TEMMUZ-AĞUSTOS 2023 / HAYVANCILIK

Nitelikli damızlık ihtiyacını damızlık düve yetiştirme merkezleri sağlıyor


Hülya OMRAK    

27.10.2023 


Ülkemizin hayvan varlığına önemli katkı sağlayan Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri 2016 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. 26 ilde tamamlanan projelerle hizmet veren merkezler, genetik değerleri iyileştirilmiş, hastalıktan ari hayvanların yetişmesine olanak sağlıyor. Bu merkezlerle ilgili merak ettiklerimizi Hayvancılık Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkanı Ahmet Özden'e sorduk.

Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri ne zaman faaliyete geçti? Bu merkezlerle ne amaçlandı?
 
Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri Bakanlar Kurulunun 27 Haziran 2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında faaliyetlerine başladı.
 
Ülkemizin son yirmi yılda hayvancılıkta uyguladığı destekleme ve politikalar, özellikle son yıllarda hayvan varlığında ve hayvansal üretimde önemli artışlar yaşanmasını sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık politikalarında, hayvan varlığı ile birlikte verimlilik ve birim hayvandan alınan ürün (et, süt, buzağı) artışları hedefleniyor. Bu kapsamda da öncelikle hayvancılıkta genetik kapasitenin arttırılması önemli hâle geliyor. Nitelikli damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması ve işletmelerin sürü yenileme ve yeni işletme kurulumlarında damızlık ihtiyaçlarını karşılamak için Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri çok önemli hâle geliyor.
 
26 DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ AÇILDI
Bugüne kadar kaç Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi açıldı? En çok nerelerde var?
 
Bugüne kadar ülkemizde 26 Damızlık Düve Merkezi açılarak faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda 16 ilde ahır yapımı ve hayvan alımına, 10 ilde de hayvan alımına Tarım ve Orman Bakanlığı 45 milyon TL hibe sağladı.
 
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Erzincan, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Osmaniye, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 26 ilde proje tamamlandı.

Haber Görseli

ÜLKEMİZİN NİTELİKLİ DAMIZLIK İHTİYACINI KARŞILIYOR
Damızlık Düve Merkezleri ile istenilen hedefe ulaşıldı mı?
 
Damızlık Düve Merkezleri ülkemizin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması, hayvancılığın genetik değerinin artırılması ile kısa ve orta vadede gerek et gerekse süt verimlerinde artış sağlanması ve işletmelerin damızlık düve ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla kuruldu. Damızlık Düve Merkezlerinin kurulu kapasitesi yaklaşık olarak 30 bin baş. Kuruldukları günden bugüne faaliyetlerine devam eden merkezler, sürekli hayvan giriş çıkışları ile kuruldukları illerin ve bölgelerin nitelikli damızlık ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
 
BİRİM HAYVANDAN ALINAN VERİMİN ARTMASINA KATKI SAĞLIYOR
Kırmızı et talebinin karşılanmasında bu merkezlerin katkısı ne boyutta?
 
Damızlık düve merkezlerimiz mevcut işletmelerimizdeki sürülerin nitelikli damızlık ihtiyaçlarını karşılayarak genetik değerlerinin artmasına katkı sunuyor. Bu da gerek süt üretiminde gerekse kırmızı et üretiminde birim hayvandan alınan verimin artmasına olanak sağlıyor.
 
Damızlık düve merkezlerimiz gerek yurt içinden gerek yurt dışında temin ettikleri tohumlama yaşına gelmemiş 4-15 aylık dişi hayvanları alarak tohumlamakta ve 3-7 aylık gebe düve olarak illerinde veya bölgelerinde bulunan damızlık işletmelerine satmaktadırlar. Bu süreç hem orta ve uzun vadede verimlilik artışı hem de yetiştiricilerimizin nitelikli damızlık materyal ihtiyaçlarını yurt içinden karşılamalarını sağlayacaktır.
 
HİBE DESTEĞİ YÜZDE 50’YE YÜKSELTİLDİ
Damızlık Düve Merkezlerine verilen hibe destekleri devam ediyor mu? 
 
Damızlık Düve Merkezlerimiz Bakanlığımız tarafından sağlanan yüzde 50 hibe destekleri ile kuruldu ve faaliyetlerine başladı, bu kapsamda sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri için önemli bir başlangıç gerçekleşti.
 
Bakanlığımız tarafından 2017 yılından itibaren uygulanmasına başlanan düve alım desteğinde söz konusu merkezlerden hayvan temin edilmesi durumunda yüzde 40’a kadar hibe desteği uygulanıyordu, 2022 yılında yapılan değişiklikle hibe desteğinin oranı yüzde 50 oranına yükseltildi.
 
Bu merkezlerin ülke ekonomimize sağladığı katkıdan da bahseder misiniz?
 
Hayvancılık sektörü ülkemizde artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rol oynayan sektörlerden. Ayrıca tarıma dayalı sanayi aracılığı ile millî gelir, ihracat ve istihdama katkı sağlıyor.

damızlık düve