TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / KAPAK KONUSU

DİTAP ile üretici aracısız tüketiciye ulaşabilecek


Hülya OMRAK    

21.07.2020 

DİTAP içerisinde üretici ve alıcılar arasında yapılacak sözleşmeler yasal nitelikte olacak ve bu nedenle de sözleşmeler resmi sorumluklar getirecektir. Sonuç itibariyle üreticinin ürününü güvenle satacağı, alıcının ise ürününü güvenle alacağı bir sistemin en büyük kazanımına üreticiler kavuşacak.
Tarım ve hayvancılık ürünlerinin doğrudan dijital ortamda satışını amaçlayan Dijital Tarımsal Pazarlama, aracısız ürün satışı sağlaması sebebiyle üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürecek bir sistem. İlk fazda tarımsal ürünlerin, ikinci fazda ise hayvansal ürünlerin satışının gerçekleşeceği DİTAP sistemi, üretici temsilcisi sivil toplum kuruluşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Biz de Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ile DİTAP sisteminin üretici ve tüketici açısından etkilerini Türk Tarım Orman Dergisi okurları için konuştuk.

Dijital Tarımsal Pazarlama sisteminin faaliyete geçmesiyle üreticinin kazanımları neler olacak sizce?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de büyük sıkıntıya sokan ve halen devam eden korona virüs ile mücadele döneminde tarımın önemi çok daha iyi anlaşılmıştır ve bu süreç adeta tarımda dijitalleşmeyi zorunlu hale getirmiştir.

Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin önderliğinde üretimden tüketime kadarki tüm işlemleri dijital ortama taşıyacak olan Dijital Tarım Pazarı'nın devreye sokulmasından dolayı üretici ve yetiştiricilerimiz adına büyük memnuniyet duyduk.

DİTAP sisteminin faaliyete geçmesiyle sadece üreticilerin değil tüketicilerin de kazanımları olacaktır. Biz olaya üreticilerin kazanımları açısından bakarsak şüphesiz son derece faydalı bir uygulama olacağını söyleyebiliriz.

Ülkemizde yıllardır tarım ve hayvancılığın en önemli sorunlarından birinin pazarlama sorunu olduğunu biliyoruz. Çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz bin bir emekle üretim yapıyorlar ama ürettikleri ürünleri değerinden pazarlayamama gibi sıkıntıları sürekli yaşıyorlardı. Bu manada tarımsal arz ve talebin dijital ortamda buluşması sonucunda üreticilerin daha fazla gelir elde edebileceğini düşünüyoruz.  DİTAP'ın üreticiye birçok avantaj sağlayacağını dolayısıyla da çiftçilerin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilmesi yanında tüketicilerin aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilmesini önemsiyor ve bu sistemin üreticilerin menfaatine olacağını ifade etmek istiyorum.

Sistemin üreticilere kazandıracağı en önemli hususlardan biri de Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi DİTAP sayesinde çiftçinin ürününün elinde kalmayacak olmasıdır. Bu durum üreticilerimiz için büyük moraldir, üretmeye devam etmelerinin en önemli göstergesidir. Dolayısıyla bu haliyle de sistemden en çok üreticilerin fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Sıkça yaşadığımız gibi gerek bazı kötü niyetli kişilerce üreticilerin dolandırıldığı ve gerekse üreticilerden çok aracıların kazandığı günlerin artık DİTAP sayesinde bertaraf edileceğine inanıyorum. Çünkü DİTAP içerisinde üretici ve alıcılar arasında yapılacak sözleşmeler yasal nitelikte olacak ve bu nedenle de sözleşmeler resmi sorumluluklar getirecektir. Sonuç itibariyle üreticinin ürününü güvenle satacağı, alıcının ise ürününü güvenle alacağı bir sistemin en büyük kazanımına üreticiler kavuşacaktır diye düşünüyor; başta tüm üreticilerimiz olmak üzere tüketicilerimizle birlikte sistemin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Haber Görseli

DİTAP SAYESİNDE GERÇEK FİYATLAR OLUŞACAK, AŞIRI YÜKSELMELER YAŞANMAYACAK
İlk fazda tarımsal ürünler Dijital Pazarlama Sistemine dâhil olacak, hayvancılıkla ilgili girdiler ilerleyen fazlarda DİTAP kapsamına girecek. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak DİTAP’ tan sizin beklentileriniz nelerdir?


