EYLÜL-EKİM 2020 / TARIM TEKNOLOJİLERİ

ZİHA’larla ilaçlamada yüzde 35, zamandan yüzde 80 tasarruf


Ayşegül ULUCAN ŞAHİN    

12.10.2020 


Çiftçilere tarım teknolojilerini ulaştırmak için teknoloji hamlesi başlatan TARNET ile TAGEM arasında zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin bir çalışma kısa süre önce başladı. TARNET’in çalışmaları ve ZİHA ile ilgili detayları TARNET AŞ Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz dergimiz okurları için paylaştı.

TARNET’in kuruluş amacı nedir? Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Tarnet 1996 yılında kurulan bir şirkettir. Kurulma amacı ise Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, bin 600’ün üzerindeki hizmet noktasının ve 17 iştirak şirketinin bilişim alt yapısını güçlendirmek ve güncel gelişmelere uygun olarak gelişmesini sağlamaktır. 
 
TARNET, kurulduğu günden bugüne kadar geliştirdiği yazılımlarla ve kurguladığı entegre bilişim çözümleri ile kurulma amacına hizmet etmiştir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurumsal kaynak planlama ve kredi yönetimi yazılımı olan e-Koop’u zamanının en ileri teknolojileri ile geliştirmiştir ve hala işletmektedir. Bununla birlikte hizmet ettiği kurumların süreçlerini hızlandıran ve arşiv, kâğıt maliyetinden kurtaran Elektronik Belge Yönetimi yazılımı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen e-belge sistemini geliştirerek tüm kurumların hizmetine sunmuştur. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bin 400’ü aşkın noktada ortaklarına köy pompaları vasıtası ile akaryakıt ulaştırmaktadır. TARNET ayrıca tüm bu istasyonların bilişim alt yapısını kurmuş ve bakımını devam ettirmektedir. TARPET markamız ile geliştirdiğimiz akaryakıt ve tanker otomasyon sistemimiz, kalitesi ile 2020 yılından itibaren Petrol Ofisinin de tercihi olmuştur.
 
TAGEM İLE İŞ BİRLİĞİ
2019 yılına kadar kurumsal çözümlere odaklanan şirketimiz, bu tarihten itibaren ülkemiz çiftçilerine tarım teknolojilerini ulaştırmak için bir teknoloji hamlesi başlatmıştır. Bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında da geniş çaplı bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında TARNET ile TAGEM arasında zirai insansız hava araçlarının bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin bir çalışmayı kısa süre önce başladık. Bilindiği gibi tarımda: IHA kullanımı gittikçe artmaktadır ve ülkemize ciddi kazanımlar sunacak olan bir teknolojik çözüm sunmaktadır. Temelde çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltan, sahip olduğumuz kaynakların etkin kullanımı ve korunmasına odaklanan kapsamlı bir AR-GE faaliyeti başlattık.  Milli teknoloji hamlesinin bir kolu olarak değerlendirdiğimiz bu faaliyetlerimiz toprak analizinden erken uyarı sistemlerine, tarımsal veriyi işleyecek yazılımlardan üretimde verimi artırıcı cihazlar geliştirmeye kadar birçok alanda faaliyetleri kapsamaktadır. 
 
VERİ MAHREMDİR
Milli tarım teknolojilerine sağladınız katkılar nelerdir?
Türkiye’nin gerek savunma gerek otomotiv gerekse farklı alanlardaki teknoloji hamleleri ve bu alanlarda elde edilen başarılar hepimizin malumudur. Tarımın da bundan geri kalması düşünülemez. Tarımsal üretimi desteklemek için kamu ve özel sektörün yoğun bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Biz de tarımsal üretimin teknoloji ile desteklenmesi amacı ile “Tarımda Milli Teknoloji Hamlesi”’ne öncülük etmek istiyoruz. 
 
