EYLÜL-EKİM 2023 / KAPAK KONUSU

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu


Sema ÖZAY    

27.12.2023 


Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında 18-20 Aralık 2023 tarihleri arasında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Başkanlığının iş birliğiyle Ankara’da gerçekleştirilecek sempozyumun amacı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak için tarım ve ormancılık alanları ile ilgili her konuyu tarihsel süreç açısından irdelemek, tarım ve ormancılık literatürüne katkı sunmak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı M. Hamdi Büyüktaş, hem geçmişten ders çıkarmak hem de geçmişten bugüne harcanan emeklere bir vefa göstermek amacıyla bu çalışmalara başlanıldığını söyledi. Sempozyumla ilgili açıklama yapan Büyüktaş, “Tarihçilerin,  mühendisler tarafından yapılan tarım tarihi çalışmalarının sosyal ve beşerî bilimler prensiplerine yakın olmadığı yönünde eleştirileri vardı. Diğer yandan ziraatçıların da tarıma tarihçi gözüyle bakıldığında mesleki bakış açısının eksik olduğu yönünde eleştirileri vardı. Bu sempozyum sayesinde tarihçiler, akademisyenler ile Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanları içerisinde yer alan meslektaşlarımızın mesleki ve  tarihsel bakış açısı bir araya getirilmiş olacak. Tarihsel süreç ve konu bütünlüğü içinde  12 akademik, 8 özel oturumdan oluşacak ve iki gün sürecek sempozyum tüm tarım camiasına faydalı olacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak, istiklalden istikbale köprüler kurmak adına Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde bugüne kadar yapılan çalışmaları ortaya koyacak ve gelecekle ilgili hedefler belirleyebileceğimiz verimli bir bilimsel toplantı olacağına inanıyorum” dedi.
 
Sempozyumla, tarım ve ormancılığın faaliyet alanlarıyla ilgili sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde çalışmalar yürüten başta tarih biliminden olmak üzere akademisyenler, karar vericiler, hizmet sağlayıcılar, araştırmacılar, yazarlar, paydaşlar ve konuyla ilgili diğer alanlardan uzmanlar ve öğrencilere ulaşmak hedefleniyor.
 
Bu sempozyum tarım politikalarından, eğitime, kültürel mirastan önemli tarihsel olaylara kadar ülkemizin tarım ve ormancılık tarihini yeni kuşaklara aktararak günümüzde tarım ve ormancılık alanında yapılacak çalışmalara ışık tutacak. Sempozyumda tarım tarihinden arazi mülkiyetine, yörük kültüründen günümüzün çiftçi profiline, Osmanlı dönemindeki hayvan hastalıklarından savaş yıllarındaki tarım politikalarına, meteorolojik felaketlerden ormancılık politikasına kadar birçok konuda 50 akademik katılımcı disiplinler arası bir bakış açısıyla bildirisini sunacak. Bunun dışında özel oturumlar ile farklı konulara değinilecektir. Programda ana salondan canlı yayınlar yapılacak, diğer salonlarda ses ve görüntü kaydı alınacak. Sempozyumda özel oturumlar, sergiler, gala geceleri gibi sosyal etkinlikler de yer alacak.

Tarım orman tarihi