MART-NİSAN 2022 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

13.04.2022 


Arı Yetiştiriciliği , Kanatlı kesimhanelerinde üretime bağlı hatalar ve alınması gereken tedbirler, Osmanlı hat sanatı tarihi

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kendisi de 1984 yılından beri arka bahçe arı yetiştiricisi olan Amerikalı yazar ‘Howland Blackiston’ tarafından kaleme alınan bu rehber kitap, tamamen uygulamaya dönük olarak hazırlanmış olup belirlediğiniz alanda ve evlerinizin arka bahçesinde arı yetiştiricisi olabilmenizi sağlıyor. ABD’de bulunan Delaware Ünv. tarafından çok sabırlı ve donanımlı bir arı yetiştiriciliği hocası olarak tarif edilen yazar, bu işe yeni başlayanlar ve üretim yapmak isteyenler için evvela arıyı tanımaktan başlayarak bir kovan nasıl olmalı ve nereye yerleştirilmeli sorularından, bir bal nasıl üretilir sorusunun cevaplarıyla arıcılık konusunda karar vermenizi sağlıyor. Doğabilecek sorunları önceden tahmin edip önlem almak, hastalıklar ve çareleri, haşerelerle mücadele, kendi kraliçenizi yetiştirmek, hasada hazırlık, süzmenin nasıl olması gerektiği gibi arı ve bal üretimiyle alakalı temel sorulara cevap verip bal kullanılan yiyecek tarifleriyle sonlandırdığı kitap, Nobel Yaşam Yayınevinden çıkmış ve 464 sayfadan oluşuyor. 

Haber Görseli

KANATLI KESİMHANELERİNDE ÜRETİME BAĞLI HATALAR VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Özellikle son dönemde tüm dünyada gelişme gösteren ve rağbeti artan sektörlerden, kanatlı eti üretimiyle ilgili ülkemizde de çok sayıda, kesim kapasitesine sahip modern ve örnek işletmeler bulunmaktadır. Kitapta, bu modern işletmelerin ve kanatlı üretimine olan rağbetin aynı zamanda kesim prosedürlerinin önemini de gündeme getirmesinden yola çıkılarak; yüzlerce hayvanın aynı anda kesiminin gerçekleştirildiği modern bir üretim tesisinde olması gereken kesim aşamaları, hijyen kuralları ve üretimsel birtakım hatalar konusunda bilinçlenmenin öneminden bahsedilmekte ve uygulama esasları anlatılmaktadır. Gerek üretici gerekse tüketici için son derece önemli olan; kanatlı etlerinin verim ve kalitesine etki eden kesim öncesi faktörler, kesim hattı ve soğutma prosesine bağlı olarak oluşabilecek üretim hataları, parçalama ve paketleme işlemleri, sevkiyat ile et muayenesi bakımından önemli olan ve üretim kayıplarına neden olan kanatlı hastalıkları içeriğine sahip kitap, Akademisyen Kitabevinden çıkmış. 

 

Haber Görseli

OSMANLI HAT SANATI TARİHİ

Bir ustanın kaleminden çıkmış bu eserde; tüm İslam coğrafyasında Osmanlı Türklerine mâl edilmiş hattatlık mesleğinin geçmişi, her yazı çeşidine göre geçirdiği serüvenle birlikte; Selçuklu’dan Osmanlı’ya, İran’dan Anadolu’ya, Arabistan’dan Kuzey Afrika ve Asya içlerine kadar uzanan yedi yüz yıllık bir süreç içinde doğup gelişen ve güçlenen hat sanatının önemi gözler önüne seriliyor. Hat sanatının dünyada en iyi icra edildiği ve zirveye taşındığı Osmanlı imparatorluğu döneminde yetişen en büyük hat sanatçılarını eserlerinden örneklerle sunan ve yaşadığı dönem sıralamasıyla kitabına aktaran sanat ve edebiyat tarihçisi yazar, hem kendisi hattat olması hem de eserinin sanat camiasında önemli bir kaynak teşkil etmesi hasebiyle daima örnek alınmış ve taktirle karşılanmıştır. Yapı Kredi Yayınları tarafından neşredilmiş eser 215 sayfadan oluşuyor. 

Haber Görseli

Arı Yetiştiriciliği Kanatlı kesimhaneleri Osmanlı hat sanatı tarihi