TEMMUZ-AĞUSTOS 2023 / KAPAK KONUSU

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

30.10.2023 


Yeni başlayanlar için kümes hayvanları yetiştiriciliğinin esasları, Özel gıdalar,Çiftlik hayvanlarının yemleri ve beslenmesi

Haber Görseli

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ESASLARI
 
Dünyada özellikle son yıllarda artan nüfusa paralel olarak insanın temel ihtiyacı olan protein, kümes hayvanları yetiştirmenin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu gerçeklik aynı zamanda üretim faaliyetlerinin çoğalması ve hızlı sonuç vermesi adına yanlış ve kaliteyi düşüren uygulamaların da artışına neden olmuş bu da doğal olanın arayışına sevk etmiştir. Kitabın özünü teşkil eden bu ana sebeple beraber üreticiye ışık tutmayı hedeflemenin yanında kitap; son yıllarda kümes hayvancılığı yetiştiriciliğine hobi olarak başlayan, kendisinin ve çevresinin et ve yumurta ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye gelen insanlara da bir kılavuz olmayı amaç edinmiştir. Kitapta kümes hayvanları yetiştirenlerin yapması ve uyması gereken kaideler yazar tarafından kısa ve öz bir şekilde izah edilerek üreticilere, meraklısına, icraata geçmek isteyenlere yol gösteriyor. 160 sayfadan oluşan kitap Dorlion Yayınevinden çıkmış. 

Haber Görseli

ÖZEL GIDALAR
 
Gıda konusunda uzman bir akademisyen tarafından kaleme alınan kitapta; temel gıdalar kategorisine de girebilecek özel gıdalar, başlıklar ve açıklamalar hâlinde yer alıyor. Her kesimden okuyucunun anlayabileceği sade ve anlaşılır bir dilin kullanıldığı kitap; şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, kakao ve çikolata, geleneksel ürünler, fermantasyon ürünleri, baharatlar olmak üzere yedi bölümden meydana geliyor. 
 
Bu bölümlerde bahsi geçen gıda maddelerinin temel özellikleri, içerikleri hakkında verilen ayrıntılı bilgilerin yanında okuyucuya gıdaların bilinmeyen pek çok yönünü de öğretmeyi amaçlayan kitap, Sidas Yayınlarından çıkmış.

Haber Görseli

ÇİFTLİK HAYVANLARININ YEMLERİ VE BESLENMESİ
 
Dört kısımdan oluşan kitap yoğun ve ayrıntılı içeriğiyle özellikle yetiştiriciler, üreticiler ve ilgilenenler için kapsamlı güncel bir kaynak niteliği taşıyor. Her bölümünü akademisyen uzman bir ekibin Türkçeye çevirdiği çalışmada; çiftlik hayvanlarının beslenmesi, çiftlik hayvanlarının yemleri, çiftlik hayvanı türleri, diğer evcil türlerin beslenmesi ana konuları altında, geviş getiren hayvan türlerinin mide bağırsak kanal tipi ile beslenme ve yem tipi arasındaki ilişki bilimsel veriler ışığında okuyucuya aktarılıyor. Bununla beraber, çeşitli sindirim sistemlerinin sınıflandırması yapılmak suretiyle farklı çiftlik hayvanları ve kuş türleri de ele alınarak bunlardaki sindirim kanallarının özellikleri ve işlevinden yola çıkılıp beslenmede kullanılan yemlerin yem ham maddelerinin, yem katkı maddelerinin özelliklerinin önemini ve yem işleme usullerini anlatarak çiftlik hayvancılığına kılavuzluk eden kitap, 724 sayfadan oluşuyor ve Nobel Akademik Yayıncılıktan çıkmış. 

kümes hayvanları yetiştiricilik Özel gıdalar Çiftlik hayvanları yem beslenme