KASIM-ARALIK 2020 / KAPAK KONUSU

Akademiden alınan belge üreticilere çeşitli avantajlar sağlayacak


Murat ÖZKAN - Fatih ÖZÖĞRETMEN    

23.11.2020 


in’de ortaya çıkan ve 2020 yılı başı itibariyle de tüm dünyada yayılmaya başlayan pandemi neredeyse hayatın bütün alanlarını etkiledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki eğitim sistemleri de bu salgından önemli ölçüde etkilendi.

 Yüz yüze, örgün eğitimler kısa zamanda askıya alındı. Kurum ve kuruluşların birçoğunun hazırlıksız yakalandığı bu yeni dönemde farklı eğitim sistemlerine yönelme ihtiyacı da kendiliğinden ortaya çıktı.  Ortaya çıkan ihtiyaca binaen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile çok kısa sürede Tarım Orman Akademisi isminde uzaktan eğitim sistemi hayata geçirildi. 5 Mayıs tarihinde sistemin tanıtımı 81 ili temsilen çiftçilerin de iştiraki ile bizatihi Bakan Pakdemirli himayelerinde gerçekleştirildi.
 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği Tarım Orman Akademisi portalı ile üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgi, internet üzerinden yayınlanacak ders içerikleri ve eğitim videolarıyla verilmeye başlandı. Çiftçiler aradığı bilgiye, istediği her an ve mekan gözetmeksizin hızlı bir şekilde Tarım Orman Akademisi platformundan rahatlıkla erişim imkânına kavuştu. Uzaktan eğitim uygulaması sadece üreticiler için değil Bakanlık personeline yönelik eğitimler için de geçerli olacak.
 
İlk dersi Bakan Pakdemirli’nin verdiği sistemin çekirdeğini Bakanlığın uzman eğitici personeli oluşturuyor. Bunun yanı sıra Bakanlık ile Yükseköğretim Kurumu arasında imzalanan YÖK iş birliği protokolü çerçevesinde üniversitelerden akademisyenler, genel müdürler, üst düzey bürokratlar, uzmanlıkları ve yetkinliklerine bağlı olarak kamuoyunca çok iyi bilinen değerli isimler eğitici olarak görev alıyor.
 
Tarım Orman Akademisi kurgulanırken toplumun bütün kesimlerine hitap edecek şekilde planlamalar yapıldı. Eğitimlerin sürekliliğini sağlamak, çiftçilerin bilgilerinin tazelenmesi, yanıt aranan sorulara cevap bulunması için konusunda uzman kişilerin eğitim verdiği videolar hazırlandı. Ayçiçeği yetiştiriciliğinden büyükbaş hayvan beslemeye, karpuz yetiştiriciliğinden çilek yetiştiriciliğine kadar birçok içerik yayınlandı ve yayınlanmaya da devam edecek.
 
HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK
İçerikler tarım takvimi, üreticilerden gelen taleplere göre belirleniyor. Tarım Orman Akademisine çevrimiçi kayıt yaptıran veya misafir olarak giriş yapan herkes uygulamadaki eğitimlerden faydalanabiliyor. Uygulamanın önemli hedef kitlelerinden birini de tarım danışmanları oluşturuyor. Bakanlığın yürütmüş olduğu proje kapsamında istihdam edilen tarım danışmanlarına yönelik eğitimler de Tarım Orman Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.
 
SANAL SINIFLAR OLUŞTURULACAK
Zengin ve kayıt altına alınmış içerik ve canlı yayın derslerinin yanı sıra Tarım Orman Akademisi'nin en güçlü yanlarından birisi de sanal sınıf uygulaması. Sanal sınıf uygulamasıyla eğiticiler ve üreticiler diyalog içerisinde olabilecek. Örneğin Şırnak’ta zeytincilik yapmak isteyen bir üretici diyalog kurabileceği bir uzman bulmakta zorlanabilmekte. Sanal sınıflar bu sorunun çözümünde de kolaylık sağlayacak. Şırnak’taki o üretici İzmir’de açılan bir sanal sınıfa katılım sağlayabilecek ve zeytincilik konusunda daha ideal bilgileri edinebilecek.  
Sanal sınıflar, katılımcıların eğitim talepleri, yürütülmüş olan çiftçi eğitim ve yayım projeleri, kırsalda kadın hizmetleri yayım projeleri ve bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulacak.
 
Yüz yüze yürütülen çiftçi eğitim kurslarında en az aynı il veya ilçeden 12 başvurunun oluşturulması gerekiyordu. Sanal sınıflar için de aynı şartlar geçerli olacak.
Tarım takvimi ve uygulamadaki kullanıcılardan gelecek taleplere göre oluşturulacak bu sanal sınıflara diğer illerden de katılım sağlanabilecek. Yoğun başvurunun olduğu il veya ilçeye sorumluluk verilerek eğitimler gerçekleştirilebilecek.
 
BELGE SAHİBİ OLANLAR AVANTAJLI OLACAK
Eğitimlere katılan üreticilerin alanları ile ilgili eğitimlerini tamamlamalarının ardından çevrim içi sınavlarını verebilenler ise belge sahibi olabilecekler. Uygulama üzerinden de katılımcıların nerede hangi eğitimi tamamladıkları belirlenebilecek.
 
Belgeyi almaya hak kazananlara ülkemiz tarımına geri dönüşünü sağlamak adına, hibe veya desteklemelerde avantaj sağlanacak. Örneğin bir hibe için beş kriter belirlenmişse bunun yanında etki payını daha sonra belirlemek üzere tarım akademisi eğitimleri de ilave edilerek bu eğitimleri alanlar avantajlı konumda olacak.

Haber Görseli

Uzaktan Eğitimin Getirileri Neler Olacak?

  • İnteraktif eğitimlerin yanında, canlı yayınlanan dersler de sistemde yer almaktadır. Ayrıca interaktif ve canlı dersler arşivde kayıtlı olacağından kullanıcılar daha sonra bunlara erişebilecekler.
  • Eğitim sonucu belgeyi almaya hak kazananlar hibe veya desteklemelerde avantaj olacak.
  • Tarım Orman Akademisine çevrim içi kayıt yaptıran veya misafir olarak giriş yapan herkes uygulamadaki eğitimlerden faydalanabilecek.
  • Uluslararası toplantıların bu sistem üzerinden yapılması mümkün olacak.
  • Uygulama üzerinden istenilen konularda eğitim yapılması için talep yapılabilecek. Ayrıca “Uzmanına Sor” bölümünden yöneltilen sorulara konunun uzmanı yanıt verebilecek.
  • Bakanlıkta yürütülen eğitim ve yayım faaliyetlerinde istifade edilmek üzere oluşturulan “Uzman Havuzu” Bakanlığımız veya ilgili kamu kurumları içindeki konu uzmanlarından, akademisyenlerden, meslek duayenlerinden, usta öğreticilerden, STK ve özel sektör temsilcilerinden, meslek örgütlerinden ihtiyaca binaen katkı sağlayabilecek her uzmanın yer aldığı/alacağı bir havuzdur. Bakanlığımızın tüm birimlerinin istifadesine sunulması düşünülen bu havuz, elektronik ortamdan yönetilecek olup, çeşitli filtrelerle aranarak kategorize edilmiş uzmanlara ulaşılması sağlanacak. Web adresleri:
akademi.tarimorman.gov.tr
www.tarimtv.gov.tr

TarımOrmanAkademi EğitimYayın