OCAK-ŞUBAT 2021 / KAPAK KONUSU

Gençleştirme çalışmaları ile ormanlar geleceğe taşınıyor


Murat ÖZKAN    

15.01.2021 


Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılında yaptığı yoğun çalışmalar ile 2021 yılında gerçekleştirilecek hedeflerini Türk Tarım Orman Dergisi ile paylaştı.

Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmekle görevli olan Orman Genel Müdürlüğü tarafından, 2020 yılında 98 adedi yenileme olmak üzere 353 adet silvikültür planı düzenlenerek 46 bin 293 hektar alanda doğal gençleştirme, 7 bin 549 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlandı. Toplam 593 bin 463 hektar alanda genç meşcere bakım faaliyeti gerçekleştirilirken, toplam 45 bin 312 hektar alanda rehabilitasyon tesis, bir kısmı maden sahası olmak üzere toplam 29 bin 355 hektar alanda ise rehabilitasyon bakım çalışması sonuçlandırıldı.
 
Genel Müdürlük tarafından 6 bin 397 hektar mera alanı ıslah edilirken, bin 950 hektar alanda sel kontrol tesis çalışması sonuçlandırıldı. Toplam 142 bin 56 hektar alanda ise ağaçlandırma bakım çalışması yapıldı. 15 bin 861 hektar alanda erozyon kontrol tesis, 190 bin 764 hektar alanda erozyon kontrol bakım ve 15 hektar alanda ise çığ kontrol tesis çalışması sonuçlandırıldı. 22 milyon 843 bin 274 metreküp endüstriyel odun, 4 milyon 378 bin 507 ster yakacak odun üretimi gerçekleştirildi.
 
925 TON ODUN DIŞI ÜRETİM PLANI
2021 yılında, 17 bin 200 hektar alanda erozyon kontrolü çalışması, 10 bin hektar alanda mera ıslah çalışması yapılacak. 35 bin hektar alanda rehabilitasyon çalışması ile 10 adet ekoturizm planı hayata geçecek. 24 milyon hektar orman alanının tapuya tescili sağlanırken, 56 adet bal ormanı tesis edilecek. 500 hektar defne ormanının rehabilite edileceği bu yılda 630 ton reçine üretimi hedefleniyor. 50 hektar trüf ormanı tesis edilirken, 925 bin ton odun dışı ürün üretimi yapılacak. 
 
Öte yandan, 1 milyon 314 bin 416 hektar orman alanının orman amenajman planı yenilenecek. Bin 49 km yeni orman yolu tesis edilecek, 852 adet orman yol ağı planı, 702 km orman yolunun büyük onarımı ve 448 km üst yapısı yapılacak. 
 
23,4 MİLYON HEKTAR ORMAN VARLIĞI HEDEFİ
2020 yılında 177 milyon bin 683 bin 380 adet fidan üretimi ve 95 milyon 850 bin 188 adet fidan bakımı gerçekleştirildi, ibreli ve yapraklı orman ağaç türleri ile süs bitkilerinden 89 ton tohum üretildi.

Haber Görseli

2021’de ise orman varlığı 23 ,4 milyon hektara çıkarılacak. 31 milyon 900 bin metreküp endüstriyel odun ve yakacak odun üretimi gerçekleştirilirken, 60 bin hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma çalışması yapılacak. Yine 5 bin hektar alanda ağaçlandırma ve 270 milyon fidan üretimi yapılacak. 38 bin 644 hektar alanda doğal ve suni gençleştirme çalışması hayata geçecek.
 
Orman Köylülerinin Desteklenmesi kapsamında, 158 milyon 667 bin 117 TL borç verme ve 46 milyon 989 bin 11 TL sermaye transferi (hibe) olmak üzere 205 milyon 656 bin 128 TL destek sağlandı. 2021’de ise orman köylülerine 300 milyon TL kredi ve hibe desteği sağlanacak.
 
Orman İşletmecilik, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele, Fidan Üretim Projesi, Ormancılık Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi gibi birçok proje için yaklaşık 14 milyon TL harcama yapıldı. Bina ve Tesis Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projeleri kapsamında yaklaşık 39 milyon TL ödenek çeşitli projelerde kullanıldı. 
 
Orman Suçları ve Orman Zararlılarıyla Mücadele çalışmaları kapsamında: toplam 14 bin 937 adet suç zaptı düzenlendi, ormanlarda görülen zararlı türlere karşı 187 bin 075 hektar alanda mekanik mücadele gerçekleştirildi.
 
ORMAN YANGINLARINDA SON TEKNOLOJİYİ KULLANILIYOR
2020 Aralık ayı itibarıyla ülkemizde 3 bin 318 adet orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 20 bin 230 hektar ormanlık alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 bin 968 adet kırsal alan/ziraat yangınına müdahalede edildi. 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman, 6 bin 435 memur ve 12 bin 500 gönüllü, orman yangınlarıyla mücadelede görev yaptı. Orman yangınlarıyla mücadelede 6 idari helikopter, 2 amfibik uçak, 27 su atar helikopter, bin 72 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2 bin 267 ilk müdahale aracı, 185 dozer kullanıldı.
 
Orman yangınlarında insansız hava araçları da (İHA) kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda 900 saat Bayraktar, 75 saat TUSAŞ ve 72 saat diğer hava kurumları jandarma, polis olmak üzere toplam bin 46 saat uçtu. 350 yangın ihalar ile direkt tespit edildi. 16 adet büyük ve büyüme eğiliminde olan yangında sevk ve idare yapıldı.
 
YEŞİLİN HER TONU HER YERDE
Ülke genelinde gerçekleştirilen odun dışı orman ürünleri envanter çalışmaları sonucunda toplam 4 bin 720 adet tür tespit edilirken, envanter çalışması yapılan şeflik alanı 1 milyon 790 bin hektara ulaştı. 725 bin ton odun dışı orman ürünü üretimi gerçekleştirildi.  Tesis edilen ve kullanımda olan Şehir Ormanı (D Tipi) sayısı 135; A, B ve C Tipi Mesire Yeri sayısı ise toplamda bin 456 adede ulaştı.
Orman ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla tesis edilen Bal Ormanı sayısı 587 adettir. 2020 yılı içerisinde ise 56 adet bal ormanı tesis edildi.
 
Genel Müdürlük tarafından Ormancılıkta İklim Değişikliğine Uyum Stratejik Planı hazırlandı. Orman Amenajmanı arazi çalışmaları kapsamında 1 milyon 953 bin 580 hektar alanda çalışma yapıldı. Birimde 2/B ve 150 birimde revizyon uygulaması ile orman kadastrosu tamamlandı.
 
Diğer taraftan, 213 adet orman yol ağı planı tamamlanarak, 3 bin 830 km yol çalışması gerçekleştirildi. Yine toplam 186 bin 008 kilometre yol bakım ve onarım, sanat yapısı, yangın emniyet yolu çalışması ile 65 metre köprü inşası tamamlandı.

OGM fidan orman