MART-NİSAN 2023 / KAPAK KONUSU

‘Bakanlığımız 18 bin 154 personeli ile afetzedelerin yanındaydı’


Müge ÇEVİK    

31.05.2023 


6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarını ilk günden itibaren büyük bir organizasyon ve titiz bir koordinasyonla yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, yalnızca Bakanlık görev alanına giren konular değil, ihtiyaç duyulan diğer konularda da deprem bölgesine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Personel Genel Müdürü Adem Dinç, bu destek çalışmalarının devam edeceğini belirtirken deprem bölgesindeki Bakanlık personelinin tayin taleplerinin de zaman içerisinde karşılanacağını söyledi.

Personel Genel Müdürlüğü olarak deprem haberinin alınmasının ardından nasıl bir koordinasyon planı hazırladınız, bilgi verir misiniz? 
 
6 Şubat’ta bu olayı öğrendikten sonra Personel Genel Müdürlüğü olarak ilk gün çalışmalara başladık. Genel Müdür olarak üst koordinatörü olduğum, 2 daire başkanımızın koordinatör yönetici olduğu, 17 kişilik afete yönelik direkt sahayla çalışan koordinasyon ekibimizi kurduk. Tabii ilk gün il müdürlerimizi ve ilçe müdürlerimizi aradığımızda her tarafın enkaz olduğunu öğrendik. Aynı gün başka illerdeki il müdürü arkadaşlarımızı arayarak hepsini bölgeye yönlendirdik. Kahramanmaraş’a İstanbul, Samsun, Kayseri ve Gümüşhane İl Müdürlerimiz aynı gün kendi imkânlarıyla ulaştı. Biz de ikinci günden itibaren diğer illere koordinatör olarak belirlenen il müdürü arkadaşlarımızı yönlendirdik. Bu arkadaşlarımız orada göreve başladıktan sonra direkt bizimle iletişime geçerek sahanın ihtiyaçlarını bildirdi. Arama kurtarma noktasında yapabileceğimiz bir şey yoktu ancak arama kurtarma ekiplerine destek olarak; yani gelen erzak ve yardım malzemelerinin depolanması, köylere ulaşımın sağlanması, ihtiyaç olan yerlere insani yardımların ulaştırılması ve hayvanlara yönelik yem, çadır gibi ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarımız oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüzle birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara katkı sağladık. Dördüncü gün itibarıyla Bakan Yardımcımız İbrahim Yumaklı’nın başkanlığında burada kalan birim amirlerimizle bir görüşme yaptık. Bu görüşmede sahada koordinatör genel müdürlerimiz ve üst yöneticilerimizin görev alması için olur hazırladık ve Bakanımızın oluru ile 7 genel müdür ve 1 kurum başkanımızı illerde üst koordinasyonu sağlamaları için birim amirleri olarak görevlendirdik. Bu koordinatör birim amirlerimizle bire bir çalışarak onların tespit ettiği ihtiyaç ve talepler çerçevesinde, ziraat mühendislerimizle, veteriner hekimlerimiz ve teknisyenlerimizle sahada hem tarım ve orman alanında hem de diğer konularda vatandaşlarımıza, çiftçimize yarar sağlayabilecek ne varsa yapmaya çalıştık. Hem merkezden hem de 81 ilimiz, 952 ilçemiz ve 15 bölge müdürlüğü teşkilatından personelin deprem bölgesine sevk ve idaresini sağladık.  Ayrıca Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarımız kendi iş konuları ile sahada yürütülen çalışmalara büyük katkı sağladı DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü de teşkilatımızın tüm imkânları ile sahada idi. Bu arada yöreyi, araziyi bilen çok iyi tanıyan yönetici ve burada çalışmış arkadaşları tespit ettik. Bunu tespit ederken 50 yaş altı ve erkek olan yaklaşık bin 600 personelimize görevlendirmelerde öncelik verdik. Arkadaşlarımız yöreyi, sahayı bilmeleri nedeniyle koordinatör valilerimize büyük destek sağladı. Sahayı en iyi bilen ve hizmetleri yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı personeline, hem depremzede kardeşlerimiz hem de koordinatör valilerimiz teşekkürlerini ve organizasyondan duydukları memnuniyeti ilettiler.

Haber Görseli

MESAİ KAVRAMI OLMADAN ÇALIŞIYORUZ
Hâlihazırda devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verir misiniz? 
 
