EYLÜL-EKİM 2022 / RÖPORTAJ

Baharat tebliği yenilendi


Murat ÖZKAN    

18.10.2022 


Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (No: 2022/7) Nisan ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 31/12/2023 tarihinden sonra, bu Tebliğ'e aykırı ürünler piyasada bulunamayacak. Bu Tebliğ ile eski tebliğ arasındaki farklar, sektöre hangi yeniliklerin getirildiği, baharat tekniğine uygun ve hijyenik şekilde baharat üretilmesi, işlenmesi gibi kriterler konusunda bilgi almak için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığından Tarım ve Orman Uzmanı Ahmet GÜNGÖR’e sorularımızı yönelttik.

Baharat nedir? Hangi ürünler baharat sayılmaktadır?
 
Baharat kısaca “Gıdalara renk, tat, koku ve lezzet vermek için kullanılan bitkisel ürünler” olarak tanımlanabilir. Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği'nde yer alan tanımıyla baharat, “Çeşitli bitkilerin tohum, tomurcuk, çekirdek, meyve, çiçek, kabuk, kök, gövde, rizom, yumru, yaprak, sap, soğan gibi kısımlarının kurutulup; bütün halde ve/veya ufalanması ve/veya öğütülmesi ile elde edilen, gıdalara renk, tat, koku ve lezzet vermek için kullanılan ürünlerdir”.
 
Baharatla ilgili bugüne kadar yazılmış olan en kapsamlı bilimsel yayın olan “Baharat” kitabında değerli hocamız Prof. Dr. Attila Akgül’ün belirttiği gibi bir ürünün baharat olarak kabul edilebilmesi için bazı hususlar dikkate alınmaktadır. Bunlar:
 
 • Gıdalarda kullanılmalıdır. Baharata benzer nitelikleri taşıyan fakat gıdalarda kullanılamayan ürünler baharat sayılmazlar. Örneğin uçucu yağ içeren bazı bitkiler.
 • Kullanım amacı gıdalara renk, tat, koku veya lezzet vermektir. Ayrıca gıdaları muhafaza da ikincil amaç olabilir. Bitkisel çaylar, takviye edici gıdalar, hastalıklardan korunmak veya tedavi amacıyla kullanımlarda, bitki artık baharat tanımı dışında kalmaktadır.
 • Bitkisel ürünlerdir. Hayvansal veya inorganik kökenli maddeler baharat değildir. Misk, amber, tuz gibi.
 • Bitkilerin herhangi bir kısmı kullanılabilir. Tohum, tomurcuk, çekirdek, meyve, çiçek, kabuk, kök, gövde, rizom, yumru, yaprak, sap, soğan gibi.
 • Bitkinin taze olarak tüketimi baharat olarak kabul edilmez. Baharat olarak kabul edilmesi için kurutulması gerekir. Yaş halde maydanoz, dereotu, soğan gibi.
 • Tek başına temel gıda değillerdir.
 • Tüm veya öğütülmüş olarak; tek başına veya karışım şeklinde kullanılabilirler. Örneğin çörekotu bütün olarak, tarçın ise öğütülerek kullanılır. Çoğu baharat tek başına kullanılabilir ancak köri bir baharat karışımıdır.
 • Tat, koku veya renk maddelerince yoğun olmalıdırlar.
 • Teknolojik gereklerin dışında herhangi bir madde katılmamış veya içerisinden herhangi bir madde alınmamış olmalıdır.
 • Ülkemiz baharat üretiminde çeşitlilik açısından önemli bir yere sahip. Baharat Tebliğinden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Bu Tebliğ hangi ürünleri kapsamaktadır?
 • Türkiye baharat üretimi ve tüketimi açısından çok önemli bir ülkedir. Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, baharatın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.
 • Baharat Tebliği ilk olarak 2000 yılında yayımlandı, güncel gelişmeler, uluslararası mevzuat ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2013 yılında ve en son 19 Nisan 2022 tarihinde güncellendi. Baharat Tebliği öncesinde de baharatla ilgili düzenlemeler 1952’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü'nde yer almaktaydı.

Haber Görseli

Ülkemiz baharat üretiminde çeşitlilik açısından önemli bir yere sahip. Baharat Tebliğinden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Bu Tebliğ hangi ürünleri kapsamaktadır?
 
Türkiye baharat üretimi ve tüketimi açısından çok önemli bir ülkedir. Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, baharatın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.
 
Baharat Tebliği ilk olarak 2000 yılında yayımlandı, güncel gelişmeler, uluslararası mevzuat ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2013 yılında ve en son 19 Nisan 2022 tarihinde güncellendi. Baharat Tebliği öncesinde de baharatla ilgili düzenlemeler 1952’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü'nde yer almaktaydı.
 
