TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / ÖZEL HABER

Yerli ve milli elektrikli traktör tarlaya inmeye hazırlanıyor


Müge ÇEVİK    

21.07.2020 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen 69’uncu Hasat Bayramı’nda ilk olarak görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için çalışmalar devam ediyor. Çiftçinin mazot masrafını çok büyük oranda azaltacak olan elektrikli traktörün üretimiyle ilgili gelinen noktayı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan dergimiz için değerlendirdi. Kayacan, Elektrikli Bahçe Tipi Traktör Prototipi projesinin başlatıldığı müjdesini de verdi.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü görücüye çıktı. Üretim ve satışın başlaması ile ilgili takvim hakkında bilgi verir misiniz?

Hedef ürünlerin prototipleme, saha testlerini müteakip, tip onay belgelerinin alınması sürecinin eylül, ekim gibi tamamlanması planlanıyor. Covid-19 Pandemi sürecinin bir engel çıkarmaması halinde 2020 sonu veya 2021 başı seri üretim sürecinin başlaması ve 2021 içerisinde de tam kapasiteye ulaşılmasını öngörüyoruz.

Gebze’de kurulan fabrika hangi aşamada?
Kocaeli ili Gebze ilçesinde fabrika kurulumu için 9 bin metrekarelik uygun alan bulundu ve fabrikanın kuruluşu tamamlandı, şu anda montaj aşamasında.

İLK AŞAMADA 100 ADET ÜRETİLECEK
İlk aşamada kaç adet üretim planlanıyor?


Tüm sürecin Eylül ayında tamamlanmasından sonra ilk aşamada ayda 100 adet elektrikli traktör üretimi hedefleniyor. Belirlenen rakam talebe göre arttırılacak şekilde üretim bantları planlandı.

Haber Görseli

İlk tanıtımın ardından çiftçi talepleri ilgili size ulaşan bilgiler hangi yönde? Çiftçilerin talebi istenilen düzeyde mi?

Çiftçi talepleri yeni bir teknoloji olmasından ve alışkanlıkları tamamen bozmasından ötürü istenilen seviyede. Bakanlığımıza ve bağlı kuruluşlarımıza bizzat telefon ile ulaşıp banttan çıkış tarihini soran sıra var ise yazılmak istediğini söyleyen çiftçilerimizin olması ayrıca talep olduğunu gösteriyor.  

Üretilecek traktörler prototipin aynısı mı olacak yoksa farklı beygir gücü, farklı boyut gibi çeşitli özelliklerde de elektrikli traktör ya da elektrikli tarım araçlarının yapımı söz konusu mu?

İlk etapta 2 ya da 3 farklı güç ve kapasitede üretime geçilmesi planlanıyor. Özellikle ürün gamı belirlenirken ülkemiz çiftçisinin tercihleri ve hektar başına düşen beygir gücü dikkate alınarak bir çalışma yürütülüyor. En kısa sürede tüm ürün gamı üretimi hedefleniyor.

Elektrikli traktörün tarım ekonomisine katkısı ne olacak? Kısa ve uzun vadede öngörünüz nedir?

Yakıtın da bir mekanizasyon girdisi olduğu düşünülürse konunun ne denli önemli olduğu ortaya çıkmakta. Ülkemizde tarımda enerji tüketim değerlerine bakıldığında ortalama fosil yakıt tüketimi 0,185 TEP/ha olduğu görülmektedir. Yapılan deneme sonuçlarında elektrikli traktörün içten yanmalı traktöre göre (eşit güç skalasında) 1 dekar toprak işlemede yaklaşık 10 kat daha az enerji maliyeti ile çalıştığı belirlenmiştir.

FİYATI HALKIMIZIN ALABİLECEĞİ  SEVİYEDE OLACAK
Elektrikli traktörün fiyatının ne olacağı da merak konusu? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?


Elektrikli traktör stratejik bir ürün olması sebebiyle devletin vereceği hibe sübvansiyon ve tarım kredisi imkânlarıyla halkımızın alabileceği seviyelerde olacaktır.

Haber Görseli

Bu çerçevede elektrikli traktör alan çiftçiye devlet desteği verilecek mi?

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili Tebliğ hükümlerine göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör için yatırım kredisi kullandırılabilmektedir. Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilecektir.

ELEKTRİKLİ BAHÇE TİPİ TRAKTÖR GELİYOR
İhracata yönelik projeksiyonunuzdan bahseder misiniz?


Ziraat Bankası ile yapılan ortaklığın ilk hedefi Türk tarımına ve Türk çiftçisine destek olmaktır. Bu sebeple önceliğimizi iç piyasaya vereceğiz. İhraç taleplerine daha sonra cevap vermeyi düşünüyoruz.

Tüm bunlara ek olarak, 105 BG Elektrikli Tarla Tipi Traktör Prototipinin tamamlanıp, faz-1 denemelerinin yapılmasının ardından ihtiyaçlar göz önüne alınarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve özel sektör iş birliği ile 65 BG Elektrikli Bahçe Tipi Traktör Prototipi projesini başlattık. Proje kapsamında özgün şasi tasarlanmış olup 65 BG prototipin atölye aşaması tamamlanmak üzere.

yerli ve milli elektrikli traktör Cumhurbaşkanı Erdoğan