KASIM-ARALIK 2018 / BİLGİ BANKASI

Ne nedir?


  

31.10.2018 


Milli park nedir? Sit alanı nedir? Botanik park nedir? Arboretum nedir? Herbaryum nedir?

Milli park

Bilimsel ve estetik bakımından, ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. 2018 yılı itibariyle ülkemizde 43 tane milli park bulunmaktadır.

Sit alanı

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır. 2017 yılı sonu itibariyle ülkemizde 17 bin 650 tane sit alanı bulunmaktadır.

Botanik park

Genel olarak botanik bahçelerinin temel amacı, bitkilerin anayurtlarını, bilimsel ve halk arasındaki adlarını da belirterek zengin koleksiyonlar oluşturmaktır. Botanik parklar/bahçeler, doğa turizmi içerisinde doğal güzelliklere yönelik farkındalık çalışmalarının gerçekleştirildiği, birçok bitki türüyle iç içe kısa doğa yürüyüşleri yapmanın da mümkün olduğu, her yaştan ve meslekten insanların bitki ve çevre konusunda bilgilendirildiği, birçok farklı ülkeden getirilen bitkilerin çeşitliliklerinin araştırılması, nesli tehlike altında olan nadir türlerin korunması, süs bitkilerinin üretim ve ıslahı gibi çalışmalar yürütülen rekreasyon alanı olarak işlev görmektedir. Ülkemizde ise dokuz adet botanik park bulunmaktadır.

Arboretum

Değişik ağaç ve ağaççık tür ve varyetelerinin zengin bir koleksiyonunun oluşturulduğu, bilim  ve eğitim amaçlı kullanılan özel yerlerdir. Arboretum, zengin tür çeşitliliği itibariye, sadece bir veya birkaç ağaç türünün kullanıldığı ağaçlama sahalarından farklıdır. Türkiye’de Atatürk (İstanbul), Karaca (Yalova) ve Kovada Çayı (Isparta) Arboretumları olmak üzere üç tane arboretum vardır.

Herbaryum

Önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutulup karton üzerine tespit edilerek muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarından oluşan koleksiyonların bulunduğu yere herbaryum denir. Bu örneklerin; kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum; biyoloji, tıp, eczacılık, ormancılık, ziraat ve daha birçok konuda çalışacaklar için temel bir kaynak niteliğindedir. Bu nitelikteki herbaryumlar aynı zamanda öğretim ve araştırma merkezleri olarak görev yaparlar.

Milli park Sit alanı Botanik park Arboretum Herbaryum