MART-NİSAN 2023 / KAPAK KONUSU

Depremden zarar gören çiftçiye yem, mazot ve gübre desteği


Hülya OMRAK    

31.05.2023 


Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) depremden zarar gören üreticiye erkene çektiği destekleme ödemelerini nakdî olarak yaparken, birçok alanda da çiftçinin ihtiyaçlarını takip ederek gereken yardımları ivedilikle yerine ulaştırıyor. Deprem bölgesinde yapılan bu çalışmaların ve verilen desteklerin detaylarını Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir’den aldık.

Deprem bölgesinde yaptığınız öncelikli çalışmaları kısaca anlatır mısınız?  
 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri erkene çekildi ve nakdî olarak bu desteklemeler verildi. Bu kapsamda deprem bölgesindeki 301 bin 472 çiftçiye 2 milyar 861 milyon 743 bin 200 TL mazot ve gübre desteği,  9 bin 830 çiftçiye 41 milyon 92 bin 146 TL yem bitkileri üretim desteği nakdî olarak ödendi.
 
Deprem bölgesi illerimizde afet nedeniyle zamanında müracaat yapılamayacağı, gecikme olabileceğinden Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları, Toprak Analizi ve Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Destekleri’nin müracaat süreleri uzatıldı.
 
Bitkisel üretimin temeli olan sertifikalı tohumluk üretiminin aksamadan devamının sağlanabilmesi için Bakanlığımızca idari ve teknik tüm tedbirler alındı. Bu kapsamda afet bölgesinde geçerli olmak üzere ilgili tohumluk sertifikasyon yönetmeliklerinde yer alan tohumluk beyannamelerinin son başvuru süreleri ile bu illerde tohumculuk sektörü içerisinde faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin yetki süreleri 6 ay uzatıldı. 
 
Bununla birlikte OHAL bölgesindeki İl Müdürlüklerimizce yürütülen tohumluk sertifikasyon işlemlerinin ilgili Kamu Sertifikasyon Laboratuvar Müdürlüklerimizce de yerinde yürütülebilmesi amacıyla yetkilendirme yapıldı.

Haber Görseli

AHIRLARI VE AĞILLARI YIKILAN ÇİFTÇİYE DESTEK
Bölgede kaç personelinizi görevlendirdiniz?
 
Genel Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluş Müdürlüklerimizde görev yapan 33 personel deprem illerinde görev aldı. Arama-kurtarma, lojistik destek ve kepçe operatörü olarak aktif görev almakla birlikte bitkisel üretiminin sürdürebilirliği ve bitkisel üretimde girdilerin tedarik edilmesi için gerekli halkaların tamamlanarak üreticiye ulaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. 
 
Ayrıca depremden dolayı evleri, ahırları ve ağılları zarar gören çiftçilerimizin sürdürülebilir bir hayvancılık yapabilmesi, merada hayvancılık yapan çiftçilerimizin refahı ve mevcut işlerini devam ettirebilmeleri ile hayvanların refahını artırmak amacıyla Çayır Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında proje hazırlığı ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapıldı. 
 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün deprem bölgesinde şu an için yürüttüğü çalışmaları neler?
 
Depremden etkilenen bölgelerdeki üreticilerimizin üretime devam etmeleri amacıyla ilkbahar dönemi tarım takvimine uygun olarak çalışmalar başlatıldı. Başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller ve hububat ile sebze üretiminin artırılmasına yönelik olarak Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 112 milyon TL kaynak tahsis edilerek ekim-dikimlerle ilgili faaliyetlere başlandı. 
 
BÖLGEDE 1,9 MİLYON DEKAR MERA ALANININ ISLAHINA BAŞLANDI
 
Depremde evleri, ahırları ve ağılları zarar gören çiftçilerimizin sürdürülebilir hayvancılık yapabilmeleri amacıyla Çayır Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanıyor.
 
Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde toplam 1,9 milyon dekar mera alanının ıslahına başlandı. Merada hayvancılık yapan çiftçilerin çoban çadırı, hayvan çadırı, yemlik, sıvat ve çoban çantası ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 56,6 milyon TL bütçe ile Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulamaya koyuldu.
 
