TEMMUZ-AĞUSTOS 2022 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

17.08.2022 


Serada ve açık alanda domates yetiştiriciliği, Bahçe çiçekleri, İpekböcekçiliği

Haber Görseli

SERADA VE AÇIK ALANDA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ
 
Özellikle mevsiminde yenilmesi tavsiye edilen mucize besinlerden domatesin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda yararlı bilgiler içeren kitapta, evvela, domatesin anavatanı ve tarihçesi ile besin değeri ve insan sağlığı için öneminden başlanarak domatesin fiziksel ve kimyasal tanıtımı yapılıyor. 
 
Okuyucuya ve yetiştiricilere, tohumu ve çeşitleriyle domatesin seçimi hususunda ayrıntılı bilgilerle rehberlik eden kitap, ideal bir domatesin iklim ve toprak istekleri ve sulama konusuna da vurgu yapıyor. Ayrıca gübrelemenin nasıl olması gerektiğinin de altı çizilerek çiftlik (hayvan) gübresi ve yeşil gübrenin açıklamasına yer verilmiş.
 
Serada domatese ayrı bir bölüm ayrılan kitapta, hastalık ve zararlılarla mücadele detaylandırılarak kaynakça ile sonlandırılmış. Ziraat Yüksek Mühendisi bir uzmanın kaleme aldığı kitap, Hasad Yayıncılıktan çıkmış ve 256 sayfadan oluşmakta. 
 

Haber Görseli

BAHÇE ÇİÇEKLERİ
 
Kendi çiçek bahçesini kurmak ve bahçesini çiçeklerle bezemek isteyenlere hitap eden bu kitapta; 140 çeşit bitki hakkında resimler eşliğinde ayrıntılı bilgiler veriliyor. Çiçeklerin resmedilmiş şekilde yer aldığı kitapta, bilgisi verilen çiçekler ve otsu bitkilerin, toprak istekleri, üretilme yöntemleri ile çoğaltılmalarına ilişkin kaynak bilgiler aktarılıyor. 
 
Üretimi kolay ve zahmetsiz olan bitkilerin artırılması ve bahçeciliğe ilgi duyanlar için yardımcı özellikteki ve 320 sayfadan oluşan kitap, kendisi de bahçe ve bitkilerle iç içe bir yaşam süren Nejat Ebcioğlu tarafından yazılmış olup İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkmış. 
 

Haber Görseli

İPEKBÖCEKÇİLİĞİ
 
Bu kitapta; asırlardan beri önemini koruyan ve dünyanın en kıymetli dokuma ham maddesi ipeğin üretiliş biçimi olan ipekböcekçiliğinin; tarihsel gelişimi, ekonomik önemi, genel ve dünyadaki durumu ile ipekböceğinin biyolojik yapısı, zoolojik sistemdeki yeri, çeşitleri, sirkülasyonu, anatomi ve fizyolojisi tanıtılarak rehberlik ediliyor. Bununla beraber ipekböceğinin nasıl yetiştirilebileceği, genetiği, ıslahı, yetiştirme teknikleri yanında, neticesini ve koza verimini etkileyen ana faktörler olan; ortamın doğallığı, temizliği, ilaçlardan ve suni unsurlardan âri olması gerekliliği gibi en önemli şart ve kurallar anlatılmakta olup; askı ve koza hasadı, yumurta üretimi, hastalık ve zararlılar ile dut yetiştiriciliğinin önemi hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek kaynakçayla sonlandırılıyor.
 
150 sayfadan oluşan kitap, akademisyen bir zooteknist tarafından yazılmış ve Dora Yayıncılık tarafından yayınlanmış.

sera Bahçe İpekböcekçiliği