EYLÜL-EKİM 2019 / RÖPORTAJ

“Tarladan pazara kadar Türk çiftçisinin yanındayız”


Müge ÇEVİK    

09.09.2019 


Kuruluşundan bugüne ülkemiz çiftçisinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılayan, aynı zamanda üretilen ürünleri alarak doğrudan tüketiciye ulaştıran Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri büyümeye devam ediyor. Faaliyet alanlarını her geçen gün çeşitlendiren kurumun bugünü ve geleceğe yönelik hedeflerini öğrenmek üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile bir araya geldik.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurumsal yapısından söz eder misiniz?
 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri: sermayesi ortakların ödediği paylardan oluşan, Merkez Birliği, 17 Bölge Birliği ve bin 625 kooperatifin ayrı tüzel kişiliklerden oluştuğu, her tüzel kişiliğe ait çiftçi ortaklardan seçilen yönetim kurulları bulunan, çiftçilerimizin her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamak ve ürettikleri ürünleri değerlendirmek amacıyla kurulan bir kooperatif organizasyonu. 850 bin ortağımıza 8 bin 537 personelimiz ile 36 bin 499 yerleşim yerinde hizmet veriyoruz. Bunun yanında üretim öncesi ve sonrası ihtiyaçların karşılanması hususunda tarımsal girdi yükünü hafifletmek maksadıyla faaliyete geçirdiğimiz 14 şirketimiz ve bu şirketlerin çatı yapısı konumundaki Tarım Kredi (TK) Holding ile hizmet veriyoruz.
 
Kısaca değinmek gerekirse TK Holding, sermayesinde etkin olunan şirketlerin büyüklüklerinin ve iş hacimlerinin günden güne artması, faaliyetlerinin genişlemesi, şirketlerimizin ticari faaliyetlerinin artırılmasına yönelik hedeflerin bulunması, şirketlerimizde yaşanabilecek yönetsel, hukuki ve mali sorunların tabi oldukları ekonomi ve mevzuat yapısı içerisinde daha kalıcı ve sağlıklı yöntemlerle çözüme kavuşturulması amacıyla kuruldu. Sermayesinin tamamı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından taahhüt edilen TK Holding yapılanmasıyla: karar mekanizmalarında daha etkin ve hızlı olmayı, güçlü bir mali ve ekonomik yapıya ulaşmayı, yatırımların daha  verimli yapılabilmesini hedefliyoruz.

Haber Görseli

HEDEFİMİZ ÇİFTÇİ MENFAATİNİ YÜKSELTMEK
 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin görev ve hizmetleri ile ülke tarımına sağladığı katkılara değinir misiniz?
 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin görev ve hizmet alanlarını kısaca: ortaklarının ve genel anlamda ülke çiftçisinin her türlü ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamak ve pazarlamak, ortaklarından aldığı kaliteli ürünleri doğrudan tüketici ile buluşturarak fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonuna katkı sağlamak olarak özetleyebiliriz. Kurumumuz, ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı, emek ve ürünlerini değerlendirmeyi kendisine vazife edinmiştir. Bu yolda Merkez Birliği, bölge birlikleri, kooperatif ve iştiraklerden oluşan Tarım Kredi ailesi olarak üreticilere ve ortaklara daha iyi nasıl hizmet götürüleceğinin arayışı içindeyiz. Asıl hedefimiz kâr değil, ortağımız olan çiftçilerin menfaatini yükseltmek. Tarımsal üretimin her aşamasında verdiğimiz bu destek ile tarladan sofraya gıda temini noktasında hem üreticinin hem de tüketicilerin uygun fiyata kaliteli hizmete ulaşmasını önceliğimiz kabul ediyoruz. Özellikle son dönemde uygulama alanlarını genişlettiğimiz sözleşmeli üretim modeli ile bu görevimizi de en ileri noktaya taşımak istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri, bünyesinde bulunan yaklaşık bin 600 ziraat mühendisiyle ekimden hasada üreticilerimize teknik destek sağlıyor hasat sonrası ise çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde alım yaparak üreticilerimizin pazarlama sorunlarına çözüm getiriyoruz.
 
Sözleşmeli üretim modeli ile alınan ürünler ve bunların satışı ile ilgili detaylara ilişkin bilgi verir misiniz?
 