Deprem bölgesi illerinde sürdürülebilir tarımsal üretim ve çevre dostu üretim faaliyetleri olan iyi tarım uygulamaları ile organik tarım faaliyetlerini yürüten üreticilerin sistem içerisinde devamlılığının sağlanması amacıyla proje çalışmaları da yürütülüyor.

Fotoğraf Galerisi

11 İLE 41.1 MİLYON TL YEM BİTKİSİ EKİMİ DESTEĞİ VERİLDİ
Bölgede zarara uğrayan çiftçilere yönelik yaptığınız desteklemeler neler?
 
Bakanlığımızca yem bitkileri desteklemeleri kapsamında deprem bölgesindeki 11 ilimize 2022 yılı yem bitkileri ekilişleri için 2023 yılı Şubat ayında 464 bin 193 dekarlık alanda 9 bin 830 çiftçimize 41,1 milyon TL destekleme ödemesi yapılmış olup ülkemiz genelinde ise 950 bin 285 hektarlık alanda, 238 bin 93 çiftçimize toplam 733,6 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi.
 
Sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı fidan-fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı tohum üretim desteği ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında bugüne kadar depremlerden etkilenen 11 ilimize 1,18 milyar TL olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 3,98 milyar TL destekleme ödemesi yapıldı.
 
İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü ile Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projelerine toplam 4 milyon 661 bin TL ödenek gönderildi.

Fotoğraf Galerisi

GÜBRE SEVKİYATLARINDA ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN
Önümüzdeki süreçte deprem bölgesine yönelik yapmayı planladığınız faaliyetler var mı? Varsa bilgi verir misiniz?
 
Deprem bölgesinde bitkisel üretimin kesintisiz devam etmesi adına Bakanlığımızca gübre üretici firmalar ile irtibata geçilerek yapılacak gübre sevkiyatlarında önceliğin deprem bölgesine verilmesi ve bölgeden gelebilecek ilave gübre taleplerinin ivedilikle karşılanması sağlanacak.
 
Afet bölgesi ilan edilen il ve ilçelerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı araziler üzerine ekim-dikim (2022 yılı güzlük ekim ile 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekim) yapan çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteğinin yüzde 100 artırılarak ödenmesi yönünde çalışmalar yapılıyor.
 
Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde tarımsal üretimin canlanması, sürdürülebilir hale getirilmesi, güvenilir ürün temini ve pazarlamasına katkı sağlamak amacıyla “Türkiye'de Depremden Etkilenen Bölgede Tarımsal Ekosistemleri İyileştirmek amacıyla İyi Tarım Uygulamalarının Entegre Edilmesi” projesi hazırlanarak Küresel Çevre Fonu (GEF)’na sunuldu.
 
AB Katılım Öncesi Yardım Aracı III. Dönemi (IPA III) “Yeşil Mutabakat Kapsamında Organik Tarım Sistemi Güçlendirilerek Bütünlüğün Sağlanması ve Rekabetçi Değer Zincirlerinin Kurulması Projesi” kabul edilerek uygulanacak projede deprem illerine yönelik olarak tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve organik tarım ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilecek.
 
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında afet illerimizde gelecek (güzlük) ekim-dikim döneminde üreticilerimizin tohum ihtiyacının karşılanması ve üretime devam etmelerinin sağlanması amacıyla kaynak tahsis edilmesine yönelik olarak çalışmalar devam edecek.
 
Deprem nedeni ile şehir merkezlerindeki nüfusun önemli bir kısmı köylere gitti. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sebze üretiminin artırılması amacıyla depremden etkilenen illerde yaklaşık 10 milyon adet sebze fidesinin yüzde 75 hibe ile üreticilerimize temin edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

bügemdepremdesteği depremzede çiftçiye destek depremzede üreticiye mazot desteği depremzede üreticiye gübre desteği depremzede çiftçiye yem bitkisi üretim desteği