EYLÜL-EKİM 2018 / BİLGİ BANKASI

Ne nedir?


  

07.09.2018 


ENERJİSİ AZALTILMIŞ ÜRÜN Enerji / besin öğesi miktarında, benzer bir ürüne göre en az yüzde 30’luk bir azalma sağlanması gerekir. Enerji değerine ilişkin beyan yapıldığında, toplam enerji değerindeki azalmanın gıdanın hangi özelliğinden kaynaklandığı da belirtilir.

ENERJİSİ AZALTILMIŞ ÜRÜN

Enerji / besin öğesi miktarında, benzer bir ürüne göre en az yüzde 30’luk bir azalma sağlanması gerekir. Enerji değerine ilişkin beyan yapıldığında, toplam enerji değerindeki azalmanın gıdanın hangi özelliğinden kaynaklandığı da belirtilir.

LİGHT ÜRÜN

Enerjisi azaltılmış ifadesine eş değerdir.

ŞEKER İLAVESİZ

Gıdada herhangi bir mono veya disakkarit veya tatlandırma özelliği için ilave edilen bir başka gıda bulunmaması gerekir. Eğer gıdada doğal olarak şeker bulunuyorsa, gıdanın etiketinde “Doğal Olarak Şeker İçerir.” ifadesine de yer verilir.   

BELİRLENMEMİŞ MİKTAR(QUANTUM SATİS-QS)

Katkı maddelerinin kullanımına ilişkin olarak herhangi bir sayısal maksimum miktarın belirlenmediğini ve bu maddelerin;

1) İyi üretim uygulamalarına göre,

2) Hedeflenen amacı sağlamak için gerekli olan miktardan daha yüksek olmayan bir miktarda,

3) Tüketiciyi yanıltmayacak şekilde kullanılması gerektiğini ifade eder.

LİF KAYNAĞI

100 gram gıdadaki lif miktarının en az 3 gram olması gerekir veya 100 kalorideki lif miktarının en az 1,5 gram olması gerekir.

DÜŞÜK YAĞLI

100 gram katı gıdadaki yağ miktarının 3 gramdan fazla olmaması gerekir veya 100 mililitre sıvı gıdadaki yağ miktarının 1,5 gramdan fazla olmaması gerekir.

PEKTİN

Gıdalarda jelleştirici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılır. Pektin birçok meyvenin yapısında doğal olarak bulunur ancak birçok meyvedeki pektin miktarı jel oluşturacak düzeyde değildir.

Özellikle reçel ve jöle üretiminde kullanılmaktadır. Reçel üretiminde pektin şekere eklenerek ısıl işlem sonucu bir kıvam elde edilmektedir. 

Pektinler; TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde E 440 kod numarası ile Grup 1’de yer almaktadır.

ASPARTAM

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin katkı maddelerine ilişkin mevzuatı ile uyumlu olup söz konusu Yönetmelik gereği, Aspartam (E 951) adlı katkı maddesinin belirli gıdalarda belirlenmiş limitlerde kullanımına izin verilmektedir. Aspartam, özellikle enerjisi azaltılmış ve şeker ilavesiz belirli gıdalarda tatlandırıcı fonksiyonuyla kullanılmaktadır. TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, aspartam içeren gıda ürünlerinin etiketinde fenilalanin içerdiğine dair uyarı yapılmasını zorunlu kılmıştır.