk Çağlar ile bir röportaj yaptık.

Genç Çiftçi Projesi ve amaçları hakkında bilgi verir misiniz?
64. Hükümet Acil Eylem Planı ile Genç Çiftçilere Proje Karşılığı 30 bin TL karşılıksız destek verilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'na 26.02.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8540 Bakanlar Kurulu Kararıyla başlandı. Program 2016-2018 yılları arasında uygulanacak. Program ile girişimciliğin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi ve bu sayede tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.  

Projeye yönelik ilgi nasıl?
Proje ilk günden itibaren bütün basın ve yayın organları dâhil olmak üzere kamuoyunda büyük bir ilgi gördü. Konuya ilgi duyan gençler gerek telefon gerekse bizzat Bakanlığımıza gelmek suretiyle konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 2016 yılında tahminlerin üzerinde bir başvuru oldu ve başvuru sayısı 540 bin kişiyi aştı. Başvurular https://gencciftci.tarim.gov.tr internet adresinden herhangi bir aracıya ihtiyaç olmadan genç çiftçiler tarafından kolaylıkla yapılabiliyor. Program 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir proje olduğundan, 2018 yılına ilişkin başvuru şartları ve uygulamaya yönelik bilgileri öğrenme yönünde genç çiftçilerden Bakanlığımıza yoğun bir ilgi var.

BAŞVURUDA KADIN SAYISI ARTIYOR
Projeden, başlangıcından bugüne, kaç genç çiftçi faydalandı?
2016 yılında 14 bin 978 genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı hibe kullandırıldı. 2017 yılına ait Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine başvurular alındı ve 2017 yılında hibe ödemesi yapılması planlanan 16 bin 67 genç çiftçinin yılsonu itibariyle tamamına ödeme yapıldı. 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'ne 540 bin 112 kişi başvurmuş olup bunun 221 bin 475’i kadın çiftçidir. Kadın çiftçilerin başvuru oranı yüzde 41 olup, kalan 318 bin 637’si erkek çiftçidir; başvuru oranı ise yüzde 59’dur. 2017 yılında ise 226 bin 68 toplam başvurunun 135 bin 921’i kişisi kadın çiftçidir. Kadın çiftçilerimizin başvuru oranı yüzde 60, erkek çiftçilerimizin başvuru sayısı ise 90 bin 147 kişi ile yüzde 40 olmuştur.

ÜÇ YILDA GENÇ ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR443 MİLYON LİRA HİBE
Proje kapsamında yapılan destek miktarı ne kadar?

Proje kapsamında genç çiftçi başına 30 bin TL hibe ödemesi yapılıyor. 2016 yılında 14 bin 978 genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon TL'lik hibe kullandırıldı. 2017 yılında 16 bin 67 genç çiftçiye 483 milyon TL hibe ödendi. Üç yıllık programda toplam 1 milyar 443 milyon TL hibe kullandırılmış olacak.

HAYVANCILIK PROJELERİ ÖNDE
Proje kapsamında en çok hangi alanda destekleme yapıldı?

Projede en çok büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda başvuru alınmış olup ikinci sırada küçükbaş hayvancılık, üçüncü sırada arıcılık sonrasında ise bitkisel üretim projeleri sıralanmaktadır. Hayvancılık projeleri toplam projenin yaklaşık yüzde 80’ini kapsıyor. 2016 yılında büyükbaş hayvancılık projeleri kapsamında verilen büyükbaş hayvan sayısı 51 bin adet iken küçükbaş hayvan sayısı 105 bin adet olmuştur. 2017 yılında en büyük destekleme 55 bin adet ile büyükbaş (sığır+manda) hayvancılık için yapıldı. Benzer şekilde dağıtılacak küçükbaş (koyun+keçi) hayvan sayısı 130 bin 500 adet ile ikinci büyük destekleme kalemini oluşturmaktadır

KIRSALA YÖNELMEYİ TEŞVİK EDİYOR  
Projenin köye dönüş ile hayvansal ve tarımsal üretime etkileri nelerdir?

Genç Çiftçi Projesi 3 yıllık bir program olup, projenin köye dönüş ile hayvansal ve tarımsal üretime etkileri konusunda yorum yapmak için erken olmakla birlikte, programın uygulama mantığı, projelerin uygulama yerinin genç çiftçinin ikameti ile aynı yerde olması ve nüfusu 20 binin altında olan yerlerin projeye dâhil edilmesi açısından, kırsala yönelmeyi teşvik ettiği söylenebilir. Projenin hedeflerine ulaşma ve tarımsal üretime etkileri konusunda yorum yapabilmek için, Bakanlığımızca Genç Çiftçi Projesi ile ilgili bilimsel düzeyde bir etki analizi yapılması çalışmalarına başladık. Bu çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız.

Haber Görseli

Genç Çiftçi Projesi kapsamında desteklenen ancak herhangi bir sebeple sonuçlandırılamayan projelerin akıbeti nedir?
Genç Çiftçi Projesine başvurup projesi onaylanmış ancak çeşitli sebeplerle proje uygulamaktan vazgeçmiş ya da projesi iptal edilmiş genç çiftçi projeleri yerine yedekten gelen genç çiftçilerin isimleri projeye dâhil ediliyor. Böylece projenin devamlılığını sağlamış oluyoruz.

Başvuru sonuçları periyodik olarak takip ediliyor mu?
Genç Çiftçi Proje yürütme birimi, il ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe ödemesinden sonra en az altı ayda bir olmak üzere iki yıl süreyle izliyor.  Tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi için genç çiftçilere süre veriyoruz. Çiftçiler yükümlülüklerini yerine getirmezse cezai işlem uygulanıyor.

KAYIPLAR ANINDA TELAFİ EDİLİYOR
Hayvancılık desteklemeleri çerçevesinde verilen hayvanların ırk ve kalitesine ilişkin eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusundaki dişi hayvanların yüzde 60’ı yurt dışından yüzde 40’ı ise yurt içinden TİGEM tarafından temin ediliyor ve genç çiftçilere teslim ediliyor. Özellikle küçükbaş hayvancılık konusunda bölgenin ve ilin kendine özgü ve hâkim ırkı olan hayvanlar veriliyor. Bunun yanında yurt dışından temin edilen hayvanların ırkları ve özelliklerinin seçimi, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve TİGEM tarafından belirlenen ülkeler ve ırklar arasından yapılmaktadır. Karantina işlemleri ise Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzün ilgili mevzuatları çerçevesinde yapılmakta olup, hayvanlar karantina işleminden sonra genç çiftçilere teslim edilmektedir. Dolayısı ile mevcut mevzuatlar çerçevesinde Bakanlık personelince seçimi yapılıp genç çiftçilere temin ve teslim edilen hayvanlar kontrol edilip hastalıktan veya nakliyeden kaynaklı kayıplar olduğunda da anında telafi edilmektedir. Diğer kayıpların telafi edilmesi için ise TARSİM tarafından yapılan sigorta kapsamında işlemler uygulanmaktadır.