TARNET ailesinin milli tarım teknolojileri hamlesine sağladığı katkılar, doğrudan çiftçilerimizin hayatına dokunan çalışmalardır. Bugün dünyanın her yerinde bir veri savaşı var. Herkes farklı verilere ulaşmaya ve veriden bilgi üreterek öne geçmeye çalışmaktadır. Tarımsal veri de aynı şekilde şu anda çözüm üreticileri tarafından toplanmaktadır. Biz bu verinin çiftçimize ait olduğunu düşünüyor ve bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Veri mahremdir ve önemlidir. 

Haber Görseli

Ülkemizde tarımsal üretim kararlarının veri ile alındığı bir yöntem hayal ediyoruz. İlaçlama yapılacaksa nereye ne kadar hangi ilaçtan atmamız gerektiğine elde ettiğimiz verilerle karar verdiğimiz, hassas olarak da ilacı atan teknolojilerle bilgiyi buluşturduğumuz çözümlerden bahsediyorum. Buna üst başlık olarak Hassas Tarım da diyebiliriz. Temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile başlattığımız ZİHA ile ilaçlama çalışması da bu minvalde bir gayretin ürünüdür. Doğru zamanda, doğru oranda, verimi artıran, çiftçimizi gereksiz maliyetten kurtaran bir teknoloji üretmek. TAGEM ile oluşturacağımız doğru modeli de Tarım Kredi’nin sahadaki gücünü kullanarak çiftçilerimize bir hizmet olarak sunmak istiyoruz. Çiftçimiz daha az yatırım ile daha kaliteli araç ve hizmete kavuşsun istiyoruz.
 
Ayrıca milli tarım teknolojilerine AR-GE aşamasında olan toprak analizi, dijital feromon tuzağı, erken uyarı sistemleri ve geliştirmekte olduğumuz "Çiftçi Destek"ve "İletişim Sistemleri" ile de katkılar sunmaya hazırlanıyoruz.
 
EL PÜLVEZİTÖRLERİ YERİNE ZİHALAR
Zirai İnsansız Hava Aracı ile ilaçlama projeniz tarımda bir ilki başlatıyor. ZİHA ile tarımda neler değişecek? Tarıma ve çiftçiye sağlanacak faydalardan bahseder misiniz?
 
ZİHA’lar tarımsal alanların haritalanması, yabancı otların, zararlıların tespiti, tarla sağlığının takip edilmesi, tohumlama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal üretim süreçlerinin birçok alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Biz bugün bahsettiğim alanların birçoğunda AR-GE amaçlı çalışmalar yapıyoruz. 
 
ZİHA’ların hızlı, etkin ve görünür olarak fayda sağladığı alanlardan biri de TAGEM ile birlikte etkisini ve verimliliğini ölçmek üzere çalıştığımız tarımsal ilaçlamadır. Hem dünya örneklerinde hem de bu dönemde çeltik tarlalarında yaptığımız denemelerden edindiğimiz tecrübelerimize göre ZİHA ile ilaçlama, ilaçlama maliyetinden yüzde 30-35, zamandan yüzde 80’e kadar tasarruf sağlamaktadır. Ülkemizdeki ekim arazilerini düşündüğümüzde bu gerçekten büyük bir verimliliktir. 

Haber Görseli

VERİMLİLİK ARTIYOR
Aynı zamanda denemelerimizde gördüğümüz ZİHA’nın bir otomasyon ile yaptığı ilaçlamanın tarlaya daha homojen dağıldığıdır. Bunun ilaçlama etkinliğini artıracağına ve mahsul verimliliğini de olumlu olarak etkileyeceğine inanıyoruz. Bunlara ek olarak çeltik gibi sıralı olmayan bitkilerde traktör ile ilaçlamada ürünün ezilmesi veya mısır, buğday gibi bitkilerin boyu uzadıktan sonra ilaçlamada yaşanan zorluklar ve kayıplar hepimizin malûmudur. ZIHA, yakın mesafe – havadan ilaçlama yaparak bu kayıpların da önüne geçmektedir. 
 
Ayrıca çiftçilerimiz yaygın olarak el pülvezitörleri ile de ilaçlama yapıyorlar. Maalesef bu uygulamanın bildiğiniz gibi insan sağlığına çok olumsuz etkileri var. Kolay ulaşılabilir, kooperatif mantığına uygun bir şekilde ZIHA hizmetini sunduğumuzda çiftçimizi bu zorluklardan kurtaracağımızı umuyoruz.
 
