EYLÜL-EKİM 2023 / AYIN KONUSU

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

28.12.2023 


İşkembe, Bir medeniyet ürünü olarak zeytin

Haber Görseli

İŞKEMBE
 
Kitabın yazarına göre: "işkembeyi bilmek, geviş getiren hayvanlarla çalışmanın başlıca koşuludur." Kitapta, işkembeyi ayrı bir kitap halinde yayınlamayı uygun bulduğunu dile getiren yazar; et ve süt elde ettiğimiz hayvanların işkembeli hayvanlar olduğuna vurgu yapmayı amaçladığını ve bu hayvanların, işkembe sayesinde et, süt ve süt yağı ürettiklerini okuyucuya öğretmek istediğini ifade ediyor.
İşkembe konusunda ayrıntılı bilgiler veren kitapta; et ve süt elde ettiğimiz hayvanların sağlıklı olabilmeleri, işkembelerinin sağlıklı olmasına bağlıdır vurgusu yapılarak işkembenin durmasına karşı alınacak önlemler ve koruyucu hekimlik anlatılıyor. 
 
İşkembenin hayati önemini anlatan kitap hem okuyucuya hem üreticiye hem de tüketiciye bilinmesi gerekli olan önemli bilgiler sunuyor. Sidas Yayıncılık tarafından basılmış olan kitap 360 sayfadan oluşuyor. 

Haber Görseli

BİR MEDENİYET ÜRÜNÜ OLARAK ZEYTİN
 
Farklı disiplinlerden yazarların kaleme aldığı kitapta, ülkemiz ve dünya için çok önemli bir besin kaynağı olan zeytin farklı yönleriyle ele alınıyor. Zeytini, bilimsel temellere dayalı verilerle okuyucuya tanıtan kitap, sadece tarım alanını değil sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri gibi alanları da ilgilendirmekte. Bu yönüyle; tıp, biyoloji, mühendislik, işletme, din ve tarih gibi disiplinlerin ortak konusu olan zeytini farklı dallarda araştırmalarla bir araya getirmiş. Kitabın son bölümünde, Bergama’da bir zeytin üreticisinin yaşadığı tecrübelerin aktarılması, zeytinle ilgilenenlere ve yetiştiriciliğini yapmak isteyenlere yol göstermesi bakımından önem taşıyor. 
 
278 sayfadan oluşan çalışma, Nobel Bilimsel Eserler Yayınevinden çıkmış.

Haber Görseli

YETİŞTİRİCİLİKTEN KÜLTÜRE TÜRKLERDE KEÇİ
 
Editörlüğünü, küçükbaş hayvancılık konusunda uzman bir ekibin yaptığı kitap, keçi ve keçi ürünleri hakkında bilgilendirici bir kaynak niteliği taşıyor. Keçi yetiştiriciliğini ve geçmişten günümüze kalıcı etkileri ile değişen yönlerini bizlere hatırlatan bu çalışma, kentsel ve modern yaşam ile kırsal yaşam ve öz kültür arasında bir köprü oluşturmayı amaçlıyor.
 
Keçi yetiştirmek isteyenler için kılavuzluk eden kitap, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınlarından çıkmış ve 331 sayfadan oluşuyor. 

İşkembe Bir medeniyet ürünü olarak zeytin Yetiştiricilikten kültüre Türklerde keçi