OCAK-ŞUBAT 2022 / RÖPORTAJ

PERGEM’den “yönetici el kitabı”


Müge ÇEVİK - Neslihan AKTAŞ    

03.02.2022 


Kamu sektöründe yöneticilerin iş ve işlemlerini gerçekleştirirken yararlandıkları yol haritası niteliğindeki mevzuat konuları, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından “Yönetici El Kitabı” olarak bir araya getirildi. Yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilere yardımcı olması amacıyla hazırlanan kitap setinin fikir mimarı Personel Genel Müdürü Adem Dinç’e konuya ilişkin sorularımızı yönelttik. Dinç, hem bu setin hazırlanması sürecini anlattı hem de Genel Müdürlük faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki ilk yılınızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Kültür ve Turizm Bakanlığında Personel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayken Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Bey’in Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atanmamı uygun görmesiyle 7 Ocak 2021 tarihinde fiilen buradaki görevime başladım. Bir yıllık geçen zaman içerisinde hem mevzuat değişiklikleri hem teşkilatlanmada yapılan değişikliklerde, personel eğitimleri ve personelimizin ihtiyaç duyduğu her konuda sahada olmayı, bakanımızın talimat buyurduğu üzere sahada ve sahada görev yapan uç personelimizin yanında olmayı kendimiz için bir görev bir prensip bildik.  
 
Yönetici El Kitabı’nı hazırlama fikri nasıl oluştu? Bu çalışmanız hakkında bilgi verir misiniz? 
Bu bir gönül işi. Hiç kimse böyle bir çalışmanın talimatını vermedi. Ben Devlet Personel Uzmanı kökenliyim. Devlet Personel Başkanlığında “Devlet Teşkilatı El Kitabı” hazırladım. Geçmişimde böyle bir mevzuat bazlı yetişmişlik dönemim bu noktada bize yardımcı oldu, ışık tuttu. Hazırlamış olduğumuz Yönetici El Kitabı da yine hem Bakanlığımızın hem de Bakanlığımız dışındaki tüm kamu personelinin en çok ihtiyaç duyacağı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 1, 2, 3 ve 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Yazışma Usul ve Esasları ile Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Yasası da dahil olmak üzere yöneticilerimizin en çok ihtiyaç duyacağı mevzuatı bir set halinde hazırladık. Güzel bir mevzuat çalışması oldu. 
 
Biz işin fikrini, mutfak kısmını gerçekleştirdikten sonra dizgi yayın aşamalarında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığımızın iş birliği ve destekleriyle bu hizmetimiz gerçekleşti. Zaten Eğitim ve Yayın Dairemizi her zaman hizmetlerimizde yanımızda görüyoruz. Biz ailenin müstakil birimleri olarak devamlı iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Beş bin civarında basımını gerçekleştirdiğimiz bu mevzuat setimizi Bakanlığımızın dışındaki tüm kamu kurumlarına, üst düzey yöneticilere de Bakanımızın hediyesi olarak takdim ettiğimiz zaman çok büyük bir teşekkür ve memnuniyetle geri dönüşleri oluyor.   

Haber Görseli

Devlet Personel Başkanlığı kökenli bir yönetici olmanız dolayısıyla birçok kamu kurumunun kuruluş aşamalarında görevleriniz oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatına ve personel yapısına ilişkin neler söylersiniz? 
Tarım ve Orman Bakanlığı 17 bakanlık içerisinde sayısal olarak ilk beş bakanlık içerisinde. Görev olarak da en önemli bakanlıklar içerisinde. Köyde, ilde, ilçede, kasabada, gıdadan tarıma ve hayvancılığa, havadan suya her tarafta görev verilmiş bir bakanlığız. Bu hizmetlerin sevk ve idaresi kolay değil; yönetilebilirliği kolay değil. Bunun için bizim amir arkadaşlarımızın yetkinliği öne çıkıyor. Kariyerim Devlet Personel Uzmanlığı; mektebinde yetiştim ve şimdi de sahasında görev yapıyorum.  Teori ve pratiği birleştirerek, ekip arkadaşlarımızla güzel hizmetler yapmayı planladık. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilat bazında baktığımız zaman 12 ana hizmet birimi genel müdürlüğü, 4 bağlı kuruluş genel müdürlüğü, 6 tane kamu iktisadi teşebbüsü ve taşrada doğrudan merkeze bağlı 158 tane kuruluş müdürlüğü ki buralar tam bir akademik bilgi üreten, hizmet üreten teşkilatlarımız. Böyle güzel bir değer başka hiçbir bakanlıkta yok. 

Haber Görseli

Personel Genel Müdürlüğü saha çalışmaları hakkında da bilgi verir misiniz? 
Yedi bölgemizde il müdürleri, il müdür yardımcıları, kuruluş müdürleri,  bölge müdürleri ve bölge müdür yardımcıları olmak üzere toplantılar yaparak, taşradaki yöneticilerimizin sorunları, ihtiyaçları ve taleplerini tespit ettik. 11 Ocak’ta başlayan uzaktan istişare toplantılarımızı 19 Ocak’ta tamamladık ve bunu bir rapor haline getirerek Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2021 yılındaki yol haritasını belirledik. 
 
Sahadan aldığımız ve ihtiyaç duyulan bu istişare eğitim programlarını yüz yüze gerçekleştirmeye başladık. İlk toplantımızı Muğla ilimizin Fethiye ilçesinde yaptık. İkincisini Erzurum’da üçüncüsünü de Mersin Alata teşkilatımızda gerçekleştirdik. Tabii bu eğitimleri yaparken tamamen iç kaynaklarımızdan, eğiticilerimizden faydalandık. Başta kendim olmak üzere, alanında yetkin arkadaşlarımızdan bu eğitimlerimizde faydalanıyoruz. Yani bire bir yüz yüze eğitimlerimizi taşrada gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında da Mart ayından itibaren istişare ve eğitim programlarını devam ettireceğiz.

PERGEM