ATA PROJESİ
Türkiye’de tarım teknolojileri son yıllarda oldukça gelişme gösteriyor. Ülkemizin dinamikleri olan gençlerin tarıma olan ilgilerini artırmak için neler yapılabilir? TARNET’in konuyla ilgili çalışmaları bulunuyor mu?
 
Bizim bu noktada bir tezimiz var. Tarımın geleceği gençlere emanet, geleceğimiz de tarıma emanet. Başta da söylediğim gibi tarımı bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Dinamik gençliğimizi de ülkemizi ileriye götürecek, atılımlarda başı çekecek, ilerlemenin itici gücü olarak görüyoruz. Bizim hem gençlik hem de tarım noktasında çok şükür Türkiye olarak yeterli kaynağımız var. Hepimiz Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu biliriz. Bu iki gücü bir araya getirmenin en iyi yolunun da eğitimden geçtiğini düşünüyoruz. 
 
TARNET olarak tam da bu meseleye köklü bir çözüm getirmek için kollarımızı sıvadık ve Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA) projemizi hayata geçirdik. Akıllı Tarım Atölyeleri bizim için bir atölyeden çok daha fazlası. Bu atölyeler vasıtasıyla öz güveni yüksek, girişimci, üretken ve toprağı seven nesiller yetişmesini istiyoruz. Bu nesillerin yaşadıkları toprağı dönüştürmesini ve bunun sosyal bir farkındalık hareketine dönüşmesini hedefliyoruz. Bu atölyelerde tarım temelli teknolojilerin, katılımcılara öğretilmesi ve sevdirilmesi temel amacımız. Biz bir teknoloji şirketiyiz, aynı zamanda tarım ekosisteminin içindeyiz. Bunun avantajlarını kullanıyoruz. Atölyelerin özgün ve bilimsel içerikleri için alanında uzman kişilerle çalıştık. Bu yıl pilot olarak hayata geçireceğimiz uygulamanın önümüzdeki dönemden itibaren yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bu çalışmaların hem ülkemiz tarımına büyük katkıları olacağına hem de milli eğitimimizde tarımın, zirai bilginin ve tarım teknolojilerinin bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz.
 
TARNET’in Türk tarımına kazandırdığı ve kazandıracağı artılar nelerdir?
Her şeyden önce TARNET’in Türk tarımına verdiği en önemli katkının "tarımsal teknoloji farkındalığı" olduğunu düşünüyorum. Tarım teknolojileri ile tarımsal üretimimizi artırmak ve kolay uygulanabilir kılmak; gıda güvenliğimiz anlamında, tarımsal arzın sürdürülebilir kılınması anlamında çok önemli. Girişimcilerimize, gençlerimize bu ihtiyacın ve imkânların doğru anlatılması anlamında yaptığımız çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum. Tarımsal farkındalığın oluşması ve teknoloji merkezli çalışmalarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın Tarım Orman Şûrası'nda koyduğu hedeflere ve vizyona ulaşmak için de katalizör etkisi oluşturmaktadır. Teknolojinin kullanıma sokulması, çiftçimiz tarafından etkinliğinin görülerek kabul edilmesi önemli bir süreçtir ve TARNET bu anlamda, Bakanlığımız ve Tarım Kredi’nin desteği ile sorumluluk almaktadır.
 
Ülkemize vereceğimiz desteği biz üç sacayağı üzerine kurguluyoruz: Tarımsal girdi maliyetlerini düşürmek, tarımsal verimliliği artırmak ve tarımda verinin oluşmasına ön ayak olmak. Bu stratejiyi hayata geçirdikçe Türk tarımına kazandırdıklarımızın ve kazandırmayı planladıklarımızın başta çiftçilerimiz olmak üzere, herkesin hayatına dokunduğuna hep birlikte şahit olacağız.

TARNET ZİHA İLAÇLAMA