OCAK-ŞUBAT 2021 / TARIM TEKNOLOJİLERİ

Akıllı tarım çalışmaları hız kesmiyor


Fatih COŞKUN    

15.01.2021 


Günümüzde artan dünya nüfusunu beslemek için birim üretim faktöründen daha fazla verim elde edilecek teknoloji ve yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bunun gerçekleştirilmesi noktasında ise AR-GE ve inovasyon çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu çalışmaları yapan kurumlardan birisi de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüdür. TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı, Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu’nda görev yapan teknik personelden, AR-GE ve inovasyon konularında yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldık.

Günümüzde Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekim makinelerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti, tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca kullanılan makinelerin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Akıllı tarım, tarım dünyasında teknolojinin daha çok kullanılmasında öncü olabilir. Business Insider'ın premium araştırma hizmeti olan BI Intelligence, tarım dünyasındaki IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının, 2015 yılında 30 milyon iken 2020 yılında 75 milyona yükseleceğini ve bunun da yıllık yüzde 20 büyüme oranına ulaşacağını öngörüyor. Nesnelerin interneti ile bir çiftlik IoT platformu yapan OnFarm, normal standartlardaki bir çiftliğin 2050 yılında günde ortalama 4,1 milyon veri puanı üretmesini bekliyor. Ayrıca, OnFarm yaptığı bir çalışmada Endüstri 4.0'ın çözümleriyle ortalama bir çiftlik için verimin yüzde 1,75 arttığını, enerji maliyetlerinin dönüm başına 7$-13$ düştüğünü ve sulama için su kullanımının yüzde 8 oranında azaldığını belirledi.
 
Akıllı tarım sistemlerinin kurulmasının temelinde kısıtlı kaynakların verimli kullanılması yoluyla tarımsal üretimi artırmak yatmaktadır. Akıllı tarım sistemlerinin kurulması için de üç etkenin bir arada işler hale getirilmesi gerekmektedir: Teknoloji, büyük veri (BİG DATA) ve algoritmalar. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Yerli ve Milli Kaynaklarla Akıllı Tarım Sistemleri geliştirmekte veya bu tür çalışmalara destek vermekteyiz. Genel Müdürlüğümüzde Akıllı Tarım Teknolojilerini üç başlık altında çalışmaktayız. Bu başlıklar: Bitkisel Üretimde Akıllı Tarım Uygulamaları, Hayvansal Üretimde Akıllı Tarım Uygulamaları ve Tarımda Robotik Uygulamalardır. 
 
HAYVANSAL ÜRETİMDE AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ
Küçükbaş Hayvan Islahına Yönelik Akıllı Ölçüm Platformu Prototipinin Geliştirilmesi Projesiyle küçükbaş hayvanların kimliklendirilerek izlenmesi, ağırlık ve vücut ölçüleri gibi hayvan ıslahına yönelik verilerin bir kayıt sistemi oluşturularak toplanması amacı doğrultusunda akıllı ölçüm platformu prototipi geliştirilecektir. Geliştirilecek sistemde, hayvanların en az irritasyonla ve güvenilir olarak özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin kayıt altına alınması  hedeflenmiştir. Dünyada bir ilk olarak platformun alt kısmında hava yastığı modülü kullanılarak ölçüm yapılacaktır. 
 
Gezen Hibrit Sağımcı Projesiyle hayvan sağımında çiğ süt kalitesini artırmak, sağım işini kolaylaştırmak, birden fazla üreticinin ihtiyacının aynı sağım sistemiyle karşılanmasıyla ilk yatırım maliyetinin ve önemli oranda yenilenebilir enerji destekli olmasıyla da işletme giderlerinin azaltılması, sistemdeki soğutma ünitesiyle sütün sağım yerlerinden süt işleme merkezlerine taşınmasına olanak sağlayarak üreticinin daha yüksek gelir elde edecektir.
 