Talebe bağlı sözleşmeli üretim modeli; üreticilerimizin kaliteli, standarda sahip ve tüketim talebine endeksli ürün üretmelerini sağlamakla birlikte üreticilerimizin ürünlerini pazara ulaştırma kaygısını azaltıyor. Tüketicilerimiz açısından ise kaliteli ürünü uygun fiyata almaları  sağlanıyor. Sözleşmeli üretim kapsamında hububat tohumluğu, silajlık mısır, bakliyat, çeltik, ayçiçeği, susam, cin mısır, salçalık domates, turşuluk sebze gibi ürünler üreticilerimizce üretiliyor bu ürünler de kooperatiflerimizce alınıp şirketlerimize tedarik ediliyor. Üretilen ürünlerden bakliyat, ayçiçeği, çeltik, cin mısır, susam, salçalık domates ve turşuluk sebze ürünleri şirketimiz vasıtasıyla işlenerek nihai ürün haline getiriliyor ve bu ürünlerin marketlerimizde satışı gerçekleştiriliyor. Yine sözleşmeli olarak üretilen hububat tohumlukları ve paketlenmiş silajlık mısır da çiftçilerimize satılıyor.
 
BU YIL 1.5 MİLYAR TL’LİK ALIM YAPACAĞIZ
 
Gıda tedariki konusundaki çalışmalarınız ve bu modelin sözleşmeli üretim uygulamasına etkileri nedir?
 
Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının tarımsal üretim öncesi ihtiyaçlarının temini yanında üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda da sorumluluk üstleniyor. Bunu hem ortaklarımızın pazar sıkıntısı yaşamadan tarımsal faaliyetlerinin devamlılığı hem de vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının uygun ve kaliteli şekilde karşılanması amacıyla önemsiyoruz. Kurumumuzca 2018 yılında 620 bin ton ürün 800 milyon TL bedelle alınmıştır. 2019 yılı ürün değerlendirme/sözleşmeli üretim faaliyetleri neticesinde 800 bin ton ürünün 1 milyar 500 milyon TL bedelle üreticilerimizden alımı planlanıyor. Orta vadede ise 5 milyar TL’lik ürün alımı hedefliyoruz. Kurumumuz, kuruluş misyonu doğrultusunda ortaklarının tarımsal girdi ve kredi ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte ürün değerlendirme /sözleşmeli üretim faaliyetlerini yürüterek tarladan pazara kadar Türk çiftçisinin yanında olmaya devam edecektir.

Haber Görseli

Ayrıca yerli susam ve kenevir ithalatının azaltılması amacıyla kurumumuzca 2019 yılında sözleşmeli üretim modeli ile çiftçilerimize yerli susam ve kenevir ekimi yaptırılmıştır. Yakın dönemde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artışın karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen tanzim satış uygulaması da gıda tedariki konusunda kurumumuzun etkinliği ve tecrübesini ortaya koyan güzel bir örnek olmuştur.
 
Kamuya yönelik gıda tedariki noktasında yaptığınız çalışmalar nelerdir?
 
Talebe bağlı sözleşmeli üretim modeli ile ortaklarımızın planlı ve pazar garantili üretim yapması amacıyla kurumsal iş birliklerine ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, üniversiteler ve iş yurtları ile çalışmaktayız. Askeri birliklerin ihtiyacı olan gıda maddelerini ortaklarımız tarafından üretilen güvenilir ve milli ürünlerle karşılıyoruz. Ülke genelinde Kredi ve Yurtlar Kurumunun 800’e yakın yurtlarındaki yaklaşık 500 bin öğrencimizin gıda tedarikçisi biziz. Öğrencilerimiz, ortaklarımızın ürettiği 20 çeşit gıda maddesini güvenle tüketiyor. Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı ile yaptığımız çalışmayla da ceza infaz kurumları ve iş yurtlarına bağlı işletmelerde gıda maddesi ihtiyaçları kurumumuz aracılığı ile karşılanacak.
 
YEREL MARKETLERE ÜRÜN TEDARİK ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR 
 
Sözleşmeli üretim çerçevesinde ürün tedarik ettiğiniz ulusal ve yerel market zincirleri var mı? 
 
Kooperatiflerimizce ulusal market zincirleri ile yapılan iş birliği doğrultusunda zincir marketlere yaş meyve sebze ve bakliyat tedariki yapılıyor. Kurumumuz ile iş birliği protokolleri bulunan Migros, CarrefourSA, Şok Marketler,  Mevsim A.Ş ve A101 ulusal market zincirleri ile ürün temini konusunda ticari faaliyetimiz devam ediyor. 2018 yılında ulusal market zincirlerine 20 bin ton yaş meyve sebze tedarik edilmekle birlikte 2019 yılındaki hedefimiz 100 bin ton. İş birliği içerisinde olduğumuz ulusal market zincirleriyle sözleşmeli üretim modeli ile üretilen ürünlerin temin edilmesi kapsamında projeler geliştirilmeye devam ediyoruz. Gündemimizde ise yerel marketler ile iş birliği çalışmaları bulunuyor.
 
