MAYIS-HAZİRAN 2022 / RÖPORTAJ

Çiftçilik yapmak isteyen gençlere pozitif ayrımcılık


Hülya OMRAK    

14.06.2022 


Tarım ve Orman Bakanlığı farklı hibe destek programlarıyla çiftçilere desteğini sürdürüyor. Özellikle 18 – 40 yaş arası çiftçilik yapmak isteyen gençlere proje değerlendirme aşamalarında pozitif ayrımcılık sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının çifti destek programlarını ve gençlere sağlanan kolaylıkları Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanı Ali Elçin’e sorduk.

Tarım ve Orman Bakanlığının gençlere yönelik 2022 yılı içinde vermeyi planladığı destekler neler kısaca bahseder misiniz?
 
Genel Müdürlüğümüzce gençlere özel Genç Çiftçi Projesi, 2016-2018 yılları arasında 3 yıllık bir program olarak uygulanmış ve sona ermiştir. Bu kapsamda toplam 47 bin 750 projeye 1,43 milyar TL hibe desteği verilmiştir. 
 
Genel Müdürlüğümüzce gençlere yönelik olarak 2022 yılında uygulanacak özel bir proje bulunmamakla beraber farklı girişimcilik ve destekleme konularında proje değerlendirme aşamalarında 18-40 yaş arası gençlere pozitif ayrımcılık yaparak ek puanlar verilmektedir.
 
Bu desteklerden yararlanabilmek için hangi şartları sağlamak gerekir? Şartları sağlayanların izlemesi gereken yol nedir?
 
KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı) kapsamında verilen hibe desteklerinden yararlanmak için; hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler (Kamu tüzel kişiliği olmayan) tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Haber Görseli

KKYDP kapsamında verilen hibe desteklerinden yararlanmak için hazırlanan Uygulama Rehberi, Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmakta ve başvuru tarihleri belirlenmektedir. Bu süre içerisinde yatırımcılar, Tebliğde ve Uygulama Rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde hazırladıkları başvuru dosyalarını www.tarimorman.gov.tr adresinden online olarak giriş yapmaktadır. Ayrıca online olarak yapmış oldukları başvurularını tamamlamak için en geç son başvuru tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde dosyalarını fiziki olarak İl Müdürlüklerine elden teslim etmeleri gerekir. 
 
Kırsalda Uzman Eller Projesi için başvuru sahibinin 2012 TÜİK verilerine göre nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarında yaşaması/yaşamayı taahhüt etmesi; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında lisans veya yüksek lisans/doktora mezunu veya ön lisans mezunu olması ve projesini kırsal alanda uygulaması gerekmektedir. 
 
Uzman Eller Projesinin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan Uygulama Rehberi ile her yıl için başvuru tarihleri belirlenmektedir. Bu süre içerisinde yatırımcıların Tebliğde ve Uygulama Rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde hazırladıkları başvuru dosyalarını https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresinden online olarak giriş yapmaları gerekmektedir. 
 
2022 yılı için Proje başvuruları 14 Ocak–15 Mart 2022 tarihleri arasında https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılmıştır. 

Haber Görseli

GENÇLERE ÖZEL EK PUAN VERİLİYOR
Gençlerin tarıma yönelmesi için neler yapılıyor?
 
Genel Müdürlüğümüzce farklı girişimcilik ve destekleme konularında proje değerlendirme aşamalarında 18-40 yaş arası gençlere pozitif ayrımcılık yaparak ek puanlar verilmektedir.
 
Örneğin;
 
KKYDP kapsamında verilen hibe desteklerinde başvuru sahibinin genç olması durumunda proje konusuna göre 3, 5, 8 puan, 
 
Kırsalda Uzman Eller Projesi için başvuru sahiplerinden 18-25 yaş arasındakilere artı 10 puan, 26-35 yaş arasına artı 8 puan verilerek değerlendirmeler yapılmaktadır. 
 
Tarımı meslek edinmek isteyen fakat cesaret edemeyen gençlere neler söylemek istersiniz?
 
Tarımı meslek edinmek isteyen, kırsalda yaşamak isteyen gençlerimize Genel Müdürlüğümüzce farklı girişimcilik konularında hibe destekleri verilmekte, gençlerimizin hazırladıkları projelerin değerlendirme aşamalarında pozitif ayrımcılık yaparak ek puanlar verilmektedir.

genç çiftçi genç çiftçi destek çiftçi destek hibe desteği uzman eller