Elektronik Hayvan Takip Sistemiyle de büyükbaş hayvanların canlı olup olmadığı, hangi koordinatlarda bulunduğu gibi bilgilerle her zaman hayvanların tam sayımı sağlanacak ve sanal karantina uygulamaları, el terminalleri ile hayvan sağlığı hizmetlerinde uygulayıcılara kolaylıklar sağlanarak işletme yönetimi basitleştirilecektir. Ayrıca belirli hayvan davranışlarının (kızgınlık, ruminasyon karakteristiğinin, kulak iç yüzey sıcaklığı değişim değeri) hayvan takip cihazından elde edilecek veriler kullanılarak hayvan takip sistemi yazılımında AR-GE kapsamında analiz edilmesi planlanmaktadır.

Haber Görseli

BİTKİSEL ÜRETİMDE AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ
Ülkemizin ilk yerli ve milli tarla sınıfı 105 BG gücünde, 4 teker tahrikli (4x4) manevra ve dümenleme kabiliyetli, sınıfındaki traktörlere göre iyileştirilmiş Elektrikli Traktör Prototipi ortaya çıkmıştır. Toplamda 84 Kw/112 BG motor gücüne kadar çıkabilen elektrikli traktör, sürekli torku 380 Nm %30 rezerv ile 494 Nm torka ulaşarak tarladaki en zor işlerin bile üstesinden gelmektedir.  Üretilen prototipin en büyük avantajı ise üzerinde bulunan şarj grubu ile 50 kW gücündeki platform dışı şarj istasyonlarında, %10’dan-%90’a şarj süresi 45 dakika olmasıdır. Prototipimizin üzerinde bulunan tüm özel yazılımlar yerli mühendisler tarafından yapılmış olup %100 yerli ve millidir. 
 
Yerli Otomatik Traktör Dümenleme ve Kontrol (OTAK) Sistemi ve Çiftlik Yönetim Sistemi yazılımıyla yüzde 12'ye varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlanan sistemde, gece çalışma da yapılabilmektedir. Üst üste ekim, gereksiz ilaç ve gübre kullanımını engellerken, ekilmemiş, ilaçlanmamış ya da gübrelenmemiş yer bırakmaz. Çiftlik yönetim sistemi ile tarlada yapılan tüm işler kayıt altına alınarak, traktör ve çalışılan ekipman rahatlıkla uzaktan kontrol edilebilmektedir.
 
Öte yandan, hassas tarıma (değişken oranlı gübreleme ve ilaçlama) yönelik çalışmaların yolunu açtık. Bu Proje ile gereğinden fazla kimyasalın kullanımı ile oluşacak çevre kirliliği, planlı programlı ve analize dayalı bir girdi kullanımıyla azaltılacaktır. Yüksek maliyetli tarımsal girdilerin çiftçi üzerinde oluşturduğu ekonomik baskılar analize dayalı girdi kullanımı ile engellenecektir.
 
Buğday Hasadında Dane Kayıplarının İzlenmesi ve Takibine Yönelik Sistem ile biçerdövere monte edilen sensörler ve “GPS” sistemi ile bir ana modüle bağlı “GSM/GPRS” sistemi üzerinden, uzaktan izleme merkezine veri aktarımını gerçekleştirdik. Sistem, internet tabanı ile entegre olarak bir merkezden hizmet verecek şekilde hazırlanmıştır. Bu Projenin ardından, devamı niteliğinde olan “Bulut Tabanlı Verim Görüntüleme, Haritalama ve Takip Sisteminin (ülkemizde kullanılan biçerdöverler için) Geliştirilmesi Projesi” de yürütülmektedir. Bununla da hasatta dane kaybının önüne geçilerek ekonomiye kazandırılacaktır.
 
Öte yandan, “Bağcılığa Uygun Tarımsal Otonom Robot Tasarımı (RoboTAGEM)” için atölye çalışmalarına başladık. “Tarla Tarımında Kullanılmak Üzere Otonom İlaçlama Robotu” atölye ve yazılım çalışmalarında son aşamaya geldik. Bunlara ek olarak, 27 Ekim 2016 tarihinde kurulan ve 3. Fazı yürütülen Akıllı Tarım Platformu icra kurulunda kuruluş gününden bu yana yer almaktayız.  Özetle “Çiftçimizin Kadim Bilgisini Teknolojiye Dönüştürmek” için çalışmalarımıza son hızla devam etmekteyiz.

akıllı tarım