OCAK-ŞUBAT 2018 / TARIM TEKNOLOJİLERİ

Yerli üretim hububat ekim makinesi


Hülya OMRAK    

19.03.2018 

. Tamamen yerli üretim olan bu makine sayesinde, ekimi yapılacak tohumun istenilen derinliğe tüm tarla boyunca ekilmesi sağlanır. Birbirinden kaçık olarak yerleştirilmiş ekici ayaklar sayesinde diskler arasında toprak birikmesinin önüne geçilerek tıkanmalar engellenmiş olur.
Yeni yılla birlikte dergimizin her sayısında tarımsal teknolojilerin tanıtıldığı bir yazıya yer vereceğiz. Bu sayımızda da TürkTraktör’ün 2017 yılında piyasaya sunduğu tamamen yerli bir hububat ekim makinesini tanıtacağız. Hububat ekim makinesinin; kullanım şeklini, arazi koşullarına uyumunu ve makinenin daha pek çok özelliğini TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alessandro Cazzin’den aldık.

Üretici bir tarım makinasını almadan önce nelere dikkat etmeli?
Bu soruya cevap verirken aslında genel süreçlerle ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Bir tarlada yapılacak çalışma öncesinde tarla koşulları dikkate alınır ve ekilecek ürün de bu koşullara göre seçilir. Ürünün belirlenmesinden sonra ise tarlada mevcut koşullarda en iyi performansı gösterecek traktör ve ekipman kombinasyonu belirlenir. Örneğin tarlada gübre uygulaması yapılacak ise makinede gübre deposunun bulunup bulunmadığına bakılır. Arazi koşullarına uygun özellikte ekici aksama sahip makine seçilir; tohum ve gübre kaybı, zaman ve yakıt tasarrufu göz önünde bulundurulur.

2017 yılında üreticinin hizmetine sunduğumuz hububat ekim makinesinde derinlik ayarı ve ekim ünitesinin paralelliği hidrolik olarak ayarlanır. Tamamen yerli üretim olan bu makine sayesinde, ekimi yapılacak tohumun istenilen derinliğe tüm tarla boyunca ekilmesi sağlanır. Birbirinden kaçık olarak yerleştirilmiş ekici ayaklar sayesinde diskler arasında toprak birikmesinin önüne geçilerek tıkanmalar engellenmiş olur. İstenilen derinliğe bırakılan tohumun toprak ile temasını sağlamak ve buna bağlı olarak çimlenme yüzdesini arttırmak amacı ile dayanıklı malzemeden imal edilen yumuşak baskı tekerlekleri kullanılır. Makinenin arka kısmında yer alan tırmık tipi kapatıcı ayaklar, uygun ekim derinliğine bırakılan tohumların üstünü uygun şekilde toprak ile kapatılmasını sağlarken; aynı zamanda tohumun her iki yanında oluşturulan izler sayesinde su akışına da yardımcı olur. Buna ek olarak, sert toprak tabakasının tohum çıkış noktasında oluşması ve tohum çıkışını engellemesi de önlenir. Yüksek hacimli tohum ve gübre deposu sayesinde, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanır.

ÜRETİMİ DOĞA KOŞULLARINA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTARIYOR
Makine sahip olduğu teknolojik donanımlarla üreticiye ne gibi kolaylıklar sağlıyor?

Kuşkusuz ki mekanizasyonda makinelerden en temel beklenti; iş gücü ve zamanda verimlilik artışının sağlanması; maliyetlerin de minimize edilmesidir. Bizim piyasaya sunduğumuz hububat ekim makinesi tüm bu beklentileri karşılayan nitelikte bir üründür.

Makinenin sahip olduğu donanımlarla yapılacak çalışmalarda üretimi doğa koşullarına bağımlı olmaktan mümkün olduğunca kurtararak daha nitelikli ürün elde etmeye yardımcı olurken; üretim işlemlerinin en uygun süre içerisinde tamamlanmasını ve gecikmeden doğan ürün kaybını önlemeyi sağlamaktadır. Buna ek olarak makinemiz ürünün istenilen derinliğe ve hedeflenen oranda ekimini sağlayacak hassasiyet ayarlarına da sahiptir.