TEBLİĞ ÜLKEMİZDE YOĞUN TÜKETİMİ OLAN 51 ADET BAHARATI KAPSIYOR
 
Dünyada baharat amaçlı kullanılan 300’den fazla ürün bulunmaktadır. Ancak Baharat Tebliği ülkemizde yoğun tüketimi olan 51 adet baharatı kapsamaktadır. Tebliğ kapsamında yer alan baharatlar; Ada çayı, Anason, Ardıç, Aspir çiçeği, Biberiye-kuşdili, Cedvar, Çam fıstığı, Çemen, Çörekotu, Çörtükotu, Defne yaprağı, Dereotu, Fesleğen, Frenk kimyonu, Hardal, Haşhaş, Hindistan cevizi, Kakule, Karabiber (Beyazbiber-Akbiber, Karabiber, Yeşil karabiber), Karanfil, Kebabiye, Kekik, Kırmızıbiber (Toz kırmızıbiber, Pul kırmızıbiber, İpek pul kırmızıbiber, İsot), Kırmızı karabiber, Kimyon, Kişniş, Limonotu, Kuşüzümü, Mahlep, Maydanoz, Melisa-oğulotu, Mercanköşk, Meyankökü, Muskat (küçük hintcevizi), Nane, Reyhan, Rezene, Safran, Salep, Sarımsak, Soğan, Sumak, Susam, Tarçın, Tarhun, Vanilya, Yenibahar, Zahter (karabaş kekik), Zencefil, Zerdeçal’dır.
 
Bu 51 baharatın haricinde baharat karışımları da bu Tebliğ'in kapsamındadır. Ancak baharat ile birlikte nişasta, un, maya özütü gibi baharat harici bileşenler de içeren tavuk harcı, köfte harcı ve benzeri harç ve karışımlar bu Tebliğ kapsamında yer almamaktadır.
 
Tebliğ’de ilgili ürünlerin tanımlamaları yapılmış ve bitkilerin bilimsel isimleri verilmiştir. Ayrıca Tebliğ’de ürün özellikleri belirlenmiş, hijyen, ambalajlama ve etiketleme gibi özel bazı hükümlere yer verilmiştir. Tebliğ’in ekinde ise baharatların sahip olması gereken fiziksel ve kimyasal özelliklere dair tablolar ile ambalajsız baharat satışında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları yer almaktadır.
 
Yurt dışından ithal edilen ürünlere yönelik nasıl bir prosedür uygulanmakta? Bu ürünlerin satış standartları var mı?
 
Yurt dışından ithal edilen ürünler de aynı yurt içinde üretilen ürünler gibi Baharat Tebliğ'ine ve diğer gıda mevzuatımıza uygun olmak zorundadır. İthalat aşamasında ürünler ve ürünlere ait bilgi ve belgeler Bakanlığımızca kontrol edilmekte, numuneler alınmakta, mevzuatımıza uygun olan ürünlerin yurda girişine izin verilmektedir.
 
Eski tebliğle, yeni tebliğ arasında nasıl farklar  var? Bu tebliğle sektöre nasıl yenilikler getirildi?
 
Yeni Tebliğin yayımı öncesinde uzun bir hazırlık, değerlendirme ve çalışma sonucunda, Codex Alimentarius ve başta Avrupa Birliği mevzuatı olmak üzere uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak Tebliğ taslağı hazırlandı.
Hazırlanan taslak Bakanlığımız internet sitesinde tüm paydaşların görüşüne açılmış üreticiler, tüketiciler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alındı ve gelen görüşler değerlendirildi. Yeni Tebliğde bazı baharatların tanımları ve ürün özellikleri güncellendi ve bazı yeni ürünler eklendi.
 
Ülkemiz için önemli bir ihraç ürünü olan ve kültürel yetiştiriciliğinin en fazla Denizli ilimizde yapıldığı Origanum cinsi kekikler, kekik tanımının içerisine alındı. Kekiğin aromatik yönden zenginliğini gösteren uçucu yağ miktarı yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkarıldı. Bunun dışında zahter, limonotu, ipek pul kırmızıbiber, yeşil karabiber tanımları ve ürün özellikleri Tebliğ'e eklendi. Köri ile ilgili hükümler de ilk defa Tebliğ' e eklenmiştir. Köri, bir baharat karışımı olup köri ve diğer baharat karışımları nişasta gibi dolgu maddeleri içermeyecek, rutubet oranı yüzde 15’ten, tuz oranı ise yüzde 5’ten fazla olamayacaktır.

