MAYIS-HAZİRAN 2019 / BİLGİ BANKASI

Ne nedir?


  

06.05.2019 


Emülgatörler, hacim arttırıcılar, kıvam arttırıcılar, koruyucular, nem vericiler, stabilizörler nedir?

Emülgatörler: Bir gıda maddesinde, yağ ve su gibi birbiri ile karışmayan iki veya daha fazla fazın homojen bir karışım oluşturmasını veya oluşan homojen karışımın sürekliliğini sağlayan maddelerdir.  Örneğin E 472a (Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin asetik asit esterleri), E 442 (Amonyum fosfatitler) , E 472e (Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri)

Hacim arttırıcılar: Gıdaların mevcut enerji değerini önemli oranda artırmadan, gıdaların hacmini artıran maddelerdir. Örneğin E 414 (Gam arabik), E 404 (Kalsiyum aljinat), E 407 (Karragenan ), E 501 (Potasyum karbonatlar).

Kıvam arttırıcılar: Gıdanın kıvamını arttıran maddelerdir. Örneğin E 400 (Aljinik asit), E 466 (Sodyum karboksi metil selüloz), E 1412 (Dinişasta fosfat).

Koruyucular: Gıdaları, mikroorganizmaların sebep olduğu bozulmalara ve/veya patojen mikroorganizmaların gelişmelerine karşı koruyarak raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddelerdir. Örneğin E 210 (Benzoik asit), E 282 (Kalsiyum propiyonat), E 242 (Dimetil dikarbonat).

Nem vericiler: Gıda maddelerinin düşük nemli ortamdan etkilenip kurumasını önleyen veya toz gıdaların sıvı ortamlarda çözünmesini kolaylaştıran maddelerdir. Örneğin E 422 (Gliserol), E 1200 (Polidekstroz).

Stabilizörler: Gıdaların fiziko-kimyasal durumlarını korumalarını sağlayan, gıdada bulunan iki veya daha fazla birbiri ile karışmayan fazın homojen dağılımının sürekliliğini sağlayan, gıdaların var olan renklerini koruyan veya kuvvetlendiren, proteinler arası çapraz bağ oluşturarak gıda parçacıklarının bağlanmasını sağlayan, gıdaların bağlanma kapasitelerini artıran maddelerdir. Örneğin E 509 (Kalsiyum klorür), E 523 (Alüminyum amonyum sülfat), E 1201 (Polivinilpirolidon).

Emülgatörler hacim arttırıcılar kıvam arttırıcılar koruyucular nem vericiler stabilizörler