ÇİFTÇİ VERDİĞİ PARANIN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALACAK
Üreticiye maliyeti ne olacak? Makinenin kullanılmasıyla birlikte elde edilen verim maliyeti ne ölçüde karşılayacak?

Ekmeğini topraktan kazanan çiftçimiz için tarımsal ekipmanlar önemli ve büyük bir yatırım. Bunun bilincinde olarak, çiftçimizin ödediği paranın karşılığını verecek ürün ve hizmet kalitesine sahip tarımsal ekipmanlar sunuyoruz. Traktörlerimiz ve tarımsal ekipmanlarımızın geliştirme ve üretim süreçlerinde makinelerimizi, verimi artıracak ve maliyetleri de azaltacak şekilde tasarlıyoruz. Bu bağlamda baktığımızda ürünlerimizin yarattığı katma değerin, müşterilerimizin ödediği bedelle uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle birim alana ekilecek tohum ve gübre miktarı hassas bir şekilde belirleyebilme özelliğine sahip makinemizle, ciddi oranda tohum ve gübre tasarrufu sağlanır. Bu anlamda makineyi kullanan müşterilerimiz, yatırım maliyetlerini rahatlıkla ilerleyen yıllarda karşılayacaktır.

Haber Görseli

HER BÖLGEDE KULLANIŞA ELVERİŞLİ MODELLER GELİŞTİRİLDİ
 Bu makine her coğrafyada kullanılabilir mi?

Her bölgenin coğrafi özellikleri farklı olduğu için makine- model çeşitliliği her bölgede kullanıma elverişli olacak şekilde oluşturulmuştur. Farklı seçenekler ile çiftçilerimize toprak koşullarına göre kullanım kolaylıkları sunuyoruz. Mevcut olan diskli tip ekici aksamın bulunduğu makineler, az yağış alan arazilerde kullanım açısından uygundur.

 Eski ve yeni arasındaki kullanım farkları neler? Kullanım kolaylığı açısından üreticiye fayda sağlayacak mı?

Eski makineler; mekanik aktarım sistemine sahip, her boyuttaki tohum için tek bir ekici makara yapısı bulunan, tohum kapatma sistemi zincir ile sağlanan düşük kapasiteli makinelerdi. Türkiye’deki çiftçiler çoğunlukla bu tipte makineler kullanmaktalar.

TürkTraktör çiftçinin ihtiyacına ve alım gücüne yönelik bu makineleri geliştirdi. Hububat ekim makinelerimiz şanzımanlı aktarım sistemine sahip olup hassas bir şekilde birim alana atılacak tohum ve gübre ayarını yapabiliyor. Bunun yanı sıra her boyutta tohumun ekimine imkân veren ayarlanabilir ekici makara sayesinde de farklı boyutlardaki tohumların tıkanmadan ekimine olanak sağlıyor.

Makinenin arka kısmında yer alan tırmık tipi kapatıcı ayaklar, uygun ekim derinliğine bırakılan tohumların üstünü uygun şekilde toprak ile kapatılmasını sağlarken aynı zamanda tohumun her iki yanında oluşturulan izler sayesinde su akışına da yardımcı oluyor. Buna ek olarak, sert toprak tabakasının tohum çıkış noktasında oluşması ve tohum çıkışını engellemesi de önlenmektedir.

Hububat ekim makinesinin genel avantajları

• Yüksek depo kapasitesi sayesinde iş gücünden ve yakıttan tasarruf sağlanır.
• Hidrolik olarak derinlik ve paralellik ayarı yapılabilmektedir.
• Hidrolik markör sayesinde sıra sonu dönüşlerde bir sonraki sıraya ekim yapılacak çizinin belirlenmesi kolaylaşır.
• Tohum ve gübre deposuna aktarım yapmayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılan merdiven sistemi
römorkun rahatça yanaşabileceği yüksekliktedir.
• Makine üzerinde bulunan şanzımanlı aktarım sistemi sayesinde, birim alan için ayarlanan tohum ve gübre miktarının ayarlanması ve tohum ölçüm tepsisi ile hassas bir şekilde kontrolünün yapılması mümkündür.