MART-NİSAN 2021 / TARIM TEKNOLOJİLERİ

Tarımda dijitalleşme üretici refahını artırıyor


Fatih COŞKUN    

26.03.2021 


Her geçen gün yetişmiş insan kaynaklarımızın tarımsal üretime dair kafa yorduğu ve teknolojik gelişmelerle doğru orantılı çözümler ortaya koyduğu yeni fikirlerle karşılaşmak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İşte, idealist ve hedefleri olan birkaç Türk gencinin gerçekleştirdiği “tarla.io” fikri de bunlardan biri. Kerem Erikçi ve Dr. Erdem Erikçi’nin önderliğinde harekete geçen ekip, “sürdürülebilir tarım çözümleri ve üretici refahına” odaklanarak geliştirdikleri yazılımla birçok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi olmuşlar. Bulundukları noktaya AR-GE yaparak inovatif bir ürün geliştirmeleri sayesinde geldiklerini belirten şirket yetkililerine, firmalarını ve ürünlerini sorduk.

Tarla.io şirketinin kuruluş vizyonu nedir?
 
Eğer çiftçiyseniz bir biyolog gibi yetiştirdiğiniz bitkiden ve topraktan, meteorolog gibi atmosferden, işletmeci gibi pazarlamadan çok iyi anlıyor olmanız gerekiyor. Üretim, birçok parametrenin olduğu ve doğru kararların alınmasının gerektiği çok yönlü ve oldukça güç bir iştir. İklim değişikliği ve kaynakların tükenme riski her geçen gün tarımsal üretim için yeni problemler yaratıyor. Son 139 yıldır yapılan ölçümlere göre en sıcak 5 yıl 2014 ve 2018 yılları arasında ölçüldü. Hava anormalliklerinin sıklığı kayda değer bir şekilde arttı. Ortalamalara kıyasla atmosferdeki belirsizlikler daha çok hissedilmeye başlandı. Dolayısıyla geleneksel tarımsal yöntemler hiç olmadığı kadar riskli hale gelmeye başladı.
 
İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına doğru 9,5 milyara ulaşması beklenen insan nüfusunu besleyebilmek için önümüzdeki 40 yıl içinde son 10 bin yıldır ürettiğimiz kadar gıdayı üretmemiz gerekiyor. Fakat su ve toprak, kirlenme, aşırı tüketim ve iklim değişikliğinin yarattığı ve yaratacağı riskler baskı oluşturmakta. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve tarımın daha sürdürülebilir olması hayati bir önem taşıyor. Fakat geleneksel tarımsal yöntemler gerekli önlemleri almak için yeterli çözümler sunamıyor.
 
“ÇİFTÇİLERİN DOĞRU KARAR ALMASINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ”
 
Hassas tarım, en basit haliyle doğru zamanda, tarlanın doğru noktasına doğru uygulamayı yapmak olarak tanımlanabilir. Üretim artışının ve küresel ısınmanın doğal kaynaklar üzerinde yarattığı baskıdan dolayı tarımın sürdürülebilirliği tehlike altında. O yüzden doğal kaynakların verimli kullanımı çok önemli. Bu noktada çiftçiler karar desteğine ihtiyaç duyuyor. 
 
Çiftçilerin sorunlarına çözümleriniz ve hizmetleriniz nelerdir?
 
Karar destek platformu olarak hizmet veren tarla.io; meteorolojik tahmin, toprak ve bitki verilerini bir araya getirerek, çiftçilerin faaliyetlerine yönelik öneriler geliştirir. Uydu görüntüleri, yıldırım tespit ağından gelen veriler ve hava tahminleri, ilgili bölgenin coğrafi özelliklerine, toprağa ve bitkiye bağlı yapılacak yorumlamalarda kullanılır.
 
tarla.io’nun bireysel ve kurumsal alanda dört hizmeti mevcuttur. Tarla.in platformu üzerinden her bir yetiştiricinin tarlasının/bahçesinin; uydu görüntüleri, kuraklık istasyonları, toprak analiz verileri, iklim ve tarım verileri, dolu ve fırtına algılama, hava durumu, kitle kaynaklı veriler, arazi notları, finansal (gelir ve üretim maliyetleri), yerel fiyat eğilimleri, haberler ve ürün verim tahminleri gibi parametreler üzerinden takibi sağlanır. Ayrıca bitki sağlığı ve gelişimi, gübreleme, ilaçlama, ekim, hasat gibi konularda da tavsiye niteliği taşıyan bildirimler üretilir. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar web ve mobil ara yüzleri üzerinden tarlalarını sisteme kaydederek servis almaya başlayabilirler (https://tarla.in).
 
SMS üzerinden tarla ve üzerindeki bitkiye özel meteorolojik birikim verilerini ve yetiştiriciliğe dair önerileri her gün çiftçilere ulaştırıyoruz. Çiftçiler, sezon boyunca karar alırken başvurabilecekleri bir referansa sahip oluyorlar (www.tarla.io/#sms).
 
Fırtına tespit ve takip ağı sistemi dolu ve fırtına oluşumlarını anlık olarak takip etmemizi ve kaydetmemizi sağlıyor. Elde edilen noktasal dolu-fırtına oluşumlarını ilgili tarla için rapor haline getiriyoruz. Yatırım kararı alacak çiftçiler, sera ve bahçe sahipleri, ilgilendikleri arazilerle ilgili doluya ve fırtınaya maruz kalma risklerini öğrenebiliyorlar. Bu veri, sigorta ve banka gibi finansal kuruluşlar için de çok önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor (www.tarla.io/#risk).
 
Kuraklık, tarımdaki en büyük problemlerden biri olan kuraklığın oluşma olasılığını ve kuraklığa dair mevcut durumunu, tarlanın 30 senelik meteorolojik geçmişini bugün ile kıyaslayarak ortaya çıkarıyor ve bir rapor halinde sunuyoruz (www.tarla.io/#risk).

çiftçilik