Eski çağlardan günümüze çarığın dönüşümü: Yemenicilik

MART-NİSAN 2024 / EL SANATLARI
Yemeni; kadim dönemlerden beri varlığı bilinen, bilhassa sıcak iklimlere özgü, isminden de anlaşılacağı üzere Yemen’den Anadolu’nun güney bölgelerine ...

Hilal DOĞAN 

Güzel yazma sanatı: “kaligrafi”

OCAK-ŞUBAT 2024 / EL SANATLARI
Güzel yazı manasına gelen kaligrafi sözcüğü, Eski Yunanca “kalos>kalli”(güzel) sözcüğü ile Fransızca’daki “graphie” (yazı, çizgi) sözcüğünün birleşmes...

Hilal DOĞAN 

Kırkyama sanatı

KASIM-ARALIK 2023 / EL SANATLARI
İnsanlık tarihinde gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kumaşla başlar giysinin, süslenmenin ve kumaşa dair el sanatlarının yolculuğu. Tarihin i...

Hilal DOĞAN 

Deniz kabuklarının sanatla buluşması

EYLÜL-EKİM 2023 / EL SANATLARI
Sedef sanatı, sedef kakma, sedefkâri olarak adlandırılan bu sanatı geleneksel hâline sadık kalarak kendine özgü bir tarzda sürdürmeye çalışan Sedefkâr...

Hilal DOĞAN 

Taşların egzotik sanatı: Mozaik

TEMMUZ-AĞUSTOS 2023 / EL SANATLARI
İnsan, yaratılışından gelen ihtiyaç, arayış ve lisan gereği doğada kendisinden evvel var olan öğelerle, uyum içinde yaşamayı öğrenmiş, doğa aracılığı...

Hilal DOĞAN 

Türk Kâğıt Oyma Sanatı: Kaat’ı

MAYIS-HAZİRAN 2023 / EL SANATLARI
Kâğıdın hikâyesiyle başlar bu az bilinen sanatın hikâyesi de… Kâğıdı ilk kullanan Türk kavmi Uygurlarla başlayan bu sanat, günlük hayatın içinden bir ...

Hilal DOĞAN 

Hayvancılıkla başlayan bir meslek: "Çan yapım ustalığı"

OCAK-ŞUBAT 2023 / EL SANATLARI
Hayvancılık var olduğundan beri toplumların günlük yaşamı da ona göre şekil almış, hayvancılıkla uğraşmanın ve doğayla iç içe olmanın mecbur kıldığı b...

Hilal DOĞAN 

Filiz ERYILMAZ 

Bir medeniyet sembolü kaşığın geçmişi ve el yapımı kaşık ustalığı

KASIM-ARALIK 2022 / EL SANATLARI
Yemek yeme araçlarımızın başı hükmünde diyebileceğimiz kaşık, günlük yaşantı içinde belki de hiçbirimizin aklına gelmeyen önemli bir ayrıntı. ...

Hilal DOĞAN 

Ocaklarımızdan başlayan gelenek ‘taş fırın’

EYLÜL-EKİM 2022 / EL SANATLARI
Kültürümüzde "ocak"la başlar fırının hikayesi de. Fırınların ana atası diye de tabir edebileceğimiz ‘ocak’ ismi, köken olarak öz Türkçedir ve 1000 yıl...

Hilal DOĞAN 

Sabrı çeken taneler

TEMMUZ-AĞUSTOS 2022 / EL SANATLARI
İnsanın var olalı beri sabır dilemek için çektiği, kimi zaman içinden bir şeyler okuduğu ve rahatlamaya çalıştığı bir vasıtadır tespih. Geçmişi eski z...

Günlük ihtiyaçtan hâsıl olan eski bir meslek: Kalaycılık

MAYIS-HAZİRAN 2022 / EL SANATLARI
Anadolu günlük yaşamında kullanılan en eski malzemelerden biri olarak tanıdığımız ve aynı zamanda bir kimya terimi olan kalay; gümüş renginde, bakır k...

Hilal DOĞAN 

Kalemin dili: Hüsn-ü Hât

MART-NİSAN 2022 / EL SANATLARI
Arapça, çizgi, yazı anlamına gelen hât kelimesine ilk defa, bilinen yazılı kaynaklar arasında, İslami Türk edebiyatının ilk eseri olan Kutadgu Bilig’d...

