EYLÜL-EKİM 2022 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

19.10.2022 


Çay kıtabı,Türkiye’nin geleneksel peynirleri piyasa yapisi ve coğrafi işaretleme, Fındık

Haber Görseli

ÇAY KİTABI
 
Deneme, edebiyat, felsefe dallarında pek çok kitap kaleme almış olan Japon bilim insanı ve yazar, ‘Çay Kitabı’ adlı bu eserinde; tüm insanlığın hayatında var olan çayın kazandığı anlamı ve çayı, felsefî dönüşümle ona estetik bir ibadet tarzı kazandırılan değer olarak görüyor ve bu görüş temelinden yola çıkıp sanatsal bir bağ kurarak anlatıyor bizlere. 
 
Çaya, tasavvur edebileceğimiz tanımlar dışında bambaşka bir anlam ve kutsiyet atfeden yazar, okuyucuya güzel, sanatlı ve yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Kitapta çay şöyle tasvir ediliyor:
 
‘Çayın tadında, onu karşı konulmaz yapan ve idealleştiren sinsi bir cazibe vardır. Onda ne şarabın kibri vardır ne kahvenin bencilliği ne de kakaonun yapmacık masumluğu.’ 
 
Çınar Yayınlarından çıkan kitap 104 sayfadan oluşuyor.

Haber Görseli

TÜRKİYE’NİN GELENEKSEL PEYNİRLERİ PİYASA YAPISI VE COĞRAFİ İŞARETLEME
 
Kitapta, kültürel zenginlik ve medeniyetimizin göstergelerinden geleneksel peynirlerin önemine ve korunmasına vurgu yapılarak Türkiye’ye has peynirler içinden en bilinen ve tercih edilen çeşitlerinin hangi hayvan sütünden mâmül olduğu incelenerek okuyucuyla paylaşılıyor. Dünyaya açılımı da değerlendirilen geleneksel peynirlerimizin, coğrafi işaret almış olanları ve ayırt edici özellikleri açıklanıyor. Türkiye’nin sahip olduğu peynir çeşitliliğinin ana sebebi olan hayvancılık ve süt inekçiliği konusunun önemini hatırlatan kitap, coğrafi işaretli peynirlerin korunmasının da özel önemine dikkatleri çekerek coğrafi işaretli (Cİ) peynirlerde tescil sahibi organizasyonların da listesini veriyor. Sorunlar ve öngörüler, kaynakça kısmı ile Türkiye’deki peynirlerin illere göre dağılım çizelgesiyle tamamlanmış kitap, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarından Ziraat Mühendisi Kürşad Albayrak tarafından hazırlanmış olup Ekin Yayınları’ndan çıkmış.

Haber Görseli

FINDIK
 
Ülkemiz tarım ürünleri içerisinde en çok ihraç edilen ürünlerden biri olan ve aynı zamanda iyi bir peyzaj bitkisi fındıkla ilgili uzman bir akademisyen tarafından yazılmış olan bu kitapta; fındık bitkisinin besin içeriğinden ekolojik isteğine, kullanım alanlarından sistematiğine değinilerek açıklamalar yapılıyor. Yedi bölümden oluşan kitabın ikinci bölümünde; çiçek, meyve özellikleri, fındığın çeşitleri ve çoğaltma teknikleri anlatılmış. Fındık bahçesi nasıl kurulur, dikim sistemi ne şekilde olmalıdır sorularına cevap verilen bölümlerle birlikte; budama, gübreleme, sulamanın nasıl olması gerektiği, hastalık ve zararlılar, yabancı otlar ve mücadele yöntemleri ile hasat, depolama, ürünü muhafaza ortamı, fındığın ticareti, pazarlanması ve fındığın takvimiyle sonlandırılıyor. Özellikle fındık yetiştirmek isteyenler ve hal-i hazırda fındık üreticiliği yapanlar için rehber niteliğindeki kitap, tüm ziraat mensupları ve öğrencileri için önem taşımakta olup Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanmış ve 174 sayfadan oluşuyor. 

Çay kıtabı Türkiye geleneksel peynir coğrafi işaretleme Fındık