TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

23.07.2020 


Ahşabın Öyküsü, Yörükler, Fenn-i Tabâhat (Aşçılık Bilimi)

AHŞABIN ÖYKÜSÜ

Siyaset bilimci yazar, bir ağacın ahşap olma yolunda geçirdiği süreci, ahşap bir eşyanın zaman içinde yaşadığı değişimleri ve kazandığı değerleri anlattığı bu kitabında; ahşap eşyaları niçin kendimize yakın hissettiğimize açıklamalar getirerek tecrübelerini kendi mesleki üslubuyla bizlere aktarmış.

İmge Kitabevi’nden yayınlanmış olan kitap 115 sayfadan oluşuyor.

Haber Görseli

YÖRÜKLER

Türkiye’de disiplinler arası anlayışla araştırma yapmanın gereğini gündeme getiren ve bu anlayışla saha çalışmaları yapmış, Türkiye’nin yetiştirdiği ilk sosyolog unvanını alan, toplumları ve kültürleri ilgilendiren önemli kitaplara imza atmış Prof. Dr. Mehmet Eröz tarafından kaleme alınan bu kitapta; Yörüklerin yaşantısı bizzat yerinde incelenerek, yazarın kendi bilgi, emek, tecrübe ve Türkçeye verdiği önem ve hakimiyetiyle birleştirdiği üslupla  yörükler  anlatılıyor. Devam etmekte olan ve kaybolmuş kültürel değerlerin fotoğraf ve resimlerle aktarıldığı kitap yörükleri tanımak isteyenlerin okuması gereken kaynaklardan biri. Kitap, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından neşredilmiş olup 288 sayfadan oluşuyor.

Haber Görseli

FENN-İ TABAHAT (AŞÇILIK BİLİMİ)

Osmanlı dönemi mutfağına dair önemli kaynaklardan biri olan bu özgün kitap; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem şahitlerinden ve aileden biri olan Sultan Mehmed Reşat tarafından yazılmış. Kitabın ön sözünde mekteplerde okutulma amacıyla yazıldığı bilgisi yer alan ve zengin pişirme tekniklerini ihtiva eden bu ansiklopedik ve kıymetli eser, yalnızca Osmanlı mutfağına ait tariflerden değil o dönemler adını duyurmuş olan Fransız mutfağı ve dünya mutfaklarına ait tarifleri de barındırmaktadır. Kitapta, evli hanımların eşlerini evde tutmaları ile yemek kültürüne sahip olmaları yazar tarafından bağlantılandırılarak yuvadaki mutluluk sırlarının mutfaktan geçtiğine dair espriyle karışık notlar eklenmiş, bilinmeyen tarif ve püf noktaları paylaşılmış.

Konuyla ilgili kitaplar arasında eşsiz bir eser oluşu ve diğer kitaplarda bulunmayan bilgileri içermesi; hem Osmanlı’nın kendi öz yemek kültür zenginliğiyle birlikte çok yönlü oluşu ve dünyaya açık geniş eksenli yaklaşımını gözler önüne sermekte hem de mutfak tarihi açısından önemli olan bu kitabı orjinal kılmaktadır. 371 sayfadan oluşan eser Kitap Yayınevi tarafından basılmış.

Haber Görseli

Ahşabın Öyküsü Yörükler Fenn-i Tabâhat (Aşçılık Bilimi) Tarım Kitaplığı