Hilal DOĞAN 

Bir Osmanlı başkenti sanatı: Edirnekâri

OCAK-ŞUBAT 2022 / EL SANATLARI
Edirnekâri, Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’dan önceki başkenti ve Evliya Çelebi’nin, 1653 senesinde gezmiş olduğu, Osmanlı şehirlerinin en büyükle...

Hilal DOĞAN 

El yazmalarının altınla bezendiği bir osmanlı saray sanatı: Tezhip

KASIM-ARALIK 2021 / EL SANATLARI
Tezhip, Arapça yaldızla süsler yapma manasında olup köken olarak dahab (altın) sözcüğünden gelmektedir. Tezhip sözcüğünün ifade ettiği süsleme, altınl...

Hilal DOĞAN 

Türk cilt sanatı

EYLÜL-EKİM 2021 / EL SANATLARI
Orta Asya’dan Batı Asya’ya, Anadolu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan ve Avrupa’ya da etki eden Türk cildi, oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Arapça ...

Hilal DOĞAN 

Gölge ve perspektiften arınmış sanat: Minyatür

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 / EL SANATLARI
Minyatür, çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resim sanatı manasına gelir. Fransızca kökenli minyatür sözcüğü, Latince, "kırmızı ile boyamak" anlamına ge...

Hilal DOĞAN 

Suya nakşedilen sanat

MAYIS-HAZİRAN 2021 / EL SANATLARI
İlk olarak Türkistan’da ortaya çıkan, Çağatay Türkçesi’ndeki "ebre" sözcüğünden yayılan ve Farsça’da bulut manasına gelen, kadim sanatkârları tarafınd...

Hilal DOĞAN 

Bir Anadolu çalgısı bağlamanın yapım öyküsü

MART-NİSAN 2021 / EL SANATLARI
Göktürklerden günümüze kadar gelen milli çalgı “kopuz”un Anadolu’da yeniden doğmuş hali diyebileceğimiz bağlama, genel adıyla saz: kiraz ağacının kabu...

Hilal DOĞAN 

Tarihe tanıklık eden kadim zanaat: Dericilik

OCAK-ŞUBAT 2021 / EL SANATLARI
Kâğıdın icadına kadar uzunca bir süre yazı malzemesi olarak kullanılan deri, insanlık tarihinde tekstilden de önceye dayanır....

Hilal DOĞAN 

Bir Anadolu yaşam geleneği:Bakırcılık

KASIM-ARALIK 2020 / EL SANATLARI
Doğada saf olarak bulunabilen nadir metallerden ve maden mühendisliğinin konu alanlarından biri olan bakır, iletkenliği çok iyi, kolay işlenebilir ve ...

Hilal DOĞAN 

Keten bezine işlenen geleneğimiz, kanaviçe

EYLÜL-EKİM 2020 / EL SANATLARI
Yünün eğrilmesiyle başlar ipliğin hikayesi. Sonra ketenin, pamuğun, ipeğin ipliğe dönüşmesiyle devam eder. Kumaş olur, üzerimize giysi olur, hanemize ...

Hilal DOĞAN 

Ağacın hayatlarımıza kattığı medeniyet ahşap

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / EL SANATLARI
Arapça kökenli olan "ahşap" sözcüğü, kayıtlara geçmiş ilk yazılı kaynaklarımızdan, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde(1680) "her türlü bitki, otlar"; Ahm...

Hilal DOĞAN 

Annelerimizin sandığında başlayan hikâye, iğne oyası

MAYIS-HAZİRAN 2020 / EL SANATLARI
Oya; iğne, mekik, firkete ve tığ gibi araçlarla başta ipek olmak üzere, pamuk ve sentetik iplikler ve pul, boncuk gibi malzemelerle örgü tekniği kulla...

Hilal DOĞAN 

Nefesle hayat bulan sanat, cam üfleme

MART-NİSAN 2020 / EL SANATLARI
ok eski tarihlerden beri medeniyetlere hizmet eden cam: kum maddesinin içinde bulunan silisyum elementinden müteşekkil bir yapıdır. Camın ham maddesi ...

Hilal DOĞAN 

Mehmet OĞUZ 

Bir anadolu âdeti: yorgancılık

KASIM-ARALIK 2019 / EL SANATLARI
Yorgan gece uyurken ısınmak ve örtünmek için iki kumaşın arasına yün, pamuk gibi doğal malzemeler doldurularak dikilen, dikerken de kültürümüze has de...

