MART-NİSAN 2023 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

02.06.2023 


Antik uygarlıkların tarım sosyolojisi, İç su balıkları yetiştiriciliği, Afetler ve afet yönetimi

Haber Görseli

ANTİK UYGARLIKLARIN TARIM SOSYOLOJİSİ

Sosyolojinin kurucularından ve iktisat sosyolojisi uzmanı bir düşünür olan Max Weber’in uzun zaman üzerinde araştırmalar yaptığı tarihsel süreç içinde medeniyetler, doğu batı toplumları ve geçirdikleri iktisadi ve sosyolojik evreleri bütüncül bir bakışla değerlendiren yönüyle kitap; yazarın, içinde bulunduğu çağa dek görmezden gelinmiş gerçekler ışığında Antik Çağın toplumsal ve üretimsel gelişimi hakkında yazdığı nadir eserlerden biridir. Düşünür, Antik Çağın; Mısır, Roma, Mezopotamya ve Ege Uygarlıklarının iktisadi ve sınıfsal ilişkilerini, kendi bilgi birikimi ve yöntemleriyle çözümleyerek okuyucuya sunarken; bugün bilinen kapitalizmin neden Antik Çağda değil de feodal Orta Çağda çıktığını sorgulayarak konuya dikkatleri çekiyor. 520 sayfadan oluşan eser, Fol Kitap tarafından yayınlanmış.

 

Haber Görseli

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
 
Halkalı Ziraat Mektebinden mezun olup Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenim gören Nazmi Tekelioğlu; uzun yıllar su ürünleri konusunda araştırmalar ve görevler yaptıktan sonra ülke için hem konusunda bir model hem de ekonomik anlamda bir ilk olan kültür balıkçılığı ve alabalık yetiştiriciliklerinin öncüsü olmuştur. Küçük aile işletmelerinin pekiştirilmesiyle oluşturulan üretim icraatları ve farkındalıkla eğitim yoluyla sağlanan özen doğrultusunda kültür balıkçılığının Türkiye’ye kazandırılmasına vesile olan uzman yazarın kitabında; ülkemizde balık yetiştiriciliğinin nasıl bir yöntem ve bilinçle yapılması gerektiği ayrıntılarıyla okuyucuya sunularak iç su balıklarının yetiştirilmesinde kullanılan yöntemler anlatılmış. Konusunda kaynak özelliği haiz kitap; kültür balıkçılığı yapmak ve dünyadaki tesislere örnek bir rakip olmayı hedefleyenler için aynı zamanda bir yol haritası vasfı taşımakta. Adana Nobel Kitabevi tarafından yayınlanan kitap 278 sayfadan oluşuyor. 

Haber Görseli

AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
 
Tarıma ve hayvancılığa etkisi kaçınılmaz olan afetlerin, yaşayan her canlı üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için bilinçli bir çaba ve emeğin şart olmasının yanında bunun nasıl olması gerektiği hususunda aydınlatmalar sunan kitapta; afetler geniş kapsamlı ve tür tür incelenmek suretiyle sistemsel hatalar, bilgisizlik ve insan kaynaklı faktörlerin yol açtığı afet neticeleri tablolarla gösterilerek afet eğitiminin önemi ve yapı inşasında genel ahlaki ilkelere uyulması mecburiyeti açıklanıyor.
 
Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde her bireyin, bundan sonraki yaşamını doğaya uygun biçimlendirmesi gerektiği konusunda farkındalık sahibi olabilmek için okunması gereken kitap, aynı zamanda afetlerin, yaşamamız için gerekli olan tarımsal üretimi ve hayvancılığı nasıl etkilediğine de değinmesi bakımından önem taşıyor.
 
Muş Alparslan Üniversitesinde konu uzmanı akademisyen tarafından hazırlanan kitap Pegem Akademi Yayınlarından çıkmış olup 212 sayfadan oluşuyor. 

Antik uygarlıklar tarım sosyolojisi İç su balıkları yetiştiriciliği afetler afet yönetimi