OCAK-ŞUBAT 2022 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

03.02.2022 


Kitâbü’l Filâha (Ziraat Kısmı), Seralar, Badem Yetiştiriciliği

KİTÂBÜ’L FİLÂHA (ZİRAAT KISMI)

VI - XIII. yüzyılda yaşamış Endülüslü botanik âlimi İbnü’l Avvâm’ın ziraat ve hayvancılık konusunda yazdığı en önemli eseri olan bu kıymetli kitapta; 35 bölüm olarak düzenlenmiş halde evvelâ toprak ve toprak çeşitleri, gübre ve gübre çeşitleri, sulama, bahçecilik, ağaç dikimi, meyve veren ağaçların dikimi, sebze ziraatı, Endülüs’te yetişen ağaçlar, aşı ve aşılama, budama, ziraî hastalıklarla ve zararlılarla mücadele gibi temel hususlar ve sözlük yer almaktadır. 

Osmanlı aydınlarından oldukça rağbet gören eser, XVI. yy.’da Muhammed b. Mustafa b. Lütfullah tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Orta çağ İslam dünyasının en önemli eserleri arasında olan 495 sayfadan oluşan kitap, Kitabevi Yayınlarından çıkmış. 
 

Haber Görseli

SERALAR

Seralarla ilgili bir tür rehber özelliğindeki kitap, değişen iklim ve yaşam koşullarıyla birlikte rağbet gören seracılığın nasıl yapılması gerektiğini teknik altyapının önemini vurgulayarak ortaya koyuyor. Seracılıkla ilgilenenlere, bu işin danışanlarına, eğitmenlerine, idarecilerine ve bu alanda çalışma yapan herkese yönlendirici içerikteki kitapta; Türkiye’de yaygın olarak kullanılan plastik seraların yapısal ve iklimlendirme konuları yanında, soğuk bölgelerde kurulacak cam seralar için yapı ve iklimlendirme örnekleri verilerek son sistem sera yapı tipleri okuyucuya sunulmuş. Kitabın son bölümünde ise seraların ısı gereksinimleri ve enerji tasarruflarıyla alakalı bilgiler verilmiş. 444 sayfadan oluşan kitap, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanmış. 

Haber Görseli

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Gülgiller familyasından ve nemsiz bir sıcaklığı seven bademin, orijin ve sistematiğini anlatarak başlayan kitapta; badem üretimi ve ticareti, bademin besin değeri, faydaları, morfolojik ve biyolojik özellikleriyle birlikte iklim ve toprak isteği anlatılarak konuya temel atılıyor. Bununla birlikte bademin nasıl ıslah edileceği, önemli yerli ve yabancı badem çeşitleri, anaçları ve nasıl çoğaltılabileceği ile badem bahçesi kurulması için gereken bakım çalışmaları detaylı bir biçimde aktarılmış. Badem hasadı ve hasat sonu işlemleri anlatılarak sonlandırılan bu yeni kitap 108 sayfadan oluşuyor ve Dora Basım Yayın tarafından yayımlanmış.

Haber Görseli

Kitâbü’l Filâha (Ziraat Kısmı) Seralar Badem Yetiştiriciliği