Hilal DOĞAN 

Mehmet OĞUZ 

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: sepetçilik

EYLÜL-EKİM 2019 / EL SANATLARI
Özellikle ‘sepetçi söğüdü’ diye anılan ve ‘sorgun ağacı’ olarak da bilinen söğüt ağacının dallarıyla; fındık ve kestane ağaçlarının dalları ve saz, ka...

Hilal DOĞAN 

Ata mirası sanat: Kılıç ve bıçak yapımı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / EL SANATLARI
ürklerde kılıç ve bıçakçılık geleneği çok eskilere dayanır. Türkçe kökenli olan kılıç kelimesi, Türk dilinin bilinen en eski dönemlerinden itibaren ku...

Hilal DOĞAN 

Murat KARDAŞ 

Anadolu’nun mütevazı otu ‘geven’ den kültürümüzü yaşatan figürlere kitre bebek

MAYIS-HAZİRAN 2019 / EL SANATLARI
Kitre, Anadolu’da yetişen ‘geven’ otunun gövdesinden sızan ve havada katılaşan yapışkan özellik gösteren öz suyuna verilen addır. Kitre bebeğe ismini ...

Hilal DOĞAN 

İbrahim BAĞCI 

Işığın cam ile dansı vitray

MART-NİSAN 2019 / EL SANATLARI
Vitrayı var eden, ona anlamını veren şey camdır. Ham maddesi kum, kil ve toprak olan “cam” var olalı beri bahsedebiliriz bu sanattan. Oldukça eski bir...

Hilal DOĞAN 

İbrahim BAĞCI 

Türk kültürünün asil sanatı çinicilik

OCAK-ŞUBAT 2019 / EL SANATLARI
Orta Asya’dan Osmanlı’ya ve Osmanlı’dan da günümüze ulaşan; Bursa, İznik ve Kütahya şehirleriyle bizi dünyada temsil eden en önemli ve köklü sanatlar...

Hilal DOĞAN 

Baston sanatına ahlat ve devrek imzası

KASIM-ARALIK 2018 / EL SANATLARI
Antik çağlarda yaygın olarak kullanılmış olan bastonun, dinler tarihinde de simgesel bir önem taşıdığını görüyoruz. Baston ve asa, geçmişten günümüze ...

Hilal DOĞAN - Ayhan ALAZ 

Lüle taşı Eskişehir’in beyaz altını, diğer adıyla deniz köpüğü

EYLÜL-EKİM 2018 / EL SANATLARI
Ham maddesi sepiyolit kili olan ve maden literatüründe ‘sepiyolit’ olarak geçen, Eskişehir taşı da denilen ‘lüle taşı’, beyaz renkli, oldukça hafif ve...

Hilal DOĞAN - İlkay Mustafa GÜNEŞ 

Serkan Mehmet ÇOBANOĞLU - Murat HARMAN 

Madenin şahlanışı: GÜMÜŞ

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / EL SANATLARI
Türk tarih ve medeniyetinin en önemli temsilcilerinden Bilge Kağan’ın gümüş ve altın eşyalardan oluşan hazinesi 2001 yılında yapılan kazılarda ortaya ...

Hilal DOĞAN 

İbrahim BAĞCI 

İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat: Çömlekçilik

MAYIS-HAZİRAN 2018 / EL SANATLARI
İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olan çömlekçiliğin, ilk ne zaman keşfedildiği tam olarak bilinmemekle beraber, toplumun babası diye adla...

Hilal DOĞAN 

Türklerden dünyaya yayılan halı ve kilimler her motifte ayrı bir hikaye barındırıyor

MART-NİSAN 2018 / EL SANATLARI
Türklerin halıyla tanışmaları ve onu dünyaya tanıtmaları; yaşam biçimleriyle ve kendi değerleriyle olmuştur. Konar göçer bir yaşam tarzı süren ve bell...

Hilal DOĞAN 

Geleneksel el sanatlarından biri: Taş baskı

OCAK-ŞUBAT 2018 / EL SANATLARI
Bir bölgenin yerel kültürünü yansıtan geleneksel el sanatları, Anadolu’nun her köşesinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Geçmişten izler taşıyan bu...

Hilal DOĞAN