Haber Görseli

ULUSLARARASI KABUL GÖREN KRİTERLERE UYUMLU BİR TEBLİĞ HAZIRLANDI
Baharat ile ilgili uluslararası mevzuat çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
 
Baharatla ilgili en önemli mevzuat çalışmaları Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda faaliyet gösteren Uluslararası Gıda Standartları olarak tanımlayacağımız Codex Alimentarius kapsamında yapılmaktadır.
 
Codex Alimentarius Standartları kapsamında, baharat ürünlerinde aflatoksin, ağır metal gibi bulaşanlar veya bitki koruma ürünü kalıntısı gibi gıda güvenilirliği hususlarında limit düzenlemelerini içeren yatay standartlar ile bazı ürünlerin özelliklerini belirleyen ürün standartları bulunmaktadır.
 
Baharata ilişkin özel standartların hazırlandığı Baharat ve Mutfak Bitkileri Komitesi ilk olarak 2013 yılında kuruldu. Komitenin standart hazırlanması için ilk gündemine aldığı ürünlerden birisi de ülkemiz tarımı ve ihracatı için çok önemli bir ürün olan kekik (Oregano) olmuştur. Oregano standardı hazırlık çalışmaları komitenin 5 ayrı toplantı dönemi boyunca devam etmiştir. Codex Alimentarius temas noktası olan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Oregano standardı hazırlık çalışmaları yakından takip edilmiştir. Standardın hazırlanmasıyla görevli olan Elektronik Çalışma Grubu başkanlığı üç dönem boyunca Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüştür. Komitede, ülkemiz Başkanlığında hazırlanan standart, 2021 yılında yapılan Codex Alimentarius komisyon toplantısında kabul edilmiş ve Oregano standardı yayımlanmıştır.
 
Komite tarafından Oregano standardı dışında bugüne kadar yayımlanan diğer baharat standartları ise Karabiber-Akbiber-Yeşil Karabiber, Thyme (Kekik), Kimyon, Zencefil, Karanfil, Fesleğen ve Sarımsaktır.
 
Avrupa Birliği’nde de bulaşanlar ve pestisit gibi yatay mevzuatta, baharat ürünleriyle ilgili düzenlemeler mevcuttur. Baharatın kalite kriterlerine dair birçok ülkede olduğu gibi Avrupa Birliğinde de zorunlu bir mevzuat bulunmamaktadır. Ancak ESA (Avrupa Baharatçılar Birliği) tarafından hazırlanan standartlar ticarette büyük ölçüde dikkate alınmaktadır.
 
ABD’de de Avrupa Birliğinde olduğu gibi, kalite kriterleriyle ilgili zorunlu bir mevzuat bulunmamakta ancak ASTA (Amerikan Baharatçılar Birliği) standartları ticarette firmalar tarafından genel kabul görmektedir. Baharat Tebliği’nin hazırlanması sırasında da Codex Alimentarius, ESA ve ASTA standartlarından faydalanılmış ve mümkün olduğunca uluslararası kabul gören kriterlere uyumlu bir Tebliğ hazırlanmıştır.
 
Bakanlık baharat denetimleriyle ilgili neler yapmaktadır?
 
Bakanlığımız uzun yıllardan beri baharat ürünleriyle ilgili gıda güvenilirliği ile taklit ve tağşişe ilişkin denetim programları yürütmektedir. Rutin denetimlerimiz yanında, Genel Müdürlüğümüzce ve il müdürlüklerimizce ayrı ayrı hazırlanan yıllık denetim planı çerçevesinde numuneler alınmaktadır. Bunların yanında gıda güvenilirliğinin temini ve devamlılığı ile taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla çalışmalarımızın sürekli devam ettiğini belirtmek isterim.
 
“BAHARAT ÇALIŞMA GRUBU”
 
Ayrıca, 2021 yılı içerisinde baharatta taklit tağşişin önlenmesi, sahada yaşanan problemlerin tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız merkez ve taşra personelinden oluşan bir “Baharat Çalışma Grubu” kuruldu.
Çalışma grubu faaliyetleri kapsamında Ankara, İzmir, Manisa, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde çok sayıda baharat işletmesi ve tarla ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler sonrası sektör ve ürünlerle ilgili tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilerek düzeltici faaliyetlerin ve gerekli denetim programlarının uygulanmasına başlanmıştır.
 
Bu doğrultuda baharatla ilgili sektörümüze yön verecek yeni kılavuzlar hazırlamayı hedeflemekteyiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da baharatla ilgi güncel gelişmeleri yakından takip ettiğimiz bilinmelidir.

Baharat kekik tebliğ hijyen kodeks