DİTAP’tan en büyük beklentimiz, ülkemiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 270 binin üzerindeki üyemizin sisteme dâhil olmasıdır. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri yetiştiricilerimizin hayvanlarını değerinden satamaması yanında daha çok aracıların kazanmasıdır. Bu sistem hayvancılık alanında da devreye girdiğinde bu aracıların ortadan kaldırılmasıyla üretici hak ettiği değerden hayvanını satacak daha da önemlisi tüketicilerimiz de fahiş fiyatlardan kırmızı et tüketmemiş olacaktır.

Şu anda 45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti markete geldiği zaman farklı farklı satılıyor. En alt kademedeki et fiyatı şu anda 60 liranın üzerinde. Bu değişken fiyatlarla et sofralarımıza geliyor. Yetiştiricilerimiz de bu fiyatları gördüğünde üzülüyor. Onun için DİTAP sayesinde herkes sistemi takip edebilecek, herkes hakkına razı olacaktır. Sonuç olarak da üretici kazanacak, tüketici kazanacak, ülkemiz kazanacaktır.

Biz her zaman üreticinin alın terinin korunmasından yanayız. Üreticilerimizin pazarlama sıkıntılarının giderilmesi açısından bu sistemin aksamadan yürütülmesi en büyük beklentimiz ve temennimizdir. Bir diğer beklentimiz de DİTAP sayesinde özellikle genç nüfusumuzla beraber herkes tarıma odaklanacak ve kırsal hayata dönüşün yolu açılacaktır. Kırsalda yapılabilecek en önemli faaliyetin bize göre küçükbaş hayvancılık olmasının getirdiği avantajlarla gençlerimiz için yeni projeler oluşturulabilecektir.

Yetiştiricilerimizin öncelikle sisteme adapte olması ve zamanla tecrübe kazanması sonucunda bu pazara olan eğilimleri daha fazla artacaktır. Küçük ölçekli işletmelerimizin bu sisteme dâhil olmak suretiyle gelirlerini artırması temel beklentimizdir. Bu konuda güzel sonuçları alacağımız bir dönem yaşayacağımız inancındayım. DİTAP’ın tüm yetiştiricilerimize bereket getirmesini tüm samimiyetimle diliyorum.

Ürün fiyatlarının korunması konusunda Dijital Tarım Pazarı’nın nasıl bir yansıması olur?

Dijital Tarım Pazarı oturmuş bir sistem haline geldiğinde ürün fiyatlarının korunması yanında aşırı fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilecektir diye düşünüyorum. Bu sistemde gerçek fiyatlar oluşarak ürün fiyatlarındaki aşırı yükselmeler önlenebilecektir. Ürün fiyatlarının korunmasıyla aslında hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz korunacaktır diyebiliriz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin büyük uğraşlar vererek ürettikleri ürünlerin karşılığı da böylece heba olmayacak diğer yandan da tüketiciler uygun fiyatlardan gıda alımı yapabileceklerdir. Temennimiz Dijital Tarım Pazarı’nın sağlıklı ve doğru bir şekilde işlerliğe kavuşmasıdır.

Haber Görseli

ÜRETİCİ ZAMANLA SİSTEME ADAPTE OLACAK
Dijital Tarımsal Pazarlama Sisteminden üretici haberdar mı? Merkez Birliği olarak sizin üreticilerle bu konuda fikir alış-verişleriniz oluyor mu?


Sistem henüz yeni olduğundan dolayı zamanla oturdukça üreticiler daha çok ilgi gösterip daha geniş üretici kitlesine yayılacaktır. Üreticilerimiz bu sistem sayesinde kazanç sağladığını gördüğü anda kısa sürede sisteme odaklanacaklardır. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç olacağı kanısındayım.

Konuya küçükbaş hayvancılık sektörümüz açısından bakacak olursak hayvancılığın sisteme ikinci fazda dâhil olmasının sektörümüz adına bir şans olacağını söyleyebilirim. Çünkü sistemin uygulanmaya başlaması ve birtakım tecrübelerin yaşanmasıyla birlikte eksik kalan yanlar giderilecektir. Sistemi iyice işler hale geldiğinde hayvancılığın sisteme girmesiyle işlemlerin daha sağlıklı yürüyeceğini söylemek istiyorum.

