OCAK-ŞUBAT 2022 / DÜNYADA KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatifler arası iş birliği önemi


Dr. M. Erhan EKMEN    

03.02.2022 


Değerli Okurlar, Sizlerle bu sefer Kuzey Amerika’ya, yaşam refahı sıralamasında dünyada en üst sıralarda yer alan kanada’ya gideceğiz. Bugüne kadar alıştığımız üzere, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi burada da kooperatiflerin insanların yaşam düzeylerini nasıl daha yukarı çeken birleştirici bir güç olduğuna bir defa daha şahit olacağız.

Kanada’nın Ontario şehrinde aslında bir eyalet olarak kabul edilebilecek büyük bir bölgesinde bulunan kredi, sigorta, emek, enerji, aile, tüketim ve çoğu tarımın çeşitli alanlarından oluşan toplam 1500 kooperatifin bir araya gelerek kurdukları bir kooperatif üst organizasyonunun hikayesini anlatacağız. Kooperatifler arası bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, tarımın özellikle finans, iletişim, enerji ve sigorta kooperatifleri ile birlikte iş birliği yaparak sorunlarını çözebildiğini göreceğiz. Koordineli bir grup olarak sürdürülebilir bir sosyal ekonomi oluşturmada nasıl çalışabildiklerini okuyacağız. Bu kapsamda öncelikle insan ve toplum değerlerine bağlı, yenilikçiliğe açık eğitimlerle, profesyonel hizmetlerin iş birliğiyle verilmesinin ne gibi sonuçları olduğunu ve bunun kooperatiflerin milyonlarca dolarlık cirolara sahip olmalarındaki etkisini irdeleyeceğiz. 
 
Umarım bu hikaye, bizim ülkemizde piyasa şartlarında karşılaştıkları zorluklar ile tek başlarına mücadele etmeye çalışan kooperatiflere örnek olur. Kendi aralarında yapacakları basit protokollerle başlayıp birlikte kuracakları üst birlik yapılanmalarına uzanabilecek iş birliklerine vesile olur. 2022’de kazan-kazan prensibi ile kooperatiflerle hep beraber yaşam refahımızı yükselteceğimiz, daha sağlıklı, huzurlu-mutlu ve bereketli bir yeni yıl diliyorum.

Haber Görseli

BİR ŞEHRİN KALKINMASINDA KOOPERATİFLER
Kooperatifler, insanlara, dünyamıza ve ortak değerlerimize yönelik diğer şirketlerden farklı bir iş modelidir. Ontario Kooperatif Üst Birliği (OCA), Kanada’nın Ontario şehrinde bulunan 1.500'den fazla İngilizce konuşan kooperatifinin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir tür il ticaret birliğidir. Görevleri, il genelindeki insanlara kooperatif iş modelinin faydalarını ve çok yönlülüğünü anlamalarını sağlamak ve ortakların Ontario il ekonomisine 6 milyar dolar katkıda bulunan kendi kooperatif işletmelerini teşvik etmektir.
OCA, Ontario'daki halkın büyümesini ve gelişmesini istemektedir. Kooperatif modelinin yeni iş fırsatlarını yakalamada, daha güçlü ve daha canlı yerel ekonomiler yaratmada, halkın ekonomiye katılımını artırmada ve genel olarak daha sürdürülebilir bir sosyal ekonomi oluşturmada önemli rolleri olduğuna inanmaktadır.
 
Kooperatif Üst Birliği, hem yeni kurulan, hem de daha önce kurulmuş olan mevcut kooperatif işletmelerine iş geliştirme, savunuculuk ve eğitim alanlarında birleşerek fırsatları yaratma ve tek ses ve hareket olarak iş birliği yapma gibi konularda çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Kooperatifleri bağlantı kurmaya, çalışmaya ve koordineli bir grup olarak hareket etmeye teşvik ederek toplumu, hükümeti ve insanları birbirleriyle aralarında daha sıkı bir yapılanma oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

Haber Görseli

Ayrıca, OCA Kooperatif Üst Birliği eyaletteki kooperatiflerin kalkınmalarını desteklemenin yanı sıra onları tanıtarak ve farkındalık yaratarak Ontarioluların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Kooperatif Üst Birliği, insanların iş sağlamalarını ve içinde yaşadıkları toplulukların sosyal ve ekonomik refahına katkıda bulunmalarını sağlayarak genel olarak daha iyi bir yaşam standardı kurmaları için ihtiyaç duydukları araç ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktadır. Daha iyi bir Ontario inşa etmeye yardımcı olmak için var olduklarına inanıyorlar. Bu kapsamda Kooperatif Üst Birliğinin ortaklıklarının oluşumu, destekleri onlara kooperatif topluluğunu geliştirmek ve güçlendirmek için kaynaklar sağlayan kendilerine benzer düşünen kuruluşlardan oluşmaktadır.

Haber Görseli

OCA Üst Birliğinin vizyonu, kooperatiflerin ilin genel sosyal, ekonomik ve çevresel refahına ve halkın sürdürülebilir büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunduğu bir Ontario olarak belirtilmektedir. Temel değerleri, hizmet ettikleri halka ve onlarla geliştirdikleri ilişkilere dayanmaktadır. Kooperatif Üst Birliğinin altında geniş tabanlı bir oluşum vardır. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, personelinin yanısıra üyeler, paydaşlar, gönüllüler, bağlı kuruluşlar ve ayrıca devlet finansman kurumları ve diğer ulusal kooperatif destek kuruluşları bu geniş oluşumun içinde yer almaktadır. Kooperatif Üst Birliği, ilke olarak insan ve toplum değerlerine, eğitim ve yenilikçiliğe, işbirliğine ve sürdürülebilirliğe ve profesyonel hizmete son derece bağlıdır.
 
Uluslararası Kooperatif Merkez Teşkilatı (ICA) verilerine göre, dünya çapında çalışan nüfusun %12'sini temsil eden 1 milyar kişinin ortağı olduğu dünya çapında 3 milyondan fazla kooperatif kendilerini burada bir “.coop web” adresi altında tanımlamaktadırlar. Ontario Kooperatif Üst Birliği, ICA'nın bir üyesidir ve “.coop” alanının gururlu bir kullanıcısıdır. Bu kooperatifin mükemmel çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye https://ontario.coop/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Kooperatifler