EYLÜL-EKİM 2021 / ÖZEL HABER

Küresel iklim değişikliğinin ülkemize etkileri


  

29.09.2021 


Yeryüzünün oluşumundan itibaren coğrafi yapılarda değişimler olduğu, bu değişimlere bağlı olarak doğal süreç içerisinde iklim yapılarında da farklılıklar olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda doğal etkenlerin dışında insan faktörü nedeniyle iklim değişiklikleri başlamış ve çok kısa bir zaman dilimi içerisinde hızlı değişimler gözlemlenmiştir. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren, sanayi devrimi, fosil yakıtların kullanımının artması, kimyasalların kullanımı, tarımda makineleşmenin de etkisi ile tarımsal faaliyet alanlarının artması, orman alanlarının azalması gibi faktörlerin sonucunda atmosferin yapısında meydana gelen bozulmalara bağlı olarak iklimlerde de değişiklikler fark edilmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığında doğanın kendisini yenileme sürecine fırsat tanınamadan bozulmanın artan oranlarda olacağı, sera gazlarının artışına bağlı olarak, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin görüleceği konu uzmanları tarafından kesin olarak kabul edilmiş durumdadır.