Tarımsal ürünlerin yurt dışına ihracı noktasında da sözleşmeli üretim girişimleriniz var mı? 
 
2019 yılı içerisinde şirketimiz Tarım Kredi Birlik A.Ş. Çin Halk Cumhuriyetinin ticaret merkezi olan Şanghay şehrinde ihracat ofisi açtı. İlerleyen dönemde Çin pazarında yer almak adına sözleşmeli üretim ürünlerinin ihracatı konusunda çalışmalar yapılabilecek. Ayrıca Rusya Federasyonu ve Balkan ülkeleri ile sözleşmeli üretim ürünlerinin ihracatı konusunda görüşmeler devam ediyor.
 
Bunun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi ile iş birliği protokolü imzaladık. Protokol ile gübre, sera, damla sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak çalışmalar yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çiftçisine hem yem ve yem ham maddeleri desteği, hem de çiftçi eğitimi desteği veriyoruz.

Fotoğraf Galerisi

e -Ticaret alanında ne gibi çalışmalarınız var?
 
Kooperatifimiz ve PTT arasında gerçekleştirdiğimiz bir proje var. Bu iş birliği sayesinde, Tarım Kredi tesislerinde işlenen ürünler ve nihai tüketiciye yönelik olarak diğer tüketim ürünleri, www.epttavm.com/tarim-kredi adresi aracılığıyla tüketicilerin internet üzerinden satın alabilmelerini sağladık.
 
TÜRKİYE İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ
 
Gelecek yıllara ait hedefleriniz nelerdir? Ülke tarımını ve Tarım Kredi Kooperatiflerini 2023’te nasıl görüyorsunuz?
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini yaptığı “Milli Tarım Projesi”ni bu anlamda önemsiyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak biz, iştirakimiz şirketler aracılığıyla ülke tarımının üretim ihtiyaçlarını milli dinamiklerle karşılanan, dışa bağımlı değil, tam tersine ihracat ile ülke ekonomisine yön veren, Avrupa’nın tarımda lider ülkelerinden biri haline gelmesi için çalışıyoruz.
 
Bu konuda en önemli örneklerimizden biri Gübretaş’tır. Gübretaş, sektöründe ulaştığı konum ve marka değeri ile piyasayı regüle ederek hem kalite hem de fiyat anlamında çiftçilerimizin gübre ihtiyaçlarını karşılamakta. Yine Tarım Kredi Yem aracılığıyla üretim kapasitemizi yeni yatırımlarla arttırırken, hayvancılığın en önemli girdi maliyetlerinden olan yemde daha rekabetçi bir fiyat politikasıyla iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atıyoruz. Tohumda dışa bağımlılığın azaltılması ve çiftçilerin ekonomik fiyatlarla kaliteli ve sertifikalı tohumluğa ulaşması amacıyla şirketimiz Tareks Tohumculuk ile özellikle yurt içinde üretim ve yerli AR-GE çalışmalarına ağırlık vermeyi, bu anlamda tarımda verimliliği arttırmayı yine 2023 yılı hedeflerimiz olarak ifade edebilirim.
 
Tarımsal üretimin önünü açacak, ihtiyaçların karşılanması konusunda dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atıyoruz. Mazot konusunda ithalata bağlı bir temin söz konusu ama burada da Tarım Kredi olarak en uygun koşulları sağlamak için çalışıyoruz. Ancak diğer alanlarda ithalatı ve dolayısıyla girdi maliyetlerini azaltmak için şirketlerimiz üreticilerimizin her zaman yanında. Gerek ilaç, gerek sulama, gerekse lisanslı depolama konusunda şirketlerimizin yaptığı çalışmalar ile Milli Tarım Projesi çerçevesinde hem dışa bağımlı olmayan hem de uygun maliyetli üretim destekleri ile çiftçilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz.
 
Üzerimizde bir beklenti var ve bu beklentiyi çalışmalarımızla hayata geçirmemiz gerekiyor. Türkiye eğer 2023 hedeflerine ulaşacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaksa; Tarım Kredi Kooperatifleri de bu süreçte üzerine düşeni yapacak ve inşallah şimdikinin bir kaç katı büyüklüğe ulaşarak hem tarım sanayisi hem de vatandaşa ulaşma anlamında sorumluluklarını yerine getirecektir.

TarımKredi çiftçi alım market sözleşmeliüretim