EYLÜL-EKİM 2021 / AYIN KONUSU

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

29.09.2021 


Organik Gübreler ve Yeşil Gübreleme Bitkileri, Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri, Ekinin Çağrısı

Organik Gübreler ve Yeşil Gübreleme Bitkileri

Kitapta gübreler, kimyasal ve organik gübreler ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Yeşil gübrelemenin hayatî önemi ve araştırmaları konu edilerek, üreticiye ve okuyucuya, tarımsal üretimde ve insan yaşamında büyük etkiye sahip gübrelemenin organik olmasının önem ve farkı, teknikleriyle aktarılıyor. Organik gübrelerden olan; ahır gübresi, kompost, mezbaha atıkları, guanolar, biyogübre, yeşil gübre vb. gübrelerle kimyasal gübrelerin karşılaştırılmış olması, konunun daha net anlaşılmasını sağlamış. Prof. Dr. Mehmet Zengin ve Prof. Dr. Mevlüt Bayram tarafından hazırlanan bu rehber kitapta ayrıca, yeşil gübrelemenin kısa ve uzun vadede etkileri, araştırmalarıyla beraber verilerek, ana ve ikinci ürünlerin ekonomik yönden değerlendirilmesi de ele alınmış ve kitabın sonunda teknik terimler sözlüğüne yer verilmiş. Atlas Akademi yayınlarından çıkan kitap 186 sayfadan oluşuyor. 

Haber Görseli

Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri

Çok eski tarihlerden beri bilinen ve kültüre alınmış olan kestane meyvesinin özelliklerini ve nasıl yetiştirilmesi gerektiğini anlatan kitapta; güz döneminde hasadı yapılan kestanenin iklim isteği, hastalık ve zararlılarına karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği, doğru mücadelenin ne olduğu gibi ayrıntılar aktarılıyor. Üretim ve meyve yetiştiriciliğinde doğru bilgiye sahip olmanın ve doğru teknikleri bilmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Arif Soylu tarafından yazılmış olan kitap, Hasad Yayınları tarafından basılmış.

Haber Görseli

Ekinin Çağrısı

İçinden geçmekte olduğumuz salgın koşullarında tarımın, gıda güvenliği ve güvencesinin yaşamsal önemi bir kez daha yakıcı biçimde anlaşılmıştır. Günay Güner, Ekinin Çağrısı-Tarım Esinli Kültürel Yazılar adlı yapıtında tarımın insanlık ve Türk kültüründeki, uygarlıkların gelişimindeki güçlü etkilerini açıklıkla ortaya koyuyor.

350 sayfa olan Ekinin Çağrısı, Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından basılmış.

Haber Görseli

Organik Gübreler ve Yeşil Gübreleme Bitkileri Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri Ekinin Çağrısı