Biz her gün Personel Genel Müdürlüğünde oluşturduğumuz Deprem Koordinasyon Merkezi Ekibi ile sahanın taleplerini geç saatlere kadar, mesai kavramına bağlı kalmadan karşılamayı sürdürüyoruz. Aşılama ekiplerimizi oluşturduk. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımız aşçı, teknisyen gibi ihtiyaçları karşılıyor. Tarım ve ormancığın dışında da ihtiyaç duyulan destek personelinin sağlanması için çalışıyoruz. 
 
MİSAFİRHANELERİMİZDE BİN DEPREMZEDE AĞIRLIYORUZ
Bakanlık misafirhanelerinde de depremzedelerin ağırlandığını biliyoruz, bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?
 
Ankara’daki Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımız  uhdesinde bulunan 16 misafirhanemizde konaklayan yaklaşık bin depremzedeye ekonomik ve sosyal destek sağlıyoruz. Personel Genel Müdürlüğümüz koordinesinde destek çalışmalarını yürütmek amacıyla Psikososyal Destek Çalışma Grubu’nu oluşturarak Bakanlığımız personeli olan psikolojik danışman ve sosyolog arkadaşlarımızı bu konuda görevlendirdik. Sadece konaklama anlamında değil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla da iş birliği halinde, psiko - sosyal destek sağlıyoruz. 
 
Yaşanan çok büyük bir afet ve alan çok geniş. Uzun zaman buralarda Bakanlığımızın çalışanlarına çok ihtiyaç duyulacak. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki ilgili yöneticilerle gerekli koordinasyon sağlanarak görevli ve gönüllü personelin afet bölgesine intikali gerçekleştirildi. Bu kapsamda deprem bölgesine Bakanlığımız adına afet koordinasyonunu sağlamak üzere 7 genel müdür, 8 genel müdür yardımcısı, bir kurum başkanı ve 46 il müdürü görevlendirildi. Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte toplam 18 bin 154 personel bölgesine sevk edildi ve hâlihazırda da 5 bine yakın personelimiz halen bölgede çalışıyor. Depremzede kardeşlerimize ve sahaya destek sağlıyor. 

Fotoğraf Galerisi

TAYİN TALİPLERİNİ ZAMAN İÇİNDE KARŞILAYACAĞIZ
Deprem bölgesindeki Bakanlık çalışanlarıyla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldı? 
 
Bu bölgede çalışıp depremden etkilenen, zarar gören ve bize tayin başvurusu yapan kardeşlerimiz oldu. Şu anda 300’e yakın bir talep söz konusu. Bu tayin taleplerini de yine kayıp ve hasar durumuna göre kategorize ederek değerlendiriyoruz. Depremden birinci derece etkilenmiş, yani birinci derece yakınlarını kaybetmiş ve evi oturulamayacak derece hasar görmüş kardeşlerimizi moral olması açısından öncelikli değerlendiriyoruz ve taleplerini karşılıyoruz. Mevzuat gereği yapılmakta olan yani depremle ilgisi olmayan atamalarda normal süreci içerisinde ayrıca devam ediyor. 
 
Bölgede yıkılan binalarımız var dolayısıyla personelimiz çalışamayacak durumda. Fakat biz mobil çalışma yerlerimizle buraya yapılacak atamaları da hiçbir gecikme olmadan, illerin zarar görmemiş ilçelerine atayarak gerçekleştirmiş olduk. Başka illerde çalışıp deprem bölgesinde çalışmak isteyen tayin ve nakil isteyenlerin de hemen bu taleplerini karşılayıp tayinleri gerçekleştiriyoruz.

Fotoğraf Galerisi

Depremde, Bakanlığımız çalışanlarından 127 personelimiz vefat etti. Ölenlerin hepsi bizim kardeşimiz. Bakanlığımız personeli olsa da olmasa da giden canlar bizim canımız. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir afet, acı yaşatmaz. Bu acı hepimizin ortak acısı ama böyle bir felaket karşısında da ülke olarak organize olup sahada birebir çalışıp maddi ve manevi her yönüyle vatandaşımızın yanında olacağız. 
 
Personel Genel Müdürlüğü olarak biz önümüzdeki dönemde il ve ilçelerde personel ihtiyaç taleplerine göre buralarda geçici görevlendirmeler yapacağız. Nasıl ki deprem gününden itibaren buralarda il müdürü ve personel görevlendirdiysek bundan sonra da devam edeceğiz. Deprem bölgesi iller kendine gelip kendi kendine işlerini yapabilecek duruma gelene kadar biz ihtiyaç ve taleplerin, gerek personel gerek fiziksel yapılar olsun hepsini karşılamak için gayret edeceğiz.

deprem misafirhane sosyal destek pergem