Merkez Birliği olarak üreticilerle fikir alışverişi oluyor mu şeklindeki sorunuza gelince öncelikle şunu ifade etmek isterim ki biz Merkez Birliği olarak sadece DİTAP konusunda değil sektörümüzü ilgilendiren tüm konularda anında tüm birlik başkanlarımızla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak istişarelerimizi yapıyoruz. Merkez Birliği Genel Başkanı olarak birlik başkanlarımla her an sürekli iletişim halinde oluyorum. Gerek bire bir görüşmelerle gerekse sosyal medya ve basın yoluyla görüşlerimizi dile getiriyoruz. Birlik başkanlarımız da üyelerini haberdar etmek suretiyle genelde kısa mesaj yoluyla bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Böylece 270 bin yetiştiricimize ulaşıp bilgilendirme yapmaya özen gösteriyoruz.

Dijital Tarımsal Pazarlama sistemi ile ilgili olarak şu ana kadar birliklerimizden oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da sistemin gelecekte ortaya koyacağı avantajlardan yararlanma adına bizleri memnun ediyor.

Haber Görseli

DİTAP’IN İŞLERLİĞİ AÇISINDAN STK’LAR ÖNEMLİ
Sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının üreticilerin Dijital Tarımsal Pazarlama’ya dâhil olması noktasında üreticilere nasıl bir katkısı olacak? STK’ların edineceği rolden bahseder misiniz?


Sivil Toplum Kuruluşları işlerini doğru bir şekilde yapmaları halinde son derece önemli kuruluşlar olarak etkileyici ve belirleyici roller üstlenebilirler. Ülkemizde çok sayıda STK mevcut olup bunların ne derece etkin rol oynadıkları tartışılabilir, ancak bize göre olması gereken bu kuruluşların üyelerine olan sorumluluklarını yerine getirme adına çaba göstermeleridir. Bu manada tarımsal alanda faaliyet gösteren STK’ların DİTAP sisteminin beklenen düzeyde işlerliği açısından önemli kuruluşlar olabilecekleri söylenebilir.

Bilindiği üzere, DİTAP tarım sektörünün tamamını kapsamakla birlikte sivil toplum kuruluşu olarak da adlandırabileceğimiz tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri, yetiştirici birlikleri gibi kuruluşlar da bu sistemin vazgeçilmez paydaşıdırlar. Tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz çoğunlukla bu STK’ların birer üyesi olmakla birlikte örgütlü kuruluşlar olmanın getireceği avantajlarla sistemden daha etkin olarak yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan STK’lar daha çok gönüllülük esasına göre kurulduklarından sisteme adaptasyonları da daha kolay olacaktır. Dijital Tarımsal Pazarlama sisteminin temelinde de gönüllülük esası olduğu için sistem STK’lar tarafından daha fazla desteklenecek ve sistemden beklenen faydalara ulaşılabilecektir. Dolayısıyla STK’ların sisteme dâhil olmasıyla birlikte üreticilerin katkıları da büyük oranda faydaya dönüşecektir. Ayrıca tüketici bazında faaliyet gösteren STK’ların da sisteme olumlu katkılar vereceğini düşünüyorum.
Hayvancılık alanında ülkemizin önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan Merkez Birliğimiz ve 80 ilimizde teşkilatlanmış Koyun Keçi Yetiştirici Birlikleri ve bu birliklere üye 270 bin yetiştirici ailesiyle Dijital Tarımsal Pazarlama sistemi konusunda hazır olduğumuzu ve bu sistemden en güzel şekilde yetiştiricilerimiz ve tüketicilerimiz lehine faydalar sağlanması dileklerimle bir kez daha sektörümüz adına ülkemiz ekonomisi açısından da hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Son olarak, Sayın Bakanımızın görevine başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği dev hamlelerinden biri olarak gördüğüm Dijital Tarım Pazarı sisteminin hayata geçmesiyle birlikte üretici adına, tüketici adına, ülkemiz adına son derece memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade ediyor, böylesine önemli bir konuda görüşlerimizi ifade etme şansını bana verdiğinizden dolayı Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin şahsında Türk Tarım Orman Dergisi ailesine tüm yetiştiricilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.

DİTAP aracısız tarımsal satış dijital tarımsal satış